Danh sách những người tử nạn
trên chuyến bay Singapore SQ006
ngày 31/10/2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Những người còn lại, gồm 33 người bị thương đang được điều trị tại nhà thương, và 64 người khác đã bình phục đang nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc đã về nhà.
 
 


Back to Home