Chu Giai Tan c Theo TOB

Theo ban dch cua Linh Muc An Sn V

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Tieu Dan Th 1 & 2 Gi Tn Hu The-sa-lo-nch

c Ki-to Tai Lam Vinh Hien

 

Thanh The-sa-lo-nch va viec sang lap Giao oan

Chnh vao nam 50, trong cuoc hanh trnh truyen giao th hai, T. Phao-lo a ti The-sa-lo-nch, la Thu o tnh ma-ke-oan thuoc e quoc Ro-ma. ay la th xa au tien T. Phao-lo bc chan vao tai chau Au. Thanh nay sang lap vao the ky th 4 trc Cong nguyen va a mau kp tr nen quan trong. Nh v tr a ly ay vnh Thec-mai-c ma thanh nay tr nen ca bien chac chan. V tren ng Via Egnatia noi bien E-gie vi bien A-i-a-tch, nen la ni thong qua va la ni tieu thu t nhien cho mot canh ong giau co va cho ca noi x. B Ma-ke-oan roi e quoc Ro-ma o ho, thanh nay a ong vai tro chnh tr trong yeu, nhat la ky khi loan nam 149 trc Cong nguyen, e thoat ach thc dan Ro-ma ngay cang tr nen nang ne. Sau o t lau, Ma-ke-oan thanh mot tnh Ro-ma va The-sa-lo-nch la thanh ong dan c hn het c chon lam thu o. Nam 42 trc Cong nguyen, thanh c hng qui che th xa t do, va chnh quyen Ro-ma at mot quan tong tai ay. Thanh a phat trien them, m rong cac thiet b tren ca bien. Thi ky T. Phao-lo vao o, thanh a tr nen th xa thng mai phon vinh, co nhieu ngoai kieu song ay va trong so nay, co mot oan kieu dan Do-thai quan trong.

Theo sach Cong vu, ta biet rang: T. Phao-lo t thanh Phi-lp ti o, va i theo ngai co ong Si-la va ong Ti-mo-theu (Cv 17,1-10). Thi gian ngai lu tru tai The-sa-lo-nch co le khong qua van voi nh sach Cong vu xem ra gi y cho ta hieu (ba ngay hu le Cv 17,2). V ngai a co th gi e lam mot nghe (1Th 2,9), e nhan nhieu lan o tiep te cua ngi Phi-lp (Ph 4,16) va em cac ngi Do-thai, ke tan tong va nhat la dan ngoai vang theo Tin Mng (x. 1Th 1,9). Nhng cong viec ngai lam a b gian oan mot cach tan khoc do phan ng cua oan kieu dan Do-thai bat ep ngai phai tray i voi vang. V nhng ngi Do-thai a gay roi loan, cao may nha giang thuyet la hanh ong trai sac ch hoang e va loi keo may ngi ki-to hu ra trc quan toa (Cv 17,5-9). Cac anh em tai The-sa-lo-nch a  lieu cho may v tha sai ban em tray sang thanh Be-re, la ni cac ngi Do-thai tai The-sa-lo-nch lai en e chong oi li rao giang cua T. Phao-lo.

The la T. Tong o bo mot cong ong va mi thanh hnh. Nen ta hieu v sao ngai lo au ve cac ngi ki-to hu tan tong ay, nay b le loi mot mnh trong cn bat b. o cung la ly do giai thch v sao khi noi vi tn o ve ngi Do-thai, ngai dung giong hung hang kch liet (1Th 2,15-16).

 

