Kinh Thanh Tan c

Th Th Hai Gi Tn Hu Corintho

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chng 01 -

 

Nhap e

1 Phaolo, tong o cua c Kito Yesu, bi y nh Thien Chua, cung vi ngi anh em la Timothe,

knh gi Hoi thanh cua Thien Chua tai Corintho, cung vi het thay cac thanh trong toan hat Akhaia

2 An sung va bnh an cho anh em, do t Thien Chua, Cha chung ta, va Chua Yesu Kito!

3 Chuc tung Thien Chua va la Cha cua Chua chung ta, c Yesu Kito, Cha ay tnh thng xot va la Thien Chua moi nien an ui, 4 ang an ui chung toi trong moi noi gian truan, e nh s an ui chung toi c ni Thien Chua, chung toi cung co the an ui nhng ngi lam vao bat c canh gian truan nao. 5 V chng cac s thong kho cua c Kito tran en tren chung toi the nao, th nh c Kito, s an ui chung toi cung c day tran the ay. 6 Du chung toi lam phai gian truan, ay la e anh em c an ui, c cu thoat; du chung toi c an ui, ay van la e anh em c an ui, (mot s an ui) nen kien hieu trong s chu ng nhng noi thong kho nh chnh chung toi cung hang chu. 7 Va moi hi vong cua chung toi ve anh em that la vng chac, bi biet rang anh em a thong phan thong kho the nao, th cung (c thong phan) an ui the ay.

8 Qua vay, hi anh em, chung toi khong muon e anh em khong hay biet ve noi gian truan a xay en cho chung toi Tieu A. That chung toi a phai khon kho e che en cc o, qua sc mnh, b en oi khong trong song noi. 9 Nhng trong tham tam, chung toi a anh phan vi an t roi, e chung ng con nng cay vao mnh, nhng la vao Thien Chua, ang lam cho ke chet song lai. 10 Chnh Ngi a cu va se cu chung toi khoi cai chet khoc liet nh the; ni Ngi chung toi a at long trong cay, la Ngi se con (ra tay) cu na, 11 bi chnh anh em cung lay li khan nguyen ma ua nhau tr giup chung toi, th cung co muon ngi cam ta cho chung toi!

 

I. Phaolo Phan Tran Ve Cach X S Cua Mnh

1. Ve D nh Hanh Trnh

 

Khong up m

12 Qua vay, ieu lam chung toi vinh vang c, ay la lng tam lam chng cho chung toi, la chung toi a chieu theo s thanh thien, long thanh khiet Thien Chua ban, -- khong phai theo s khon ngoan cua xac tht, nhng la nh n cua Thien Chua -- ma c x i, va cach rieng la oi vi anh em. 13 V nao chung toi co viet cho anh em g hn la nhng ieu anh em a oc c va hieu c. Va toi trong cay la anh em se hieu thau ao -- 14 nh anh em a hieu chung toi mot phan roi -- la anh em co ly ma vinh vang v c chung toi, cung nh chung toi (co ly ma vinh vang c) v anh em trong ngay cua Chua chung ta, c Yesu..

Tai sao di lai viec tham vieng

15 Bi tin chac nh the, nen toi nh en vi anh em trc, e anh con hng them an loc th hai na. 16 (Ngha la toi nh) ngang qua ni anh em, e i Makedonia, roi lai t Makedonia ve vi anh em, e c anh em tien i Yue. 17 Vay quyet nh nh the, phai chang toi a lam cach nong noi? hay la ieu toi toan tnh, toi toan tnh theo le xac tht? thanh th toi lai ra tuong: Co, co! Khong, khong! 18 Thien Chua trung tn! (xin Ngi chng giam cho) rang: li chung toi ngo vi anh em khong phai la va: Co, lai va: Khong! 19 V Con Thien Chua, c Kito Yesu, ang chung toi rao giang, toi cung Silvano va Timothe, a khong tr thanh: va "co" va "khong", trai lai ni Ngai "co" a thanh s. 20 V bao nhieu ieu Thien Chua ha a thanh "co" trong Ngai; va bi the ma nh Ngai "Amen" (c ho len) cho vinh quang Thien Chua, nh (cong viec) chung toi. 21 ang lam cho chung toi cung vi anh em c kien co trong c Kito va xc dau cho chung ta la chnh Thien Chua. 22 Chnh Ngi cung a niem an cua Ngi tren chung ta, va ban xuong bao chng Than kh ni long chung ta.

23 Phan toi, toi keu xin Thien Chua chng giam, va lay mang song toi ma the rang: Chnh v ne long oi vi anh em ma toi a khong con en Corintho na -- 24 ch chung khong muon che ng long tin cua anh em; trai lai, chung toi ch la tr ta boi ap cho niem hoan lac cua anh em, v ve long tin anh em van ng vng.

 

Chng 02

 

1 Rieng toi, toi a nh khong en vi anh em mot lan na trong luc u phien. 2 V neu chnh toi gay u phien cho anh em th ai la ngi lam cho toi c vui, hoa chang la ke phai u phien v toi! 3 Nen toi a viet cho anh em nh the, keo khi en, toi lai phai u phien v chnh nhng ngi ang le phai em lai vui mng cho toi, bi chng ve anh em het thay. 4 V bi cc phien khon ta, va long se lai, toi a viet cho anh em cai th am le ay, khong phai co y gay u phien cho anh em, song la e anh em thau ro long toi yeu men anh em chan cha!

