Ngha C Yeu Thng

(Nhng Bai Suy Niem Hang Ngay Theo Chu e

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thay Day Tot Nhat

 

Kinh nghiem la thay day tot nhat. Chung ta hoc c nhieu ieu cua nhng g xay ra co anh hng trc tiep tren chnh cuoc i.

Mot nghe s ngi Anh ten la Joseph Tesdy, mot lan no mi mot muc s va cung la kinh s Stanley en van phong xem bc tranh ong mi va ve xong ve canh gio bao tren mat bien.

Ngam bc tranh tuyet ep dng nh dien ta gan het thc tai. Muc s Stanley hoi nha nghe s tai ba, lam sao anh co the ve c canh giong nh that the nay?

Nghe s tra li: khi quyet nh ve bc tranh nay, toi ngh tham mnh can phai lam sao e i ra ngoai bien khi that, toi a muon c ngi a ra khi ngam nhn bien rong bao la va c may man trai qua mot cn bao that s, toi phai ng au vi cuong phong luc nao cung san sang nhan chm thuyen chung toi. Sau kinh nghiem nay toi a ve ra bc tranh ma Muc S ang ngam ay.

 

Chung ta co the hoc c nhieu kinh nghiem song qua cac bien co i, nhng nhat la qua cac bien co au thng th thach. La kito hu, neu biet nhn vao Chua trong nhng cn th thach, chac chan Ngai se en tr giup ban n an ui. Trong cn th thach, Thien Chua se en vi chung ta, khong phai e chung ta tr nen thoai mai hn, nhng giup chung ta c sc manh tinh than phong phu hn, e roi en phien mnh chung ta co the giup cung co anh ch em mnh.

Ong Simon a tams nh sau:

Trc o toi a khong gap th thach nao, nhng ke t khi toi b te vao dong song va thoat ra khoi c th toi thay mnh co kinh nghiem hn e giup anh em i tren b song ng ri vao canh ngo kho khan hn.

Thien Chua an ui chung ta trong cn th thach, e roi en phien mnh chung ta nang ui an anh em xung quanh khi gap cung canh ngo. o la ieu Thanh Phaolo Tong o a viet cho cac tn hu Corinto nh sau: "Chuc tung Chua Giesu Kito la Cha, Chua chung ta, Ngi la Cha giau long t bi lan ai va la Thien Chua san sang nang ui an, Ngi luon nang chung ta trong moi cn gian nan th thach, e sau khi a c Thien Chua nang chnh chung ta cung biet nang an ui nhng anh ch em lam canh gian nan khon kho, v cung nh chung ta chia se muon van noi kho au cua Chua Kito, th nh Ngi chung ta cung c cha chan niem an ui. Chung toi cung phai chu gian nan, v o cung la e c an ui, c cu o. Chung toi co c an ui cung la e anh em c an ui, khien anh em co sc kien tr chu ng cung nhng noi thong kho ma chnh chung toi phai chu. Chung toi lay lam an tam ve anh em, v biet rang anh em thong phan thong kho vi chung toi nh the nao th cung se c thong phan an ui nh vay" (IICor 1,1...)

 

Lay Chua, xin day chung con biet song quang ai, biet thong cam de dang vi anh em xung quanh. Xin day chung con biet chia se, biet quan tam nang nhng anh em gap kho khan th thach va tin tng pho thac moi s cho Chua quan phong. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page