Kinh Thanh Tan c

Th Th Nhat Gi Tn Hu Thessalonike

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chng 01 -

 

e th

1 Phaolo, Silvano va Timothe,

knh gi Hoi thanh Thessalonike trong Thien Chua Cha va Chua Yesu Kito.

An sung va bnh an cho anh em!

 

I. Lien Lac Gia Tong o Va Tn Hu

 

Ta n va tng le

2 Chung toi ta n Thien Chua luon luon cho anh em het thay, nh en anh em trong cac kinh nguyen cua chung toi, khong he ngt, 3 bi nh lai s nghiep cua long tin, cong lao cua long men, s kien nhan cay trong cua anh em trong Chua chung ta, c Yesu Kito, trc mat Thien Chua va la Cha chung ta.

4 Hi anh em, nhng ke c Thien Chua yeu men, chung toi nhan biet anh em la nhng ke c chon, 5 bi v Tin Mng chung toi loan bao khong ch en vi anh em bang li noi ma thoi, nhng mot cach quyen nang, bang Thanh Than va s doi dao moi th. Va lai anh em biet: ni anh em chung toi a c x lam sao vi anh em. 6 Va anh em a noi gng chung toi va (bat chc) Chua, a chu lay Li gia bao noi gian truan, trong s hoan h cua Thanh Than, 7 khien anh em a nen mau mc cho moi ke tin trong vung Makeonia va Akhaia. 8 V t ni anh em, Li Chua a vang doi, chang nhng trong vung Makeonia va Akhaia ma thoi, nhng khap moi ni viec anh em tin vao Thien Chua a lan thau, khien chung toi khong can phai noi g na. 9 V ve chung toi, chnh ho on thoi: nhng la lam sao chung toi a vao ni anh em; lam sao anh em a bo ta than tr lai vi Thien Chua, e lam toi Thien Chua hang song va chan that, 10 va trong i Con cua Ngi t tri en, ang Ngi ta a lam cho song lai t coi chet, c Yesu, ang giai thoat ta khoi cn thnh no hong en.

 

Chng 02

 

Thai o cua v Tong o

1 V hi anh em, anh em biet la viec chung toi vao ni anh em a khong thanh h luong. 2 Trai lai chung toi a phai khon kho trc va b hanh ha Philip, nh anh em biet; nhng da vao Thien Chua cua chung toi, chung toi a dan d giang Tin Mng cua Thien Chua cho anh em trong mot cuoc tranh au kch liet. 3 V li khuyen nhu cua chung toi khong phai v bi lam lac hay v bi o ue, cung khong da tren gian doi. 4 Nhng nh Thien Chua a xet chung toi ang c Ngi ky thac cho viec rao giang Tin Mng the nao, th chung toi cung rao giang the ay: khong can ep long ngi ta, nhng la Thien Chua, ang hach xet long da chung toi. 5 V chung toi a khong he sa thoi xiem m, nh anh em biet, hay vn c ma truc li, co Thien Chua chng giam; 6 khong cau vinh vi ngi i, vi anh em hay vi ai khac, 7 dau rang v la Tong o cua c Kito, chung toi co the oi c ngi ta phuc dch.

Trai lai, chung toi a du hien gia anh em: khong khac chi me nuoi con dai ap u con mnh, 8 chung toi that gan bo vi anh em en oi khong ch muon chia se Tin Mng cua Thien Chua vi anh em, ma th ca sinh mang chung toi na, bi chng anh em a nen nhng ngi than men cua chung toi. 9 Va lai, hi anh em, anh em hien con nh cong lao kho nhoc cua chung toi: em ngay lam lung e khoi nen ganh nang cho ai trong anh em, chung toi a rao giang Tin Mng cua Thien Chua cho anh em! 10 Anh em chng giam cho va ca Thien Chua, chung toi a c x thanh thien, cong minh, vo phng trach c lam sao vi anh em la nhng ke tin. 11 Nh anh em biet, lam sao chung toi vi moi ngi trong anh em, nh ngi cha vi con cai mnh, 12 chung toi a ran khuyen, khch le, thnh cau anh em lo i ng sao cho xng vi Thien Chua, ang keu goi anh em vao Nc cung vinh quang cua Ngi!

Thai o cua tn hu

13 Va v the, ca chung toi na, chung toi khong ngt ta n Thien Chua, bi chng anh em a chu lay Li Thien Chua nghe t chung toi, anh em a on nhan lay, khong phai nh li cua nhng ngi pham, ma la -- va ch thc la the -- nh Li cua Thien Chua; va Li ay ang thi tho quyen nang ni anh em la nhng ke tin. 14 V hi anh em, anh em a noi gng cac hoi thanh cua Thien Chua trong c Kito Yue, bi v ca anh em na, anh em a phai chu kho s, v c nhng ngi ong hng, cung mot the nh ho a phai chu v c nhng ngi Do Thai, 15 nhng ke a giet Chua Yesu va cac tien tri. Ho a bat b chung toi; ho khong lam ep long Thien Chua, va oi ch vi moi ngi. 16 Ho ngan can khong e chung toi rao giang cho dan ngoai, hau dan ngoai c cu thoat, khien ho chong chat toi ho ay mai them. Nhng cn ngha no a giang xuong tren ho cho en cung!