Th The-sa-lo-nch th nhat

ieu khien oc gia lu y trc tien trong Th 1 The-sa-lo-nch, la giong ieu khac xa may Th khac cua T. Phao-lo. T. Tong o khong ban tam v van e giao ly nao quan trong. Ngai muon trc tien bay to nhng tam tnh sau am lien ket ngai vi mot cong ong ngai va mi lap xong va a la bo c t lau roi. Sau mot luc au lo, T. Phao-lo ang vui mng ho hi v nhng tin mng a nhan c. Vui v thay Giao oan tre toa chieu c tin s sinh, nen ngai dien ta niem vui ay trong li ta n that dai (c. 2-10 ch. 1 la cau duy nhat keo dai). Ngai khong can ieu chnh nhng sai lam; v ngai biet la anh em tai The-sa-lo-nch ang trong ng chnh, a chong lai vi th thach gian nan. ieu duy nhat ngai khuyen nhu ho la kien tam ben ch theo con ng ay va cang tien bo them. a han, T. Phao-lo sot ruot muon tr lai vi ngi The-sa-lo-nch, hau bo tuc them nhng g con thieu ni c tin trong ho (3,10), nhng ngai khong lo lang, v ho trung thanh, ho biet t nay mnh phai song lam sao, gan nh ngai khong can nhac lai cho ho na (4,9; 5,1). Song trong niem hi vong nhac ti nhieu lan (1,10; 2,19; 4,16), hi vong c Ki-to sap tai lam vinh hien, Giao oan The-sa-lo-nch la mot bang chng cho thay rang du gap moi th tr lc, Tin Mng van luon luon tiep tuc cong trnh tien ti.

S vui mng, niem tin cay va long sot sang o, T. Phao-lo dien ta trong li van gian d va trc tiep. V the Th 1 The-sa-lo-nch la nh s iep san on va than tnh mot ngi cha gi cho con cai (x. 2,11-12), biet ro con cai can vt len tren nhng kho khan nao. Vao luc bnh minh lch s Giao Hoi, ta c cung vi Th nay song lai niem hang hai cua cuoc au tranh tien khi va ngon la nhiet thanh cua nhng cuoc chien thang au tien. ta gap thay ni ay long quang ai quen anh dau nhng cuoc bat b au thi danh.

 

Ngay thang

Thc the, Th 1 The-sa-lo-nch khong nhng la bc au tien cua T. Phao-lo, lai cung la ban van co nhat trong Tan c. Han la T. Tong o a gi i vao au nam 51 (hai mi nam sau khi Chua Gie-su qua i), t lau sau khi ngai ti Co-rin-to, la ni ong Ti-mo-theu t The-sa-lo-nch en em nhng tin mng cho ngai. Han la vao luc o, cac tap truyen Phuc Am a thanh hnh, nhng cha bien soan may cuon Phuc Am nh chung ta hien co bay gi. Co nhng ban van khac trong Tan c ke lai cho ta nhng tap truyen co knh hn, nhng ve phng dien van chng, th Th 1 The-sa-lo-nch la but tch au tien cua Ki-to giao.

 

Th The-sa-lo-nch th hai

Y kien pho thong cong nhan 2 The-sa-lo-nch la Th T. Tong o gi t lau sau Th th nhat. Tuy nhien du hai Th mang cung mot ch ky va Giao Hoi co thi cong nhan la Th cua T. Phao-lo Tong o, nhng co may van e at ra lien quan ti tnh chnh tong cua Th 2 The-sa-lo-nch. S kien co mi danh t ni Th th hai ngi ta khong gap lai ni nao khac trong cac ban van T. Phao-lo khong phai la mot van e quan trong, v Th 1 The-sa-lo-nch con co nhieu hn nhng danh t nh the. S kien trong Th th hai mot t danh t co ngha khong phu hp vi y ngha ta gap thay ni cac Th khac cua T. Phao-lo, cung khong phai la ay u e khong nhn nhan T. Phao-lo a viet Th nay. Nhng neu so sanh can than hai Th, ta se i ti hai nhan xet quan trong hn sau nay:

1. Nhng tng ong van chng gia hai Th that la ac sac. Co nhng kieu noi hay la tron ca nhng cau trong 2 The-sa-lo-nch hnh nh a lay lai t Th th nhat, va co ung nh vay trong ba chng cua Th th hai, nhng phai tr li giao huan rieng 2Th 2,1-12. Muon nhan nh ieu ay, ta co the xep song song may ban van sau nay:

