Ngha C Yeu Thng

(Nhng Bai Suy Niem Hang Ngay Theo Chu e

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Nhi ong Hom Nay

 

Theo mot ban bao cao cuoi the ky 20, quy nhi ong quoc te cong bo ngay 13/12/1999, hien van con 600,000,000 tre em tren khap the gii ang phai song trong ngheo oi. Quy nhi ong quoc te cho biet nh sau: trong hai thap nien 80 va 90 (trong hai chuc nam qua), cho dau kinh te the gii gia tang ang ke, con so nhng ngi ngheo tren the gii gia tang tren 1,200,000,000 ngi, ngha la c moi 5 ngi th co 1 ngi oi an, trong so nay co tren 600,000,000 tre em.

Ba Keron Melnourne, giam oc ieu hanh quy nhi ong quoc te noi nh sau:

Mot lo hong ve lanh ao a khien cho tre em va phu n tr thanh iem nham khong chut xot thng trong cac vung co xung ot vo trang. Viec lay lan benh liet khang tr thanh nguyen nhan giet ngi so mot tai Phi Chau va s tr giup cho cac ngi ngheo nhat tut doc mot cach tham hai.

Ba Keron Melbourne canh cao:

Neu chung ta khong nam bat khi au cua thien nien ky mot c hoi e giai quyet so phan khung khiep ma cac tre em cua chung ta phai ganh chu, chung ta phai chu trach nhiem v phai ong gop vao au kho cua chung, vao viec lam dung quyen cua chung.

Ban bao cao cua quy nhi ong quoc te cho biet, nhng cam ket ma cac chnh phu a e ra tai cuoc hop thng nh ve tre em vao hoi nam 1990, cung nh cac nc cha phat trien van cha quan tam ay u en cac dch vu phat trien c ban con ngi. Ben canh cac bc tien at c trong moi a hat the ky XX, van cha co c nhng nha lanh ao quan tam en cac tre em. Ben canh tien bo ve y khoa, con so vi pham quyen tre em hang ngay tren khap the gii van tiep tuc gia tang.

Thap nien chn mi la mot thap nien co nhng cuoc chien ngam chong lai phu n, thanh thieu nien va tre em. Khi ngheo oi xung ot s bat on trien mien ve mat xa hoi, va cn benh von co the phong nga c la benh liet khang ang e doa quyen con ngi va ngan can s phat trien.

 

Chua Giesu sinh ra nh mot em be, trc het nh e khang nh quyen c sinh ra, ln len va phat trien cua moi em be. Hai ngan nam qua, quyen ay van cha c nhn nhan va ton trong ay u, cac thai nhi con trong long me van tiep tuc b choi bo quyen c sinh ra, bao nhieu tre em tren the gii van tiep tuc b chien tranh, kem phat trien, ngheo oi e doa trong quyen c song va phat trien. Bao nhieu tre em tren khap the gii van khong c hng mot nen giao duc xng ang vi nhng oi hoi cua pham gia va nhng quyen t do c ban cua con ngi.

Trong mot the gii ma nhng nha ty phu co mc thu nhap hang nam cao hn tong san lng cua ca mot quoc gia, van con co tren 600,000,000 tre em phai song trong ngheo oi gia nhng ap bc chnh tr, toi pham va tnh trang bat on ve xa hoi. ay qua la mot noi o nhuc cua nhan loai ang ng trc ngng cua cua ky nguyen mi, ay khong ch la mot o nhuc ma con la mot noi khon kho chung cua ca nhan loai. Canh khon cung cua s ngheo oi sat canh vi s tha ma cua mot thieu so giau co cung u hung hon e noi len mot noi khon kho nen tang hn cua nhan loai, o la s ngheo oi tinh than.

The gii cua chung ta tha ma cua cai vat chat nhng van con ngheo oi ve cac gia tr nhan ban, tinh than va ao c. The gii tien bo hn ve khoa hoc va ky thuat nhng lai tut hau ve long quang ai. Con ngi cua thi ai chang khac nao mot con ngi khong lo khong co trai tim.

Sinh ngheo, song ngheo va chet ngheo, Chua Giesu muon noi vi chung ta rang: s giau co ch thc cua con ngi khong nam trong cua cai vat chat, gia tr cua con ngi khong he tai nhng g no ac thu va chiem hu c, ma tam long quang ai biet trao ban. The gii a mng en hai ngan ngay sinh cua Ngai, nhng co le s iep ay cua Ngai van cha c on nhan.

 

Lay Chua, cung vi mot chut qua tang ma chung con trao cho nhau, nhat la cho nhng ngi tung thieu. Xin cho chung con hieu c s iep ch thc cua Mau Nhiem Nhap The, xin cho chung con ngay cang y thc rang: "Chua en e chung con c song doi dao" (Jn 10,9) va s phong phu ch thc cua chung con la biet song san se vi moi ngi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page