Phaolo lo lang ve cong oan

17 Con chung toi, hi anh em, choc phai ri bo anh em t lau, xa mat ch khong xa long, chung toi a rao riet no lc e c giap mat anh em lai, mong moi het sc, 18 v chng a lan nay lan khac chung toi muon en vi anh em -- chnh toi, Phaolo -- nhng Satan a ngan tr chung toi! 19 V ai la hy vong, la niem hoan h, la trieu thien vinh d cua chung toi? Lai khong phai la chnh anh em sao? Trc mat Chua chung ta, c Yesu, trong ngay Quang lam cua Ngai? 20 Phai, anh em la moi vinh d, la niem hoan h cua chung toi!

 

Chng 03

 

Viec phai Timothe i Thessalonike

1 Bi o cam mnh khong c na, chung toi a anh long b bo b v Athena mot mnh, 2 ma phai i anh Timothe cua chung toi, ngi cong s cua Thien Chua trong viec giang Tin Mng cua c Kito, e anh cung co anh em va khch le long tin cua anh em, 3 khien ng co ai b nao nung v cac noi gian truan ay. V chnh anh em cung biet: phan chung ta la the! 4 Va lai khi chung toi con vi anh em, chung toi a bao trc anh em rang, chung ta se gap gian truan, va s a xay ra nh the, anh em biet. 5 V vay, khong cam mnh c na, toi a sai i lay tin tc ve long tin cua anh em! Mien sao qu cam do ng cam do c anh em va cong lao cua chung toi thanh ra h luong!

Timothe tr ve: vui mng va cau nguyen

6 Nay Timothe t ni anh em a ve vi chung toi, va loan bao cho chung toi tin mng ve c tin va c men cua anh em; cung viec anh em van gi ky c sau am ve chung toi, mong moi c gap chung toi lai, cung nh chung toi muon c thay anh em. 7 V le o, hi anh em, toi c an ui v anh em, v c tin cua anh em, gia moi noi quan bach va gian truan chung toi phai chu. 8 Phai, bay gi, chung toi song, bi anh em ng vng trong Chua! 9 Lam sao chung toi co the ta n Thien Chua cho can xng c v anh em, trc mat Thien Chua chung ta. 10 em ngay, chung toi cang da diet khan xin, e c gap mat anh em lai, boi bo cho nhng g con thiet sot ni c tin cua anh em.

11 Xin chnh Thien Chua va la Cha chung ta cung Chua chung ta, c Yesu, san bang ng loi cho chung toi ti cung anh em. 12 Xin Chua gia tang va lam chan cha ni anh em long men thng nhau va moi ngi, nh chung toi oi vi anh em, 13 khien cho long anh em c vng vang, vo phng trach c trong s thanh thien, trc mat Thien Chua va la Cha chung ta, vao thi quang lam cua Chua chung ta, c Yesu, lam mot cung het thay cac thanh cua Ngai!

 

Chng 04

II. Nhng Li Khuyen

 

Khuyen ve thanh khiet va thng yeu nhau

1 Ky d, hi anh em, chung toi xin anh em, trong Chua Yesu chung toi khuyen: la nh anh em a hoc vi chung toi phai song the nao ma lam ep long Thien Chua -- va ky thc anh em van song nh vay -- xin anh em c tien them hn! 2 Anh em biet chung toi a ra cho anh em nhng ch th nao nhan danh Chua Yesu.

3 V ay la thanh y Thien Chua, (ay la) s thanh hoa cua anh em: anh em phai ky han ta dam! 4 Moi ngi trong anh em phai biet lam chu ban than mnh, trong s thanh thien va trong knh. 5 ng buong theo duc tnh am me, nh dan ngoai khong biet Thien Chua. 6 Ve ieu ay, ng ai gia hai, hay lng gat anh em mnh. V chng Chua trng phat het thay cac s ay, nhng chung toi a bao trc kia, va a chng thc vi anh em. 7 V Thien Chua a khong keu goi chung ta vao ang o ue, ma la e nen thanh! 8 Vay cho nen, ke khinh miet, at khong khinh miet mot ngi, ma la chnh Thien Chua, ang ban Thanh Than cua Ngi xuong trong anh em.