1Th 1,2-3 va 2 Th 1,3

1Th2,12 va 2Th 1,5

1Th 3,13 va 2Th 1,7

1Th 3,11-13 va 2Th 2,16-17

1Th 2,9 va 2Th 3,8

1Th 5,23 va 2Th 3,16

1Th 5,28 va 2Th 3,18

Ngi ta thng co giai thch ac tnh song song nay la do tac gia a oc hai Th trong thi han that van nen mi co s co gang giong nhau chat che nh vay. Nhng neu thi han gia viec gi hai Th qua van nh vay, th can gia thiet s ot ngot chuyen hoa tnh hnh tai The-sa-lo-nch, ma trong Th th nhat khong co g cho ta thay trc ieu nay. Nen van con kho giai thch v sao, noi vi cung mot nhom ngi trong khoang may tuan le, ma T. Tong o lai t giong tha thiet va cam ong trong Th 1 The-sa-lo-nch chuyen sang giong noi long trong va van the cong phu khien ngi oc Th th hai phai ngac nhien.

2. Giao huan trong 2 The-sa-lo-nch lien quan ti nhng bien co ngay tan the (x. muc tiep theo) khong qui chieu vao ieu a viet trong 1Th 5,1-6 ve viec Ngay cua Chua en bat ng. S kien ay cang ky la hn na, v 1 The-sa-lo-nch day rang: se t s bnh an be ngoai chuyen sang o nat, khong co thi ky qua o, con Th th hai lai mo ta cac giai oan ke tiep nhau trong lch s loai ngi, trc khi mac khai s vinh quang c Ki-to. Co the ap lai rang loi van khai huyen van quen xen lan e tai bien co bat ng vi e tai cac dau ch tien bao, nh ta thay trong chnh ban van Tin Mng (x. Mc 13 va ss). Tuy nhien, du T. Phao-lo a nhan dp e ban giao huan ve ngay tan the (1Th 4,13-5,3; 1C 15,20-24), nhng ngai khong noi chi ve thi ky choi ao va viec xuat hien cua mot ten phan ki-to. Ro rang la a viet Th th hai cot yeu e trnh bay chuyen phim khai huyen ay (2Th 2,1-12). Neu can xac nh hay ieu chnh mot giao huan a ban khi trc, th sao lai trnh bay nh the nhac suong lai ieu giao huan thanh van hay truyen khau a nhan manh vao viec Ngay cua Chua en bat ng "nh ke trom ban em"?

Vay van e van con at ra o va han la khong co tam quan trong chu yeu, v tap truyen co khong lu y ti chut nao. Chac chan 2 The-sa-lo-nch ap ng tnh hnh xac nh cua nhng cong ong ki-to hu o a lo au v khong thay Ngay cua Chua en mau nh ngi ta tng. Rat co the la mot nha van ki-to giao, mot ngi phu trach mot cong ong, hieu sau xa giao huan cua T. Phao-lo, a tng mnh co nhiem vu nh T. Tong o bao tr, e ieu chnh loi giai thch sai lac va nguy hiem ve i trong c Ki-to tai lam. Nh vay se giai thch on thoa c nguon goc nhng iem kho khan ve s an khp vi nhau nh a ghi chu tren nay. Phng thc ay khong phai do tinh than nguy tao, nh quan niem kim thi chung ta ve van chng co the lam cho ngi ta ngh the. V van chng Do-thai giao va Ki-to giao thng dung phng thc ay e xac nh hay la ao sau mot giao huan co truyen. Du sao, 2 The-sa-lo-nch a ong vai tro quan trong lch s Giao Hoi, va mac dau co nhng am ch khai huyen toi ngha, nhng Th nay a chan ng moi hnh thc thoat ly tron tranh trach nhiem, xa cai thc tai cua cuoc au tranh ma ki-to hu phai ng au gia the gian va nhac cho moi ngi nh rang niem hi vong ki-to hu khong the nao tach ri vi s tnh thc hang ngay.