C x lam sao vi ngi xuc pham

5 Ma neu co ai a gay u phien, th khong ch gay u phien cho toi, nhng la cho anh em het thay -- t la mot phan nao o, keo ra qua li.-- 6 oi vi con ngi ay, hnh phat phan ong a ra kia cung u. 7 Ma a the, th trai lai phai hn, anh em hay an xa va an ui ngi ay, keo ng s ngup trong noi u phien qua mc! 8 Bi the, oi vi ngi ay, toi xin anh em hay lay men lam hn. 9 Va lai, toi a viet th cho anh em, ay chang qua la e th nghiem xem anh em co that hoan toan vang phuc ma thoi. 10 Anh em an xa cho ai, th toi cung the; va an xa toi a ra, neu that can phai co toi an xa, th o la viec a roi, v c anh em, trc mat c Kito, 11 e chung ta ng b mac bm vi Satan; v ta chang ngu g trc nhng mu c cua no.

Ve hanh trnh

12 Vay khi toi en Troa e giang Tin mng cua c Kito, dau rang co ca m ra cho toi trong Chua, 13 toi a chang c th thai tam than, bi khong gap c anh Tito chung toi o. Cho nen toi a gia t ho ma tray i Makedonia.

 

2. Ve S Vu Tong o

 

14 oi n Thien cua, ang hang keo chung toi d cuoc khi hoan cua Ngi trong c Kito, va a dung chung toi ma lam cho hng tri thc cua Ngi lan toa khap ni. 15 V chung toi la hng thm cua c Kito, dang knh Thien Chua, xong ra gia nhng ngi c cu roi, va nhng ke phai h i, 16 ke th ngi lay nh hng t kh lam chet ngi, ke lai ngi lay nh hng tac sinh cu song. Nhng cac ieu ay, ai nao cang ang noi? 17 Va chang, chung toi nao co phai nh lam ke ban bng li Thien Chua, song la mot long thanh khiet, song la nh do t Thien Chua, trc mat Thien Chua, trong c Kito, chung toi van tuyen ngon.

 

Chng 03

 

1 The ra chung toi lai bat au (noi hay, noi tot) gii thieu cho mnh? hay nh t nhieu ngi, chung toi can phai co th gii thieu vi anh em, hay cua anh em? 2 Th cua chung toi, chnh la anh em! viet ni long chung toi, th ma het thay moi ngi eu nhan ra va oc c. 3 Th a ro:anh em la bc th cua c Kito, do tay chung toi soan ra, viet khong phai bang mc, nhng la bang Than kh cua Thien Chua hang song; khong phai tren nhng bia a, ma la tren nhng bia long, bia tht!

4 Nh c Kito, chung toi dam tin chac nh the, trc mat Thien Chua. 5 Khong phai la t mnh chung toi co sc cang ang noi, hau dam ke mot ieu g nh cua mnh, nhng sc cang ang cua chung toi la do t Thien Chua, 6 ang a ban cho chung toi sc cang ang lam ke phuc vu Giao c mi, khong phai van t, ma la Than kh, v chng van t th giet choc, Than kh mi tac sinh!

Cai vinh cua viec phuc vu Giao c mi

7 Ma neu viec phuc vu an chet, khac tng ch tren nhng tam a, a rang ve vinh quang, khien cho con cai Israel khong the nhn mat Mose c, bi vinh quang - cai vinh quang chong tan - choi loi ni mat ong, 8 th se rang vinh quang hn biet may, viec phuc vu gii Than kh? 9 V neu phuc vu an phat la moi vinh quang, th phuc vu s cong chnh tat phai a tran vinh quang hn gap boi. 10 Qua ieu c vinh quang trong chc vu ay, khi so vi vinh quang sieu vi nay, at phai ke bang khong. 11 V neu ieu chong tan con rang vinh quang, th ieu com mai tat phai rang vinh quang hn gap boi!

12 Vay bi co long trong cay nh the, nen chung toi c nhieu dan d, 13 ch khong phai nh Mose phu man tren mat, khong e cho con cai Israel nhn thay ieu chong tan kia cham dt khi nao. 14 Nhng tam t ho a ra chai a. V cho en ngay nay, cung cai man ay van con ru xuong khi ho oc Giao c cu; cha c ven len, v ch trong c Kito, no mi c huy i! 15 Phai, cho en ngay nay, pham khi ho oc Mose, man van buong xuong tren long ho. 16 Pham khi tr lai vi Chua, man mi c cat i. 17 Con Chua, Ngai la Than kh; va au co Than kh cua Chua, th co t do. 18 Con chung ta het thay, khong man che mat, ta ngam nh roi lai trong gng, vinh quang cua Chua; va nh cung mot hnh anh ay, ta c bien hnh oi dang, t vinh quang nay en vinh quang khac chieu theo (nang lc) Than kh cua Chua.

 

Chng 04

 

1 V le ay, a c oai thng ma sung cong phuc vu, chung toi khong quan ngai t nan. 2 Trai lai, chung toi a t han nhng mu tham chc an ang ho then, khong d tro bp bm, khong xuyen tac li Thien Chua; nhng cong nhien giai bay s that, chung toi gii thieu mnh vi moi lng tam ngi i, trc mat Thien Chua. 3 Nhng neu Tin mng cua chung toi co b che khuat, th ch b che khuat ni nhng ke phai h i, 4 (tc la) ni nhng ke khong tin, than i nay a lam cho tam t ho ra mu quang, khien ho khong the thay ro c la a rang sang roi Tin Mng vinh quang cua c Kito, hnh anh cua Thien Chua. 5 V chung toi khong rao giang chnh mnh, song la c Kito Yesu, (Ngai la) Chua, con chung toi ch la toi t cua anh em, v c Yesu. 6 V chng Thien Chua, ang a phan: T toi tam hay bat sang! Chnh Ngi a lam bat sang ni long chung toi, e (chung toi lam cho thien ha) nhn biet, trong anh sang ay, vinh quang cua Thien Chua choi loa ni nhan thanh c Kito.

