ÐTGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận
chủ tế thánh lễ phong chức Linh mục
cho Thầy sáu Giuse Bùi Lam Sơn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận chủ tế thánh lễ phong chức Linh mục cho Thầy sáu Giuse Bùi Lam Sơn.

 Roma - 30.4.2000 - Sáng Chúa nhật 30.4.2000, lúc 11:45, Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình, chủ tế thánh lễ phong Chức Linh mục cho Thầy sáu Giuse Bùi Lam Sơn, tại nhà thờ Regina Pacis (Nữ vương hòa bình) kế bên Nhà Tổng quyền của Hội Truyền Giáo PIME, tức Hội truyền giáo ngoại quốc của Ý, trụ sở chính ở Milano. Cha Bùi Lam Sơn là linh mục đầu tiên người Việt nam của Hội Truyền Giáo PIME.

 Trong dịp vui mừng này, Ba má và anh chị em từ Việt nam và Hoa kỳ đến Roma để dự lễ phong chức và thánh lễ mở tay của Tân Linh Mục, cử hành tại Nhà nguyện của Trường Thánh Phaolô, một trong các trường thuộc Bộ Truyền giáo dành cho các linh mục của các xứ truyền giáo đến Roma học tại các Ðại Học Tòa Thánh. Ngoài ra, còn có cộng đồng công giáo Việt nam (giáo dân và Linh mục, Tu sĩ nam nữ ở Roma) đến cầu nguyện và chung vui với Cha Bùi Lam Sơn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page