 

Kinh nghiem tha sai cua T. Phao-lo

1 The-sa-lo-nch, nhat la trong ba chng au, T. Phao-lo dung th hien tai, nhng van lien l quay ve qua kh. Ni moi khuc quanh ban van ngai, ta eu gap nhng ong t nh "nh" hoac "biet" theo ngha la "on lai viec no viec kia" (1,3.4.5; 2,1.2.5.9.11; 3,3.4.6; 4,2; 5,2). Chnh v nhng tng quan hien thi gia T. Tong o vi nhng ke ngai viet Th cho ch co y ngha can c tren nhng g oi ben a tng chung song may thang trc ay. Nhng tng quan ay an re sau vao kinh nghiem chung cho T. Phao-lo va cac anh em, t ngay phat sinh cong ong ki-to hu nh v tha sai cong bo Tin Mng. Chnh nh viec nhac lai qua kh nay, ma hien nay ta co c mot bang chng rat la qu gia, v co le khong bao gi T. Phao-lo a trao nhng li tam s tuyet vi qu bau va hoan toan ca nhan lien he ti nhom ngi au tien chap nhan tin vao c Ki-to T nan Phuc Sinh.

Nh nghe loan bao Tin Mng, ngi The-sa-lo-nch a thay oi i song; v t ay ho mong ch c Gie-su en, mong ch Chua Con a c Chua Cha Phuc sinh t trong coi chet. Bi the T. Phao-lo co the ta n v niem tin, long yeu men va s kien tam ben ch cua ho (1,3). Viec oi i triet e nay trc tien xuat phat t cung mot sang kien cua Chua Cha, t cung mot long yeu thng la chon a lam cho dan I-ra-en thanh dan u tuyen (1,4; 2,12). Va T. Phao-lo biet ro ngai khong the gan viec an nan tr lai ay cho li noi pham nhan cua ngai. ang khac, ngai a khong tm thanh tu ca nhan, a khong muon ep long ngi the (2,3). Thc s, li ngai chnh la Li Thien Chua va la chnh Quyen nang Thien Chua a muon lam cho nhng ngi Hi-lap ay co kha nang "bo ta than e phung th Thien Chua hang song va chan that" (1,9). Vay li ay au co phai la bai giang do mot ngi pham co ieu chi e noi ve Thien Chua. Nhng o chnh la Li Thien Chua, la viec Thien Chua can thiep nh Thanh Linh cua ngai, e giup cac ngi nghe T. Tong o rao giang. Va long tin cua cac tn o to ra hieu nang cua viec can thiep nay (2,13).

Li ay, T. Phao-lo cung goi la Phuc Am (ve Chua Cha) (2,4.9). That the, danh t nay khong ch ieu chi khac, nhng chnh la s iep cua T. Tong o, la Tin Mng chay kp thanh nhan se nhac lai cho ngi Co-rin-to (1C 15,1tt) va co le 1Th 2,9-10 la nh thc cu trao hn het. Khi cong bo viec Phuc sinh cua c Gie-su, T. Tong o tr nen cong tac vien Thien Chua (3,2), v nh Thanh Linh, Thien Chua tac ong manh me trong chnh li cong bo ay (1,5). o la cach T. Phao-lo t giai thch mot bien co het sc la lung nh viec on nhan Li Chua "trong niem vui Thanh Linh" (1,6), gia bao gian nan th thach va nhng cn bach hai do long tin vao Chua Gie-su von loi keo theo (2,14). Va tac ong ay khong nguyen han che vao viec phat sinh cong ong tn hu ma thoi; v ngay gia moi gian nan th thach khong he thieu oi vi cac ngi mi tin theo Chua Ki-to nay, tieng goi van khong ngng vang len, e keu mi ho tien sau vao niem tin hoat ong hn, vao tnh yeu men biet tan hien hn, vao long trong cay khong he nao nung bao gi.