Yeu uoi va au kho cua tong o

7 Nhng kho tang ay, chung toi lai cha ng trong nhng bnh sanh lo at, ngo hau quyen lc sieu vi kia thc ro la cua Thien Chua, ch khong phai xuat t chung toi. 8 Chung toi b ep don moi mat, nhng khong b nghen; lam b nhng khong mat lo; 9 b bat b, nhng khong b bo; b quat nga, nhng khong b diet. 10 Moi thi va khap ni, chung toi mang trong than mnh chung toi cuoc t nan cua c Yesu, ngo hau s song cua c Yesu cung c hien to ni mnh chung toi. 11 V tuy song o, nhng luon luon chung toi b pho nop cho an chet, v c Yesu, ngo hau s song cua c Yesu cung c hien to ni cai xac chet d cua chung toi. 12 Ay vay, ni chung toi s chet ra cong, con s song, ni mnh anh em.

13 c co cung mot tinh than tin vng theo ieu a viet:

Toi a tin, nen toi a noi,

th chung toi tin va bi o chung toi noi, 14 bi biet rang ang lam cho c Yesu song lai, cung se lam cho chung toi c song lai vi c Yesu, va at chung toi ben Ngai cung vi anh em. 15 V moi s thay thay eu v anh em, ngo hau an sung cang chan cha th cang day len tran ay, do t nhieu ngi hn, li cam ta cho vinh quang cua Thien Chua.

16 Bi the, chung toi khong quan ngai t nan. Trai lai, dau rang con ngi ben ngoai ni chung toi tieu hao tan ta, th con ngi ben trong ni chung toi c ngay ngay canh tan oi mi. 17 V rang chut gian truan nhe bong trong hien tai gay nen cho chung ta i i mot khoi vinh quang sieu vi, tuyet nh, 18 mien sao chung ta ng dan mat vao nhng ieu trong thay c, nhng la vao nhng ieu mat khong trong thay c, v hu hnh la phu van, vo hnh mi trng cu.

 

Chng 05

 

1 Qua ta biet: mot khi nha ta di at, cai leu nay, b pha i, th ta co lau ai do t Thien Chua, cai nha vnh cu chon thien ai, khong do tay pham lam ra. 2 V nay c sao ta ren siet, (v) ta nhng khac khoai c mac trum ngay lay chon thien ai danh cho ta, 3 gia nh mnh con mac ao, ch khong phai a ra tr trui. 4 Va thc bao lau con trong leu, ta ren siet -- ray rc bi khong muon ci ao, nhng la mac trum len tren --, ngo hau o chet d nay c vui trong s song. 5 ang lam ta c nh the, la chnh Thien Chua, va Ngi a ban bao chng Than kh cho ta.

6 Vay mot long vng vang luon luon, chung toi biet rang tru ngu ni than xac la xuat dng xa Chua. -- 7 V chung toi bc i bi tin, ch khong phai v thay -- 8 Vay chung toi vng vang, va anh long xuat dng la xac, e c tru ngu ben Chua. 9 Bi the, du la tru ngu hay la xuat dng, chung toi tham vong mot ieu: lam ep long Chua. 10 V chng ta het thay se phai xuat au lo dien trc toa c Kito, e moi ngi lanh lay thanh qua i mnh trong than xac, xng vi cac viec a lam, hoac lanh hoac d.

Tong o la s gia va c cong s vi Thien Chua

11 Vay c biet ng knh s Chua, chung toi thuyet phuc ngi ta; con trc mat Thien Chua, moi s ni chung toi a lo ca; va trc lng tam cua anh em, toi trong cay la moi s cung lo roi. 12 (Noi the) khong phai la chung toi lai (noi hay noi tot e) gii thieu mnh vi anh em; song chung toi muon cho anh em co the vinh vang v chung toi ma co nen tang, e co g ap lai nhng ke ch biet venh vao ngoai mat, ch ay long co dam au! 13 V hoac chung toi co "mat tr", (la "mat tr") cho Thien Chua; hay co "khon" (la "khon") cho anh em. 14 V long men cua c Kito thuc bach chung toi, bi a c xac tn rang: Mot ang a chet v moi ngi, vay th moi ngi eu a chet! 15 Va Ngai a chet v moi ngi, e ai song th ng con song cho mnh na, nhng la cho ang chet va song lai v ho!

16 Cho nen t nay chung toi khong con biet ai theo xac tht na, va cho dau theo xac tht, chung toi a c biet c Kito, th trai lai nay chung toi khong con biet (nh the) na. 17 Cho nen ai trong c Kito, ke ay la tao thanh mi: cu a qua i, va nay mi a thanh s!

18 Nhng moi s eu do t Thien Chua, ang a giang hoa ta lai vi chnh mnh Ngi, nh c Kito a ban cho chung toi c giup viec giang hoa. 19 Ay v chnh Thien Chua la ang trong c Kito mu cuoc giang hoa the gian vi chnh mnh Ngi, khong con em xa en cac loi lam cua ho, va at tren chung s mang loan bao n giang hoa. 20 Vay chung toi la s gia thay mat c Kito, tin chac rang Thien Chua dung chung toi khuyen bao. Nhan danh c Kito, chung toi nai xin anh em hay lo lam hoa lai vi Thien Chua. 21 ang khong he biet toi, th v ta, Thien Chua a cho lam thanh s toi, ngo hau trong Ngai ta c tr thanh s cong chnh cua Thien Chua.

