Kinh Thanh Tan c

Th Th Hai Gi Tn Hu Thessalonike

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chng 01 -

 

e th

1 Phaolo, Silvano va Timothe,

knh gi Hoi Thanh Thessalonike trong Thien Chua, Cha chung ta, va Chua Yesu Kito.

2 An sung va bnh an cho anh em do t Thien Chua Cha va Chua Yesu Kito!

Long sot sang trong khi b cam cach

3 Hi anh em, chung toi phai ta n Thien Chua luon luon cho anh em -- va the la phai lam, bi chng long tin cua anh em ln manh, va long men day tran ni moi mot ngi trong anh em het thay oi vi nhau, 4 khien chnh chung toi cung c hanh dien v anh em trc mat cac hoi thanh cua Thien Chua, v s kien nhan va c tin cua anh em gia tat ca nhng cam cach bat b va gian truan anh em phai chu: 5 dau to tng ve s phan xet cong minh cua Thien Chua, e anh em c xet la xng ang oi vi Nc Thien Chua, v o ma ca anh em na ang phai khon kho. 6 Qua la cong minh ni Thien Chua la nhng ke gay gian truan cho anh em lai co gian truan bao en, 7 va cho anh em, nhng ke phai gian truan, c phuc thanh nhan vi chung toi vao thi mac khai t tri cua Chua Yesu vi cac Thien Than cua quyen nang Ngai, 8 dung ngon la hoa hao oan phat nhng ke khong biet Thien Chua, va khong vang phuc Tin Mng cua Chua chung ta, c Yesu. 9 Nhng ke ay se b an h i i i, xa mat Chua va xa cach vinh quang quyen lc cua Ngai, 10 khi Ngai en e c hien vinh gia cac thanh cua Ngai va c than phuc trong cac ke tin het thay -- v chng anh em a tin vao chng cua chung toi -- (o la ieu se xay ra) trong Ngay ay!

11 V the, chung toi hang cau nguyen cho anh em luon, xin Thien Chua chung ta khang lam cho anh em c xng ang vi thien trieu, va lay quyen nang lam cho vien thanh y ch ngay lanh va cong viec cua long tin. 12 ngo hau danh Chua chung ta, c Yesu, c hien vinh ni anh em, va anh em ni Ngai, chieu theo an sung cua Thien Chua chung ta, va Chua Yesu Kito.

 

Chng 02

 

Ngay Quang lam cua Chua

1 Hi anh em, ve s Quang lam cua Chua [chung ta] c Yesu Kito la s ta c hoi ngo vi Ngai, chung toi xin anh em 2 ng voi e mnh b giao ong long tr va kinh hoang, du bi Than kh hay tuyen ngon hoac th t nao noi la cua chung toi: nh the Ngay cua Chua a en! 3 ng e ai phnh gat anh em mot cach nao!

Neu trc tien s ly gian khong en, va khong c mac khai ra Con ngi vo ao, a h on, 4 ke day len chong lai tat ca nhng g mang danh hieu Thien Chua hay ieu ang c sung bai, d ch no dam vao ngoi trong thanh ien cua Thien Chua, phan bua mnh la Thien Chua! 5 Anh em khong nh sao? Khi con gia anh em, toi a tng noi vi anh em ve cac ieu ay! 6 Va hien nay anh em biet ieu g cam ham khien no ch c mac khai vao thi cua no. 7 V mau nhiem vo ao a hoanh hanh! Ch i khi ke cam ham bay gi b loai i! 8 Va bay gi se c mac khai ra: a vo ao, ke ma Chua Yesu se tieu diet bang mot lan kh mieng Ngai va huy ra khong, ngay luc Quang lam hien linh cua Ngai!

9 Viec quang lam cua no th do phep mau Satan vi u th quyen nang va dau la iem thieng gia doi, 10 cung vi moi kieu gat gam bat lng tren nhng ke h khon, bi le chung khong on nhan long men s that e c cu thoat. 11 Va v the Thien Chua gi en cho chung phep mau lam lac, lam chung tin theo doi tra, 12 khien chung b len an, het thay nhng ke khong tin s that, nhng a hng ng theo ang bat chnh.

Nhng li khuyen chung

13 Con chung toi, hi anh em, nhng ke c Chua yeu men, chung toi phai ta n Thien Chua luon cho anh em, v t au Thien Chua a chon anh em e c n cu roi, nh s thanh hoa cua Than kh, va long tin vao s that: 14 v the, Ngi a keu goi anh em nh Tin Mng chung toi giang, e c chiem lnh phuc vinh quang cua Chua chung ta, c Yesu Kito. 15 Ay vay, hi anh em, hay ng vng va nam gi cac truyen thong anh em a thu giao vi chung toi, hoac nh li noi, hay bang th t. 16 Nguyen xin Chua chung ta, c Yesu Kito, va Thien Chua, Cha chung ta, ang a yeu men ta va a ban cho ta niem an ui hang co va moi hy vong tot lanh bi n Ngi, 17 lam cho long anh em c phan khi va kien vng trong moi viec lam va li lanh.

 

Chng 03

 

1 Ky d hi anh em, hay cau nguyen cho chung toi, ngo hau Li Chua xuoi chay, va c rang vinh, cung mot the nh ni anh em: 2 Xin cho chung toi thoat khoi ngi gian ke d, v c tin khong phai la phan cua moi ngi. 3 Chua la ang trung tn, Ngai se lam cho anh em kien vng va gn gi khoi Ke d. 4 Trong Chua, chung toi tn th vao anh em: la cac ieu chung toi truyen day, anh em hien ang thi hanh va se c thi hanh. 5 Nguyen xin Chua hng long anh em vao trong c men cua Thien Chua, va s kien nhan cua c Kito!

Canh cao nhng ngi vo trat t li bieng

6 Hi anh em, nhan danh Chua chung ta, c Yesu Kito, chung toi truyen cho anh em phai lanh moi anh em song vo trat t, i nghch lai truyen thong ho a chu lay ni chung toi. 7 V anh em biet phai bat chc chung toi lam sao: gia anh em, chung toi a khong song vo trat t, 8 an khong bam vao ngi ta; trai lai, lao nhoc vat va em ngay, chung toi a lam lung e khoi nen ganh nang cho ai trong anh em. 9 Khong phai la chung toi khong co quyen, nhng e neu gng cho anh em, ngo hau anh em bat chc chung toi!

10 V khi chung toi vi anh em, chung toi a truyen day cho anh em la: Ai khong muon lam viec th ng an. 11 The ma chung toi nghe rang trong anh em co t ke song vo trat t, chang lam lung, ma au cung lung vao. 12 Trong Chua Yesu Kito, chung toi truyen, chung toi khuyen nhng ngi nh the hay yen tham lam lung ma nuoi lay mnh!

13 Con anh em, ng quan ngai lam lanh! 14 Neu co ai khong tuan li chung toi trong th nay, anh em hay ghi lai, va ng chung ung vi ke ay, cho no biet xau ho! 15 Tuy vay, ng coi no nh ke thu, nhng hay sa bao nh mot ngi anh em!

Li t ta

16 Nguyen xin Chua s bnh an ban cho anh em c bnh an moi thi, ve moi phng dien! Chua cung anh em het thay!

17 Li chao la do tay toi, Phaolo. o la dau trong cac th het thay. Toi viet nh vay o!

18 An sung cua Chua chung ta, c Yesu Kito, cung anh em het thay!

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Tan c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page