The ngha la g, neu khong phai la Quyen nang Thien Chua, ang a lam cho c Gie-su phuc sinh, t ay van tac ong trong li giang cua T. Tong o? Viec Phuc sinh cua c Gie-su khong phai ch la noi dung mot cau noi trao cho long xac tn va tai hung bien cua v tha sai nhan lay lam cua mnh. ieu qua quyet trong viec cong bo - tc Quyen nang Thien Chua toan thang s chet e lam cho song - to bay ra trong chnh viec bien hoa nhng ke th than thanh nhng toi ta Chua Tri hang song. Hn na, Quyen nang ay con the hien trong mnh ho chnh ieu a the hien trong c Gie-su. o la ly do khien cho trong 1 The-sa-lo-nch T. Phao-lo a het sc t do noi len s hien ngang dan d, niem man nguyen sau xa, long xac tn vng vang (x. 3,7). Ngai i xa ti mc coi s hien hu cua cong ong The-sa-lo-nch la niem hi vong, han hoan cua ngai, la s t hao hanh dien se nen phan thng ngai trc Ton Nhan Chua Gie-su trong ngay Chua quang lam (x. 2,19). Trong nhng dp khac, ngai se thu nhan ngai ch co mot moi t hao la Thap Gia Chua Gie-su Ki-to hoac noi suong la chnh "c Gie-su Ki-to" (1C 5,7). The ma 1 The-sa-lo-nch to ra cho ta thay T. Phao-lo, v hi vong, ma ong hoa cong ong trong o c Ki-to ang lam viec vi ban than c Ki-to. Con vinh quang ngai ang i t Vng quoc tng lai (2,12), ngai a c tien hng roi; v khi kch khi niem tin trong long ngi the, Thien Chua dng nh a ton vinh cong tac vien Thien Chua: "That chnh anh em la vinh hien va niem hoan lac chung toi" (2,20).

Vay trong hoat ong tha sai, T. Phao-lo the nghiem c tnh hien thi cua huyen nhiem c Ki-to T Nan Phuc Sinh: v o khong phai nguyen la mot bien co thuoc ve qua kh ma thoi. Cac cong ong ki-to hu va ban than ngai ung au vi cn th thach, xa a la cn th thach cua Chua Gie-su (1,6; 2,14). Va chnh trong lch s ma s chet ang lam viec o, ngai a thay vot ra s song va vinh quang cua Chua Phuc sinh.

 

Giao huan canh chung

A. Th th nhat: Tuy ba chng au 1 The-sa-lo-nch nhat la co y nhac lai qua kh va tuy giong ieu lam cho ban van ay, nh ta a thay, thanh mot la th rieng, nhng ta cung gap ay mot giao huan theo kieu ac biet ve canh chung, tc la ve nhng bien co ngay tan the, Giao huan nay khong han che vao huan th chnh xac 4,13-5,3, v hi vong c Ki-to tai lam la mot ieu xac tn go nhp cho ca la Th (x. 1,10; 2,19; 3,13) va la nen tang cho cach an net ngi ki-to hu: v ki-to hu la ngi song niem trong i ay. Ngay cua Chua do Cu c bao tin, tc la ngay Thien Chua se t to mnh la tham phan ke lanh va ke d, T. Phao-lo hieu la Ngay cua c Ki-to, Ngay c Ki-to se en trong vinh quang cua Ngi la Con c Chua Cha, cho tn o c cu thoat va ac nhan phai diet vong. Ngay ay, ki-to hu phai c Chua thay ho khong co g ang trach.

Hn na, ngi ta trong i ngay ay trong mot thi han kha van (4,15): chung ta, nhng ngi con song, con sot lai ti ngay Chua quang lam. The he ki-to hu au tien (va T. Phao-lo cung vi ho) tng la Chua ho gan tai lam. Chnh nhan dp mot van e rieng ma T. Tong o phai xac nh t tng ngai. So phan cac ki-to hu qua i trc khi c Ki-to tai lam se the nao? Ho khong c thay Chua ng en vinh quang, th co thua thiet hn cac ngi ki-to hu con song chang? Ta thay la van e nay phai at ra kha sm trong cac cong ong ki-to hu. S khong biet chac ung ngay c Ki-to tai lam lam cho moi tn o ng trc moi nguy chnh mnh phai chet trc ngay bay lau trong i, T. Tong o anh tan nhng moi lo s cua cac ngi ngai viet Th cho (4,13-18). Niem hi vong van con nguyen, v can c tren viec Phuc sinh cua c Ki-to va tren Quyen nang Thien Chua ang a Phuc sinh c Gie-su. Mot ki-to hu khong phai la mot ke chet vnh vien. Chua Phuc sinh se khong quen mot ai trong nhng ke thuoc ve Ngi va het thay moi ngi se thong phan vao Ngay ai the va vao s Vinh quang. Trc tien cac ki-to hu a qua i se song lai vao ung luc, roi cung vi ki-to hu con song, ho se i on Chua, e lai vi ngi luon mai.