9 Con ve tnh huynh e anh em khong can phai e ai viet cho anh em, v chnh anh em la mon sinh cua Thien Chua, e biet yeu men nhau. 10 Va lai o la ieu anh em lam cho het thay cac anh em trong toan hat Makeonia. Nhng, hi anh em, chung toi khuyen anh em c tien them hn! 11 Va t hao c la song yen tham, can cu viec mnh, ra tay lam lung, nh chung toi a truyen cho anh em, 12 ngo hau anh em song oan chnh, co ngi ngoai chng kien, va khong can nh va ai!

Ve nhng ngi chet trc thi Quang lam

13 Hi anh em, chung toi khong muon e anh em khong hay khong biet ve so phan nhng ngi a an ngh, ngo hau anh em khoi phai phien sau nh nhng ngi khac, nhng ke khong co hy vong. 14 V neu chung tin that rang: c Yesu a chet va a song lai, th cung vay: nhng ke a an ngh trong c Yesu, Thien Chua se em ho i lam mot vi Ngai. 15 ay ieu chung toi da vao Li cua Chua ma noi vi anh em: la chung ta, nhng ke con song sot lai vao thi Quang lam cua Chua, chung ta se khong lan trc nhng ngi a an ngh. 16 Bi v khi lnh vang ra, theo tieng tong lanh Thien than va loa cua Thien Chua, th t tri chnh Chua se ng xuong, va nhng ke chet trong c Kito se song lai trc. 17 Roi chung ta, nhng ke con song sot lai, chung ta se c quyen len cac tang may lam mot vi ho, i on Chua tren lan kh. Va nh vay, chung ta se c vi Chua luon luon!

18 Cho nen anh em hay vn vao cac li le nay ma an ui nhau!

 

Chng 05

 

Thi Quang lam

1 Con ve thi va buoi, hi anh em, anh em khong can phai e ai viet cho anh em, 2 v anh em biet ranh lam: Ngay cua Chua se en nh ke trom trong em toi. 3 Khi ngi ta noi: Bnh an va chac chan! Th bay gi la luc tieu diet thnh lnh ap en tren ho, v the noi quan au cua ngi thai nghen, va ho se khong tron thoat c!

4 Con anh em, anh em khong trong toi tam, lam cho Ngay nh ke trom bat chop c anh em, 5 v anh em het thay la con cai s sang va con cai cua Ngay, chung ta khong thuoc ve em va toi tam. 6 Vay th ta ng ngu me, nh nhng ke khac, song ta hay canh thc va tnh tao! 7 Ai ngu th ngu ban em, va ai say sa th say sa ban em. 8 Con ta, ta thuoc ve ban ngay, ta hay tnh tao, mac lay ao giap c tin, c men, va mu chien la long trong cay cu roi. 9 V chng Thien Chua khong danh cho ta an thnh no, nhng la e ta chiem lnh phuc cu roi nh Chua chung ta, c Yesu Kito, 10 ang a chet v ta, ngo hau du thc hay ngu, ta c song lam mot vi Ngai. 11 V the anh em hay an ui nhau, hay tai boi cho nhau, nh hien anh em ng lam.

Nhng li can dan ve sinh hoat cong oan

12 Hi anh em, chung toi xin anh em to long tri ngo nhng ngi co cong lao nhoc ni anh em, nhng ngi chu s anh em trong Chua va sa bao anh em. 13 oi vi ho hay het long knh trong, men yeu, v cong viec cua ho. Hay hoa thuan cung nhau!

14 Hi anh em, chung toi khuyen anh em: hay sa bao nhng ke vo trat t; hay khch le nhng ngi nhat am; hay lam chan khi nhng ngi yeu uoi; hay ai lng vi moi ngi! 15 Hay coi chng: ng ai lay oan bao oan; trai lai hay luon luon theo uoi s thien gia anh em vi nhau, va oi vi moi ngi.

16 Hay vui mng luon!

17 va ng ngt cau nguyen!

18 Hay ta n trong moi dp! V o la thanh y Thien Chua ve anh em trong c Kito Yesu!

19 ng dap tat Than kh!

20 ng khinh th cac n tien tri!

21 Nhng hay nghiem xet moi s; ieu g lanh hay gi lay!

22 Hay k ieu d, bat c di hnh thc nao!

Li ket thuc

Chuc lanh

23 Xin chnh Thien Chua bnh an thanh hoa anh em, ca con ngi toan dien, khien cho than kh, linh hon va than xac anh em c gn gi ven toan, vo t tch vao thi Quang lam cua c Yesu Kito. 24 Ngi trung tn, ang keu goi anh em! Chnh ngi cung se hoan thanh!

25 Hi anh em, hay cau nguyen cho ca chung toi na!

26 Anh em het thay hay chao mng nhau, ap ma hon nhau cach thanh thien!

27 V Chua, toi khan khoan xin anh em oc th nay cho moi ngi anh em nghe!

28 An sung cua Chua chung ta, c Yesu Kito, cung anh em!

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Tan c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page