 

Chng 06

 

1 Bi c cong tac vi Ngi, chung toi khuyen nhu anh em: ng chu n Thien Chua mot cach vo loi. 2 V Ngi phan:

Vao thi an sung, Ta a nham li ngi,

va trong ngay cu o, Ta a ap cu ngi.

Nay, chnh bay gi la thi ai sung; nay, chnh bay gi la ngay cu o.

3 Chung toi khong he lam c vap pham ve mot ieu g, e cong viec phuc vu cua chung toi khoi b am tieu. 4 Nhng trong moi hoan canh, chung toi chng to mnh nh nhng ngi phuc vu Thien Chua, mot long kien nhan quang ai: trong gian truan, trong khon quan, trong chat vat, 5 trong on bong, trong tu nguc, trong bien loan, trong lao nhoc, trong tnh thc, trong chay kieng, 6 trong long thanh khiet, trong tr tri, trong nhan nhuc, trong nhan hau, trong Thanh than, trong long men khong boi bac, 7 trong li chan that, trong quyen nang cua Thien Chua; nh nhng kh gii cong chnh ben am ben chieu; 8 trai qua vinh d va o nhuc, trai qua tieng xau va tieng tot, b coi nh bp bm ma la chan thanh, 9 b coi nh o vo danh, ma hang c biet en; b coi bh o giay chet, nhng nay chung toi song; nh b trng tr, nhng khong b x t; 10 nh phai u phien, nhng hang vui sng; nh o an may, nhng lai lam giau cho lam ke; cua cai nh may may khong co, nhng lai c moi s lam s hu!

Tho lo tam hon

11 Hi anh em ngi Corintho, mieng chung toi a m ra ngo li vi anh em; long chung toi cung trng rong. 12 Anh em khong b eo hep chat choi ni chung toi; anh em co b eo hep chat choi, ay la ni long da anh em o thoi. 13 e en ap lai, toi muon noi vi anh em nh nhng con cai: ca anh em na cung hay cho rong rai nao!

Coi chng anh hng ngoai ao

14 Hi nhng ke khong tin, ch co oi la lech lac! chung ung the nao c gia cong chnh va vo ao? Hay thong ong the nao c gia s sang va toi tam? 15 Thanh kh the nao c gia c Kito va Beliar? Hay chung phan the nao c gia ngi tin va ke khong tin? 16 Hoa hp the nao c gia en th Thien Chua va ta than? V ta la en th cua Thien Chua hang song nh Thien Chua a phan, rang:

Ta se c ngu vi chung va i lai,

va Ta se la Thien Chua cua chung,

va chung se la dan cua Ta.

17 Bi o:

Hay ra khoi gia chung, hay ri xa,

Chua phan;

va vat o nh ch r ung en,

va Ta se on nhan cac ngi.

18 Ta se la Cha cua cac ngi

va cac ngi se la con trai con gai cua Ta

Chua toan nang phan.

 

Chng 07

 

1 Vay c hng thu nhng li ha ay, anh em than men, ta hay tay sach mnh khoi moi bn nh xac tht va than hon; mot long knh s Thien Chua, ta hay a i thanh thien en cho kien toan.

Tho lo tam hon (tiep)

2 Anh em hay hieu cho chung toi. Chung toi a khong he lam hai ngi nao, khong lam tang tan ngi nao, khong boc lot ngi nao! 3 Khong phai e len an ma toi noi the! Toi a tng noi roi: ni long chung toi, co anh em o! e chet song cung hang co nhau. 4 Ni anh em, toi tn nhiem! V anh em, toi co the vinh vang c lam! Toi c chan cha an ui, va tran ngap vui mng trong moi noi gian truan cua chung toi!

 

3. Tr Lai Ve nh Hanh Trnh

 

5 Va thc, khi en Makedonia, ve phan xac chung toi chang c th thai chut nao; trai lai, chung toi phai quan bach t be, ben ngoai nhng au chien; ben trong, nhng moi s. 6 Nhng Thien Chua, ang an ui nhng ngi cung kho a an ui chung toi bi Tito a ti ni, 7 Khong phai bi Tito a ti ma thoi, nhng con bi anh a c an ui nhieu ni anh em. Anh a tin lai cho chung toi biet anh em nhng khac khoai ngong ch, long oi oan, ay thnh tnh oi vi toi, khien toi cang c mng vui hn na.

8 V dau bi a viet th ma lam cho anh em phai u phien, toi cung khong hoi tiec; hoac gia toi a hoi tiec -- v thay rang th ay a lam cho anh phai u phien, tuy ch choc lat -- 9 th bay gi toi mng, khong phai v le anh em a phai u phien, nhng bi v anh em a u phien ma tm ng hoan cai; qua the anh em a u phien nham vi y Thien Chua, khien anh em chang phai thiet thoi do bi chung toi. 10 V u phien nham vi y Thien Chua th gay hoan cai e c cu thoat, ieu khong he phai hoi tiec; con u phien kieu the gian th keo san cai chet theo sau. 11 Ka xem u phien nham vi y Thien Chua nh the keo theo sau cho anh em bao nhieu la nong nhiet: nao la li cao loi, nao la uat han, nao la gii s, nao la c mong, nao la thnh tnh, nao la trng phat: ve moi phng dien anh em a chng to anh em that vo can trong vu nay. 12 Vay dau co viet cho anh em (v le nao i na), (toi a c an ui) khong phai v ke lam can, hay ngi b nhuc, nhng v long anh em nong nhiet oi vi chung toi a co dp nen hien to, ngay cho ca anh em na, trc mat Thien Chua. 13 Chnh v le o ma chung toi a c an ui.

