Ngha C Yeu Thng

(Nhng Bai Suy Niem Hang Ngay Theo Chu e

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngay Cuoi Tuan

 

Lay Cha dau yeu, chung con ang trong ngay cuoi tuan, ngay danh rieng knh c Maria, Me cua Chua Giesu va cung la Me chung con.

Ngay th bay von la ngay hanh phuc cua nhieu ngi, v co c nhieu gi th gian sau nhng ngay miet mai trong cong s, x nghiep... Viet nam chung con cung a c ngh ngay th bay, that la tuyet.

Ngh ngi la mot giai tr lanh manh oi vi cuoc song va than xac con ngi. Chung con qua vat va trong nhp song thng ngay ca tinh than lan than xac, nh mot chiec ong ho ung gi th bam the, ngay nao cung nh ngay nao, mot ngay tam tieng i qua i lai hang tram hang ngan nhng ong tac nh nhau, cht ngay th bay ti, chung con khoan khoai ngh ti mot giac ngu dai hn, mot ngay i lang thang ngam nhn va mua sam, oi ba gi chuyen tro trao oi vi ban be ve hang tram th e tai trong nha cung nh ngoai ngo, mot vai ly bia chia se tnh ngi va nhng chuan b gia nh con cai cho Thanh Le au tuan.

Ngay xa Nazareth, co le c Me cung song nh the, mot tuan lam viec va ngay cuoi tuan hop mat ta n Giave, tham hoi chuyen tro, cham soc nhng ngi than thng va ngh ngi than xac.

Cha yeu thng biet bao, sap xep cho chung con co thi gi lao ong, cong tac vi Cha, ong thi cung co thi gian e vn vai th ra trut bo moi met nhoc.

Tin Mng Thanh S Luca (Lc 18,1-8) ghi lai li mi goi cua Chua Giesu e chung con biet kien nhan nan n vi Cha khi cau nguyen, nan n nh nhng ngi con voi vnh v yeu Cha ch khong nh nhng ngi li dung e c li. Yeu Cha voi vnh, chung con chap nhan s yen lang cua Cha, nhng cai lac au th cung ch v yeu chung con thoi. Li dung long nhan hau cua Cha th khong nh the, ngi ta lam co lam xach cho bang c, neu khong c th gian hn th quay lng, c Cha yeu la ca mot ky cong.

Mien Trung than thng cua chung con va trai qua nhng ngay lut loi, nhieu gia nh ong bao ruot tht chung con con lao ao thieu thon, xin cho chung con biet chia se nhng g co the, chung con gom gop tat ca trong li nguyen cuoi tuan nay qua c Maria e dang len Cha va chung con tin tng Cha co cach yen ui chung con.

Xin cho moi ngi chung con co c mot ngay Chua Nhat ep long Cha, sinh ch li cho chung con va mang lai hanh phuc cho tat ca nhng ai chung con gap g. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page