Ngha C Yeu Thng

(Nhng Bai Suy Niem Hang Ngay Theo Chu e

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


c Tin

 

Co the mot so nao o trong anh ch em chung ta khong muon nghe noi en c tin v ho cho o la mot trong nhng cai xuc pham en pham gia con ngi, ho tng rang c tin la nh mot truyen co tch ch danh cho tre nho ma thoi hay t ngi gia ca sap chet e an ui ho ng s chet.

Neu hoi tam nghiem chnh ve e tai nay, chung ta se thay tren bnh dien nhan ban con ngi hay moi ngi chung ta eu xay dng cuoc song cua mnh tren niem tin. T luc con nho, con ngi tin vao nhng g cha me hay thay co giang day. en tuoi thanh xuan, ngi tre tin vao nhng ly tng cao thng cua ke khac va khi kham pha tnh yeu, con ngi tin tng vao ngi mnh thng. Chung ta tin vao nhng g khoa hoc, lch s, thien van, ky thuat noi vi chung ta. Va th hoi ai lai khong tin vao tai nang cha benh cua thay thuoc?

 

o la xet theo bnh dien t nhien, niem tin khong lam mat pham gia con ngi nhng giup con ngi phat trien chnh mnh mot cach tot ep nhat co the. Neu muon song an vui th tin tng vao mot ngi hay tin tng vao mot ieu g o.

Tren bnh dien thieng lieng, e phat trien cuoc song linh hon tai sao chung ta lai khong chap nhan tin tng vao Thien Chua? That la mau thuan khi chung ta chap nhan tin vao con ngi la nhng ke bat toan hay sai lam ma lai khong tin vao Thien Chua la s that va la chu cua moi s, Ngai a tao dng moi s va at di quyen cua con ngi.

Khi song c tin vao Thien Chua, cuoc i chung ta se tr nen vui ti nhe nhom, bi v duy ch co mot mnh Thien Chua mi co the lap ay c tin va thoa man c oi hoi cua ban tnh con ngi, luc o chung ta se nhan ra rang tat ca moi ieu, moi vat xung quanh eu noi len s hien dien cua Thien Chua. Moi tao vat eu lam chng co Thien Chua neu chung ta biet lang nghe tieng noi cua cac tao vat.

Thai o vo than la mot s mu quang t bo tat ca nhng g khong c kiem chng mot cach hu hnh thc nghiem, nhng chung ta hay suy ngh lai xem, khong ai co the chng minh mot cach chac chan khong co Thien Chua, do o chung ta co the noi viec choi bo Thien Chua la mot quyet nh cua y ch, la mot hanh ong tin vao mot ngi nao o dam qua quyet rang khong co Thien Chua, nhng tr treu thay chnh luc con ngi da vao mot ngi khac e tin rang khong co Thien Chua th ngi o lai chong oi moi thai o tin, nhat la tin vao Thien Chua.

Choi bo khong tin vao Thien Chua e tin vao mot con ngi pham tran, th hoi con ngi o co hanh x mot cach hp ly hay khong? e lap ay vao cho trong, e khong tin co Thien Chua, con ngi bam vu vao nhng t tng, nhng hanh phuc gia tao, nhng ang khac nhng ke tin vao Thien Chua nh chung ta thay co nhng trng hp nhng ngi tin v truyen thong, tin v theo ke khac ch khong v xac tn ca nhan, o la nhng ke tin Chua v thay ke khac tin nen bat chc lam theo nh vay ma that s trong tham tam ho khong xac tn, khong hieu ly do tai sao phai tin nh vay. Co nhng ngi khac th tin v vu li e co c mot ang linh thieng nao o che ch cho mnh.

Th hoi trong chung ta co ai tin vao Thien Chua v long yeu men Ngai va v a cam nghiem c tnh thng cua Ngai oi vi mnh? Nhng v Thanh trong lch s Giao Hoi khong phai la nhng con ngi phi thng nhng la nhng con ngi bnh thng nh bao anh em xung quanh. Tat ca moi ngi eu co the tr thanh v Thanh, eu phai tr nen Thanh v o la n goi cua moi tn hu.

Chung ta hay khiem ton xin Chua ban cho chung ta c tin va trung thanh song c tin nay. c tin la hong an cua Thien Chua cho con ngi va sau o khi a lanh nhan c tin, con ngi co trach nhiem ao sau song c tin nay. Can co tnh thng e song c tin va ngc lai, o la can song c tin e c tin c phat trien en mc o trng thanh.

 

Lay Chua, chung con cam ta Chua v a ban cho chung con c tin Chua, xin thng cung co c tin con non yeu cua chung con va ban cho nhng anh em ang thc tam i tm Chua c gap Chua.

Lay Chua, xin gn gi chung con trong c tin va tnh thng Chua. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page