Cung vi s an ui chung toi c, chung toi con vui mng hn gap boi bi s vui mng cua Tito na, v tam than anh a c th thai nh anh em het thay. 14 V chng neu toi a vinh vang t hao t nhieu ve anh em trc mat anh, toi a chang phai be mat; nhng cung nh trong moi s chung toi a noi that vi anh em, th cung vay, viec chung toi khen ngi trc mat Tito a thanh s thc. 15 Va long lu luyen cua anh oi vi anh em cang nen tham tha, moi khi anh nh lai s vang phuc cua anh em het thay; lam sao anh em a knh s run ray ma on tiep anh. 16 That toi vui mng v trong bat c ieu g, toi tin chac c vao anh em!

 

Chng 08

II. Ve Viec Quyen Tr Giup Tn Hu Yerusalem

 

Gi gam viec quyen tr.

Cac ai dien

1 Hi anh em, chung toi muon noi cho anh em hay ve n Thien Chua a ban cho cac hoi thanh x Makeonia: 2 la gia bao gian truan th thach ho c chan cha vui mng bi a co the bien canh ngheo kho cung o cua ho nen kho tran ay phuc hau. 3 V theo sc cua ho, va -- toi co the lam chng c -- qua sc ho na, ho a t ong, 4 khan khoan nai nang chung toi cho ho c n tham d vao viec phuc vu cac thanh. 5 Ho a i qua ieu chung toi hi vong: Ho a t hien mnh trc tien la cho Chua, roi cho chung toi v y Thien Chua. 6 Nhan o, chung toi a xin Tito la: cung nh anh a ng ra khi s the nao, th cung hay chu toan viec an c ay nh vay na ni anh em.

7 Va lai cung nh anh em c troi trang ve moi mat: ve long tin, ve li noi, ve tr tri, ve sot sang moi kieu, ve long men chung toi a thong cho anh em, th ve viec an c nay, anh em cung lo cho c troi trang. 8 Toi noi the khong phai la truyen lnh, nhng ch neu len long sot sang cua ke khac, e c phuc nhan thay long men chan thanh cua anh em. 9 V anh em biet an c cua Chua chung ta, c Yesu Kito: lam sao giau co nh Ngai, ma v anh em, Ngai a nen ngheo kho, ngo hau anh em c nen giau co nh s ngheo kho cua Ngai.

10 Ve ieu nay, toi ch trnh bay mot y kien; va chang ieu ay cung am hap vi anh em: anh em chang nhng a tra tay thi hanh, ma lai e xng quyet nh t nam ngoai. 11 Th nay, hay chu toan cho xong viec, ngo hau a hang hai quyet nh sao, viec chu toan -- tuy lc -- cung c nh the na. 12 V neu san long hang hai nhiet thanh, th co bao nhieu cung thao, ch noi lam g ieu mnh khong co. 13 V khong le e ke khac c th thai, con anh em lai b cung quan! Mien sao co s ong eu. 14 Trong hoan canh hien thi, s d gia cua anh em ap vao s thieu thon cua ho, e roi ra s d gia cua ho cung se boi vao s thieu thon cua anh em, va nh the la co ong eu, 15 nh a viet:

Ke c nhieu cung khong d, ma ke co t cung khong thieu.

16 oi n Thien Chua, ang at vao long Tito cung mot long sot sang nh the oi vi anh em. 17 V chng anh a nhan li toi xin; va cang sot sang hn, anh a len ng en vi anh em, khong chut mien cng. 18 Cung vi anh, chung toi phai mot ngi anh em khac, co danh vong trong viec rao giang Tin mng khap cac hoi thanh. 19 Khong nhng the, anh ay a c cac hoi thanh ch nh lam ban ong hanh vi chung toi trong viec an c nay chung toi am nhan, e lam sang danh Chua va lam thoa long nhiet thanh cua chung toi. 20 Chung toi e phong nh the, keo co ai che trach chung toi ve mon tien ln lao chung toi phai am nhan. 21 V chung toi quan tam en ieu thien, khong nhng trc mat Chua, ma ca trc mat ngi ta. 22 Cung vi ho, chung toi con phai mot ngi anh em na, chung toi a chng kien nhieu lan va nhieu kieu la co long sot sang; va nay sot sang hn na, bi d9ay long tin cay vao anh em. 23 Vay ve Tito, th nay: anh la ngi ban ong cong cong tac cua toi c uy en vi anh em; con ve cac anh em kia, th: ho la phai vien cua cac hoi thanh, va la vinh d cua c Kito. 24 Vay, trc mat cac hoi thanh, anh em hay chng to cho ho thay long yeu men cua anh em, va lam sao toi a co ly ma t hao ve anh em.

 

Chng 09

 

Tr lai viec quyen tr

1 Ve viec phuc vu cac thanh, th co viet cho anh em, toi ke cung bang tha. 2 V toi biet long sot sang cua anh em; ieu a lam toi c t hao ma khoe vi cac anh em vung Makedonia rang: X Akhaia a san t nam ngoai. Va long nhiet thanh cua anh em qua la moi khch le cho lam ngi. 3 Du sao, toi cung phai t ngi anh em i, keo l ra li khen lao cua chung toi ve anh em lai ra ngoa mat ve ang ay, va e anh em c san sang nh toi a noi. 4 Chang vay, mot khi nhng anh em ngi Makedonia en vi toi, ma lai thay anh em van cha nhuc nhch, th chung toi -- e khoi noi la anh em -- se phai chng hng be mat, gia s co nh the! 5 Vay toi xet la can phai xin t ngi anh em en vi anh em trc va d lieu viec phuc hau a bao trc o; e viec c san sang, va thc la viec phuc hau, ch khong phai la mot th bien lan.

