Ngha C Yeu Thng

(Nhng Bai Suy Niem Hang Ngay Theo Chu e

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Tinh Than Ngheo Kho

 

Khi con nho toi thng nghe ke truyen vui sau ay:

V an hien lanh, ch Ba c ba Tien hien ra cho mot ac an, v chong ch Ba c phep c ba lan va c g th c nay.

V chong i lam ngoai ruong cha ve va v ang ban ron chuan b ba cm tra. Hn na v cung ang lu bu di bep u th chuyen lai nghe noi en nhng ac an nay qua ot ngot, nen khong kp suy ngh, ch Ba lien c ngay: Phai chi toi co c cuc tht bo ngon e lam ba cm tra nay. Tc th lien co cuc tht bo ti trc mat ch.

ang vui mng th chong ve, ch lien ke lai cho chong biet, co ba tien cho phep c ba ieu va ieu th nhat a thanh s that la cuc tht bo e an ba tra.

Anh chong nghe noi tc gian v ch a khong biet c g khac qu gia hn mach biet c mot cuc tht bo. Anh ta bc tc noi lay: c chi cuc tht bo nay dnh vao mui ba e suot i ba ch hi mui cuc tht bo nay thoi. Va tc th li c thanh s that, cuc tht bo bay len va dnh vao mui cua ch Ba.

Ch khoc loc tham thiet va anh chong th cung kinh ngac khong kem, v trong giay phut nong gian anh khong the lam chu c mnh ma buong li c that la tam phao nh the.

Ch con mot li c cuoi cung, li c th ba. Hai v chong khong the con co the c ieu g khac hn la xin cho cuc tht bo tr ve v tr cu, ri khoi lo mui cua ch Ba.

 

Nhieu khi chung ta cung co thai o giong nh hai v chong anh ch nong dan ngheo kho nay, o la lo ngh en ieu g li ch cho mnh mot cach ch ky ma thoi, ch ngh en viec s dung nhng kha nang mnh co phuc vu cho li ch cua chnh mnh roi rut cuoc au van vao o, nep song con ngi khong c thay oi v s tham lam va ch ky ca nhan.

Gia nh Thien Chua ban cho chung ta trong luc nay mot so tien ln th chung ta se lam g vi so tien nay? Mua cuc tht bo to an cho a? Mua chiec xe hi chay cho sng? Mua truyen hnh mau ep e giai tr. Van van va van van.

Trong giay phut nay chung ta hay hoi tam xem t trc en gi mnh a s dung tien cua vat chat Chua a ban cho nh the nao? Ch ngh en viec thu hng ch ky rieng cho mnh ma thoi? Hay co ngh en viec chia se phan nao ieu mnh co cho anh ch em ang tung thieu can giup ?

Trong oan Phuc Am (Mc 10,17-30) ke lai cuoc oi thoai gia Chua Giesu va chang thanh nien giau co d tha cua cai, anh khong biet phai lam g va en hoi Chua Giesu. Chua Giesu lan lt hng dan anh tng bc mot, giup anh dan dan kiem iem i song mnh theo nhng gii ran cua Chua va ay la nhng gii ran lien quan en moi tng quan gia ngi vi ngi vi nhau. Va anh thanh nien giau co nay noi c la a qua c nhng bc au, anh khong an cap, khong lam chng gian, khong gian lan cua cai ke khac, mot long yeu men cha me, v.v... Mot nep song noi c la tot lanh trong mot bnh dien nao o. Nhng co mot ieu ma anh khong ng trc va la ieu ma Chua muon ni anh la: hay song tnh lien i vi nhng anh em ang can giup . Chua Giesu muon anh s dung cua cai vat chat mnh co e nang cuoc song cua nhng ngi anh ch em xung quanh, nhng anh a khong thc hien noi li khuyen nay cua Chua Giesu, anh buon ba ra i.

Phai chang o cung la trng hp cua chnh chung ta ngay hom nay? Chung ta song em am va noi c la tot lanh trong mot mc o nao o, v co i song vat chat c bao am nhng chung ta co at en mc o Chua muon cho chung ta song hay khong? Song chia se vi anh ch em. Va e lam viec nay can phai at Chua vao cho ng th nhat trong i song mnh ch khong phai tien cua nh Chua a keu goi chang thanh nien: "Hay ban i moi cua cai, bo th cho ngi ngheo kho roi en ay theo Ta".

 

Thien Chua, tha nhan, roi mi en nhng vat chat mnh co. Nguyen xin Chua soi sang moi ngi chung ta, giup chung ta can am song tnh lien i hu hieu vi anh ch em xung quanh. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page