Ngha C Yeu Thng

(Nhng Bai Suy Niem Hang Ngay Theo Chu e

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Bac Ai

 

Ca lang xon xao i tm hai em hoc sinh b mat tch. Hai em a chao cha me i hoc t sang sm, nhng tai trng khong ai thay cac em en. Cha me ch hai em ve an tra nhng cung khong thay hai em au ca. Mi au ch co cha me va ngi than trong nha i tm, nhng roi tin hai em mat tch on xa, ca lang xon xao cung nhau i tm. Tat ca moi ni eu c luc lao tm kiem nhng chang thay bong dang hai em au ca.

Trong luc that vong, cha cua hai em mat tch en nh mot cu gia khon ngoan song an dat ni cum rng ben canh lang ch dan.

Cu gia tra li: toi a gia, khong con u sc i tm hai em, nhng toi xin at ra mot cau hoi neu chu tra li c.

Ngi cha nhanh nhen tra li: xin cu giup dum, cu muon at ra bao nhieu cau hoi cung c mien la tm lai c hai chau th thoi.

Sau khi nghe cau tra li cua cu gia, ngi cha nhanh nhen hng dan oan ngi trong lang chat cay m ra mot con ng nho cat ngang qua vn da, ngc len dong thac nam tan nguon cua con song nho chay qua gia lang. en dong suoi, moi ngi va vui mng va bc tc v thay hai em be ang ua nhau tam di dong thac, khong them e y g en canh tri sap toi va oan ngi ang keo ti.

Mot trong nhng ngi phu i tm a to mo hoi: cu gia a hoi g the?

Ngi cha ap: ong a hoi toi, lang ta thng cam cac tre em en au hay en o ma tm va ung nh vay.

 

oi khi chung ta cung hanh ong nh hai a be kia thch lam ieu ngi ta cam, chung ta thch lam ieu Chua cam, nhng gii ran cua Chua chung ta biet ro rang nhng co the v long yeu men cha c sau am nen chung ta c loi pham mai mai.

Hom nay chung ta hay xet mnh ve cuoc song bac ai theo nh li nhan nhu cua Thanh Phaolo Tong o trong cac th cua ngai gi cho cac giao oan kito ngai a thanh lap.

Trc het ni (ICor 13,4-7), thanh Phaolo a mo ta nhng ac iem cua c bac ai nh sau: "Long men khong ghen tng, khong ba hoa, khong t man, khong khiem nha, khong ch ky, khong cau knh, khong chap nhat s d, khong mng trc bat cong nhng biet chia vui mot cach chan thanh. Trong moi s long men het long bao dung, het long knh tin, trong cay va kien nhan".

o la nhng ac iem cua i song kito tham nhuan c bac ai va con co the co tram ngan nhng ac iem khac na, v phai ap dung c bac ai trong tram ngan hoan canh khac nhau. ieu quan trong la phai co c bac ai, co long yeu men Chua chan thanh va yeu thng anh ch em nh chnh mnh.

Ni (IICor 6,6), thanh Phaolo cung a tng qua quyet c bac ai phat xuat t con tim trong sach, t lng tam ngay thang va t  mot c tin khong gia hnh. Va ni th (Eph 4,15-16) thanh Phaolo cho biet mot trong nhng hau qua cua viec thc hanh c bac ai la c ln len trong Chua Kito, c tr nen giong Chua Kito nhieu hn. Cang song c bac ai chung ta cang tr thanh ngi kito hn.

 

Lay Chua, xin o tran tnh yeu Chua xuong tren chung con, giup chung con song c bac ai oi vi anh em chung quanh, khoan dung nhan hau, khong t man, khong ch ky. Xin cho chung con mot con tim luon trong sach, mot lng tam luon ngay thang va mot c tin khong gia hnh, e chung con co the yeu men Chua that s va yeu thng phuc vu anh em moi ngay mot hu hieu hn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page