6 Va chang: gieo sen th gat sen; gieo hau th gat hau. 7 Moi ngi (hay cho) tuy theo y nh cua long mnh, khong cau co, khong mien cng, v co hn h ma dang, Thien Chua mi chuong. 8 Va lai Thien Chua co quyen o tran an loc moi th xuong cho anh em, e anh em va c luon luon sung tuc moi be, va con d gia ma lam viec phuc c. 9 Nh a viet:

Ngi a rong tay bo th cho ke ngheo,

c cong chnh cua ngi se ben mai mai.

10 ang a cung cap giong cho ke gieo, va banh nuoi mnh cho ho, tat se cung cap va lam d dat giong anh em gieo, va se cho sinh soi nay n hoa qua cong c cua anh em. 11 Anh em se c nen phu tuc moi be e thi hanh moi viec bac ai; ieu ay qua tay chung toi, se lam day len en Thien Chua long biet n cam men. 12 V chng viec phuc vu nay, mot thanh vu th phai hn, chang nhng ap iem vao cac noi thieu thon cua cac thanh, nhng con lam chan cha bao li cam ta dang len Thien Chua. 13 Nh viec phuc vu nay nh tang chng anh ranh, ho se ton vinh Thien Chua bi thay cac anh em vang phuc va tuyen xng Tin Mng c Kito, cung long ai lo san sang chia se vi ho cung nh het moi ngi. 14 Con ho, ho se lay li cau nguyen cho anh em ma to long tha thiat oi vi anh em, bi nhan thay n sieu vi Thien Chua a ban cho anh em. 15 oi n Thien Chua v loc ca khon lng Ngi ban!

 

Chng 10

III. Thanh Minh Ve S Vu Tong o

1. ap Lai Nhng Li Trach Moc Rieng T

 

B trach la nhu nhc

1 Chnh toi, Phaolo, nhan long hien t va nhan th cua c Kito, toi xin co li khuyen nhu anh em -- toi, mot ke trc mat th "khum num" vi anh em, ma vang mat th lai "lam oai" oi vi anh em; 2 toi xin lam sao ch e khi co mat, toi phai ra uy dung quyen, toi tnh phai bao tay thi hanh tren nhng ngi coi chung toi nh the ch biet theo quan iem cua xac tht ma song. 3 Trong xac tht, phai, chung toi ang song; nhng chung toi khong theo xac tht ma chien au! 4 Qua v kh gii chung toi dung e chien au khong thuoc ve xac tht, nhng co quyen phep than dieu, e triet ha cac on luy. (Nh o) chung toi triet ha cac ly luan, 5 va moi kieu dng dng t cao chong lai s biet Thien Chua; (nh o chung toi) bat moi t tng phai au hang ma vang phuc c Kito 6 va san sang trng tr moi kieu bat tuan phuc, mot khi s vang phuc cua anh em a c tron hao.

7 ieu s s trc mat ay, anh em hay nhn cho to! Neu ai t th mnh thuoc ve c Kito, ke ay hay nhan thc lay ieu nay: ke ay thuoc ve c Kito lam sao, th chung toi cung vay. 8 V dau toi co vinh vang qua i phan nao ve quyen Chua a ban cho chung toi -- e tai boi, ch nao co phai e triet ha anh em -- th toi cung khong lay lam xau ho, 9 e khoi ra ve ch viet th doa nat anh em suong thoi. 10 V co ke noi: Trong th th lam hum lam ho, nhng ch than co mat th om o xo bai noi chang ra hon. 11 Xin ke ay hay nhan thc ieu nay: vang mat co sao bang li le th t, th co mat chung toi cung vay, bang viec lam.

Phaolo b trach la co tham vong

12 V chung toi au co dam sanh vai hay so o vi t ngi t tuyen dng chnh mnh kia! Nhng khi chnh ho t at lng ma lng lay ho va t mnh lai sanh o vi mnh th ho khong c khon! 13 Phan chung toi, chung toi se khong vinh vang qua trn. Trai lai chung toi lng mnh theo lng, tc la ieu Thien Chua a qui nh cho chung toi, phai at thau tan ni anh em. 14 V chung toi chang phai co sc rn mnh, nh the a khong thau at ni anh em: v chung toi a en ni anh em vi Tin mng cua c Kito trc tien, 15 ch khong vinh vang qua trn nh cong lao cua ngi khac; nhng chung toi hi vong rang, mot khi c tin cua anh em a ln manh, cong viec cua chung toi cang c khuech trng ni anh em, theo nh ieu a qui nh cho chung toi, cho en vt mc, 16 khien co the em Tin mng xa hn vung anh em na, -- han khong phai c vinh vang v thanh qua a san ni ieu qui nh cho ngi khac. 17 Nhng ai muon vinh vang, th hay vinh vang trong Chua. 18 V khong phai ai t tuyen dng cho mnh, th a la ngi trung tuyen nhng la chnh ke c Chua tuyen dng.

 

Chng 11

2. S Nghiep Cua Phaolo

 

Nhng li don trc: phan tran ve long vo t li

1 Ma phai chi anh em anh chu ng t chut ien tang cua toi! a han la anh em anh chu roi! 2 V bi anh em, toi phat ghen len, cai ghen cua Thien Chua: Toi a nh hon anh em cho mot ngi oc nhat, e tien dang anh em cho c Kito, nh mot n trinh thanh khiet. 3 Nhng toi s rang: nh Eva b con ran quyen ru sa trong qu quyet no bay, tam t cua anh em cung bai hoai, mat da n thanh [mat long thanh khiet] oi vi c Kito, 4 V neu co ngi en giang mot c Yesu khac, chung toi a khong giang; hay anh em phai chu lay mot Than kh nao khac, anh em a khong chu lay; hay mot Tin Mng nao khac, anh em a khong lnh lay, th anh em san long chu ng ngay. 5 Thiet tng, nao toi co thua g nhng "tong o thng ang" kia! 6 Cho i ve hung bien toi ch la mot tuc t, nhng ve tr tri han khong the! Trong moi dp chung toi a to cho anh em thay roi, ve moi phng dien.

