Dân Số của
các Tôn Giáo lớn trên thế giới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dân số của các tôn giáo lớn trên thế giới, do Hãng Thông Tấn quốc tế Fides nêu lên và được nhật báo Công Giáo Ý Tương Lai (Avvenire), số ra ngày 24/10/1999, đăng lại:

(1) Tôn Giáo đông hơn cả là Kitô Giáo (gồm Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành). Trên cả thế giới khoảng một tỉ 995 triệu (1,995,000,000) (gần hai tỉ); trong số này, người Công Giáo chiếm đa số: khoảng một tỉ 5 triệu.

(2) Tôn giáo đông thứ hai là Hồi Giáo: khoảng một tỉ 88 triệu (1,088,000,000) (đông hơn Công Giáo).

(3) Ðứng hàng thứ ba là Ấn Giáo: khoảng 801 triệu (801,000,000) (hầu hết tại Ấn Ðộ).

(4) Phật Giáo: khoảng 396 triệu (396,000,000).

(5) Ðạo Sikh: khoảng 22 triệu rưởi (22,500,000).

(6) Do Thái Giáo: khoảng 21 triệu rưởi (21,500,000).

(7) Các tôn giáo truyền thống của các bộ lạc (hầu hết tại Châu Phi): khoảng 95 triệu rưởi (95,500,000).

(8) Các tôn giáo mới: 154 triệu rưởi (154,500,000).

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, vào cuối năm 1999, tổng dân số thế giới là 6 tỉ người (6,000,000,000).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page