7 Hay toi a lam loi bi v ha mnh xuong e anh em c nhac len, toi a giang Tin Mng cua Thien Chua cho anh em mot cach khong cong? 8 Toi a boc lot cac hoi thanh khac, an lng ni ho, e phuc vu anh em. 9 gia anh em ma co tung thieu, toi a chang an va ngi nao. V chung toi co tung thieu, th viec ap iem vao la do chnh cac anh em t Makedonia ti a am nhiem. Va trong moi dp, toi a gi mnh va se gi mnh e khoi ganh nang cho anh em. 10 Qua nh ni toi co s that cua c Kito, th se khong ai bt mieng toi c, neu toi muon vinh vang ve ieu ay trong cac mien Akhaia. 11 Tai sao? Tai sao toi khong yeu men anh em ? Co Thien Chua biet!

Hang tong o gia

12 ieu toi lam, toi se c lam, ngo hau chan ng c hoi cua nhng ngi ch muon kiem cho ra c hoi hau c sanh tay chung toi trong ieu ho muon vinh vang. 13 V nhng ngi nh the la tong o gia, la hang th gian, tra hnh gia dang lam tong o cua c Kito. 14 Nhng co la g! V chnh Satan cung tra hnh lam thien than sang lang! 15 The th co g la qua quat, khi nhng toi t cua no tra hnh lam ngi phuc vu cho s cong chnh! Van cung cua ho se tng xng vi viec ho lam!

16 Toi xin noi lai, ng ai tng toi a hoa khung! Chang vay, th hay anh chu lay toi nh ngi khung vay, e toi cung vinh vanh t chut. 17 ieu toi noi, a han, toi noi khong ung theo (tinh than) cua Chua, nhng nh the ang luc noi khung bi cam chac nh the mnh cung co ly ma vinh vang. 18 Bi chng lam ke vinh vang v le xac tht, th toi cung vinh vang c. 19 Va chang, anh em ung ieu quan t, vui long chu ng nhng hang ien khung! 20 Anh em anh chu ngi ta ap che, ngi ta uc khoet, ngi ta tc oat, ngi ta th uy, ngi ta va mat. 21 Nhuc that, lam toi phai noi the, hnh nh chung toi a x s mot cach nhu nhc...

i tong o cua Phaolo

Nhng ieu g bat c ngi ta dam lam, th -- that toi noi nh noi khung -- toi cung dam! 22 Ho la ngi Hipri ? Toi cung the! Ho la ngi Israel ? Toi cung the! Ho la dong giong Abraham ? Toi cung the! 23 Ho la toi t cua c Kito ? Toi noi rat mc ien khung, toi con hn gap may! Hn nhieu bi cong lao; hn nhieu bi tu rac; hn ngan trung bi on vot; lam lan bi a hau vong mang: 24 nam lan, toi a b ngi Do thai anh on ba mi chn trng; 25 ba lan, toi a b tra tan; mot lan, toi a b nem a; ba lan toi a am tau, va a phai qua mot ngay mot em chi vi trong long bien.

26 (Toi con hn ho) bi hanh trnh thng xuyen, bi cac nguy hiem v song ngoi, nguy hiem v trom cp, nguy hiem v ngi ong chung, nguy hiem v dan ngoai, nguy hiem ni thanh th, nguy hiem chon hoang vu, nguy hiem tren bien ca, nguy hiem bi nhng anh em gia! 27 bi lao ao vat va, bi thao thc thng ba, bi oi bi khat; bi nhn an lam ban, bi lanh ret, bi mnh tran! 28 Khong ke cac ieu khac na, lai con cai noi bt rt thng nhat, moi lo canh canh ve cac hoi thanh. 29 Ai yeu uoi, ma toi lai khong phai yeu liet? Ai vap nga, ma toi lai khong sot ngi len?

30 Neu phai vinh vang, th toi se vinh vang ve cac noi yeu uoi cua toi. 31 Thien Chua va la Cha cua Chua Yesu -- ang ang chuc tung muon i -- Ngi biet la toi khong noi lao! 32 Tai ama, tu trng cua vua Areta a ra lnh canh thanh ama, e bat toi. 33 Va ngang qua ca so, ngi ta a thong toi xuong theo tng, trong mot cai sot, va toi a thoat khoi tay y!

 

Chng 12

 

-- 1 Phai vinh vang ?

-- a han la chang bao bo g!

Toi se bat qua nhng th kien va mac khai Chua ban. 2 Toi biet co ngi trong c Kito, trc ay mi bon nam -- hoac con trong than xac. toi khong biet; hay ngoai than xac, toi khong biet, co Thien Chua biet -- ngi ay a c nhac thau tng tri th ba. 3 Va toi biet rang ngi ay -- hoac trong than xac, hoac ngoai than xac, toi khong biet, co Thien Chua biet -- 4 a c nhac vao thien ang va c nghe nhng li khon ta, ngi pham khong c phep noi lai. 5 Ve mot ngi nh the toi se vinh vang c; ch con ve toi, toi se ch vinh vang ve nhng noi yeu uoi cua toi. 6 V neu muon vinh vang, toi se khong phai la ien khung, v toi noi that. Nhng xin mien, keo co ngi anh gia toi qua ieu ho biet, bi thay ni toi, hay nghe toi noi.

7 Va ngo hau nhng mac khai cao sieu khoi lam toi qua t ton, th toi a c mot cai dam am vao than xac, mot than s Satan, e no va mat toi [e toi khoi qua t ton]. 8 ve ieu ay, a ba lan, toi nai xin Chua cho no ri khoi toi. 9 Nhng Ngai a phan bao toi: n Ta la u cho ngi. V chng quyen nang trong yeu uoi mi vien thanh! Vay toi rat oi vui sng ma vinh vang ni cac s yeu uoi cua toi, e quyen nang cua c Kito au lai tren toi. 10 V the, toi vui thoa trong cac noi yeu uoi, trong lang nhuc, trong quan bach, trong bat b, va cung khon, v c Kito. V khi toi yeu, th chnh bay gi toi manh!

Chng ch cua mot tong o

11 Toi va phat khung o! Chnh anh em a cau thuc toi! V viec tuyen dng ay, ang le anh phai lam thay toi: v nao toi co thua kem g cac "tong o thng ang" kia, tuy rang toi ch la khong. 12 Cac dau ch mot v tong o a c thi tho ni anh em: bang kien nhan tron hao, bang dau la iem thieng, va quyen phep, 13 V nao anh em co thua thiet g cac hoi thanh khac, hoa chang la v toi ay, toi a khong an va anh em? Xin anh em xa loi cho s bat cong ay. 14 Nay ay, va o la lan th ba, toi sap sa en vi anh em. Toi se khong an va au. V ieu toi tm khong phai la cua cai, ma la chnh mnh anh em. Va lai khong phai con cai co bon phan tch cua cho cha me, ma la cha me cho con cai. 15 Phan toi, toi rat vui long co g th se tieu, va tieu hao ca mnh toi na v linh hon anh em. Phai chang v toi het mc yeu men anh em, nen toi c yeu men t hn?

-- 16 Cho i la nh the, toi a khong nen ganh nang cho anh em that, nhng lu manh, toi a dung thu oan ma bay anh em.

17 Phai chang toi a dung ngi nao trong cac ke toi sai en e boc lot anh em? 18 (Nh viec) toi a xin Tito i va a phai mot ngi anh em khac i vi anh. Phai chang Tito a boc lot anh em? Chung toi a khong bc i theo mot tinh than? va nhng le loi nh nhau hay sao?

Canh cao trc ve viec vieng tham se en

19 T lau chac anh em tng chung toi ch co thanh minh vi anh em! Trc mat Thien Chua, trong c Kito, chung toi noi: va moi ieu o het thay, hi anh em, la ch e tai boi anh em, 20 V toi s khi en lai phai gap thay anh em nh toi khong muon; va anh em cung gap thay toi nh anh em khong mong. -- (S rang) lai phai gap thay knh ch, ghen tuong, oan han, hiem khch, bo va, cao gian, kieu cang, hon loan. -- 21 S rang: toi en, Thien Chua lai e toi phai ho nhuc lan na trc mat anh em, va toi phai than khoc nhieu ngi a pham toi trc kia, ma chang hoi cai ve cac ieu o ue, dam bon, phong ang ho a pham xa!

 

Chng 13

 

1 ay se la lan th ba, toi en vi anh em, moi viec phai c oan nh do mieng hai hay ba nhan chng. 2 Toi a dan trc va bay gi xin dan lai -- nh khi co mat lan th hai the nao, th bay gi vang mat cung the -- cho nhng ke a pham toi trc kia, va het moi ngi khac, la: Neu toi en lai, toi se khong dung th na, 3 v le anh em muon c thay tang chng la thc co c Kito phan day trong toi: Ngai khong yeu uoi au, trai lai Ngai manh sc ni anh em! 4 a han Ngai a chu ong inh thap gia v s yeu uoi, nhng Ngai song bi quyen nang Thien Chua. Va ca chung toi na, chung toi yeu uoi trong Ngai, nhng chung toi se c song lam mot vi Ngai, do bi quyen nang Thien Chua, (trong cach x s vi anh em.

5 Anh em hay nghiem xet chnh mnh, xem anh em con trong long tin khong; hay hach khao chnh mnh! hay la anh em khong nhan thay co c Yesu Kito trong anh em? Hoa chang la anh em a b anh hong! 6 Toi hi vong rang anh em se nhan biet la chung toi khong b anh hong (trong viec thi hach o)! 7 Chung toi khan xin Thien Chua ng e anh em lam ieu g trai, ch khong phai e chung toi thang cuoc (trong viec au sc nay au); trai lai ch muon anh em hanh thien, hau chung toi nh c thua cuoc! 8 V chung toi khong co sc g chong lai s that, trai lai ch e pho ta s that. 9 Qua chung toi vui sng khi chung toi yeu uoi, con anh em c manh me. ieu chung toi c nguyen la anh em cai thien. 10 V le o ma xa mat, toi viet cac ieu nay, ngo hau khi co mat toi khoi phai nghiem phat, theo quyen Chua a ban cho toi e tai boi ch khong phai e triet ha!

Ket thuc

11 Ky d, hi anh em, hay vui mng, hay cai thien, hay khuyen khch nhau, hay ong tam nhat tr vi nhau, hay hoa thuan cung nhau va Thien Chua men yeu va bnh an se cung anh em!

12 Hay ap ma hon nhau cach thanh thien ma chao nhau. Cac thanh het thay gi li chao anh em!

13 An sung cua Chua Yesu, long men cua Thien Chua va s hiep nhat cua Thanh Than cung anh em het thay!

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Tan c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page