T. Phao-lo giao huan nh vay qui chieu vao mot li Chua phan (x. 4,15) va dung cac hnh anh co truyen cua loi van khai huyen do-thai (tieng tong lanh thien than va loa Thien Chua loan tin ieu Thien Chua quyet nh). S kien giau y ngha, ay la T. Tong o khong ngng lai e xac nh ve ngay gi, nhng ngai nhan manh ve tnh ot nhien cua ngay ay se en nh ke trom ban em. Khi ngi ta se tng mnh c bnh yen, th chnh la luc ieu tan o xuong tren ho (5,2-3). ieu duy nhat ki-to hu phai cham lo la luon luon san sang on nhan Thay mnh, la khong ngng tnh thc.

B. Th th hai: Trong 2 The-sa-lo-nch, moi lu tam tac gia hoan toan khac. Mot t ngi ki-to hu, v xac tn ve viec c Ki-to sap quang lam, nen song dng nh Ngay cua Chua a ay roi, tham ch ho con da vao uy tn mot giao huan cua T. Tong o ma ho a hieu sai (2Th2,1-2). Nhng phan t cong ong song buong tuong (3,6), co le la bo nhng go bo trong cuoc song hang ngay va bo khong lao ong (3,10-12). Nhng ieu xac nh ch. 2 ve cac bien co phai i trc Ngay Chua en, chnh la ap ng tnh hnh ay. Muc tieu la chan trc moi loi tien hng Ngay ay mot cach sai lam, va tan cong moi ieu khong tng. Thc the, c Ki-to phai en phat ke khong tin va cho tn hu thong phan vao s Vinh quang cua Ngi (1,8-10). Nhng Ngi ch co the en sau mot chuoi ao lon nh cac ban van khai huyen do-thai van luon luon qua quyet ve hoi tan the va nh chnh c Gie-su a loan bao, chieu theo li Phuc am tng thuat (x. Mc 13 va ss). Ta co the tom tat ve dien tien cac bien co nh the nay:

1. Sa-tan a lam viec the gian nay. Nhng cuoc bat b ki-to hu phai chu la mot dau ch ieu ay va viec phan chia the gii thc hien trc tien gia tn o va ke khong tin. Nhng s khong tin nay se ngay cang tien trien, doi tra va bat cong lan tran. Nhng quyen huan du (ao tng) se la moi nguy te nhat: ngi ta lieu mnh lay gia lam that va lay bat cong lam cong bnh.

2. Roi ti thi ky choi ao, khi vao luc an nh, nhan vat ten la Vo ao se to mnh ra: o la Phan ki-to, se la nh hien than cua moi quyen nang Ac than. Cac dau ky phep la no se lam, cuoi cung se khien cho nhng ke khong on nhan tnh yeu chan ly phai sa vao lam lac (2,10). No se kieu cang ti mc t coi mnh la ban than Thien Chua va chem che ngoi trong en th!

S d ten vo ao ay cha xuat hien vao thi ky viet Th nay, chnh la v co mot ai va mot cai g con cam gi no (x. 2,6-7), ma khong the biet ung la li ay co y ch ai. Han la ngi nhan Th c coi la hieu li am ch ay. Du sao, hien nhien la oi vi tac gia, mot thi ky vo nh - va lien he vi tr lc huyen b o - con phan cach thi gian tac gia viet Th vi thi gian ten Vo ao se ng ng to quyen lc sa-tan cua no.

3. Ch sau khi ten Vo ao ay xuat hien, th Chua mi t to mnh ra va se tieu diet ten thu nghch o.

Vay cac ngi tai The-sa-lo-nch tng la co the song nh Ngay cua Chua a ay roi, eu a quen li giao huan cua T. Tong o (2,3). Ho lam lac v a song trong tnh trang khoan khoai thanh thi va co loi v bo qua nhng cuoc au tranh va roi loan trong hoi tan the. Trc cuoc toan thang sau cung cua c Ki-to, ta can phai tranh au cam go hn boi phan, nen s tnh thc va tr phan biet cang can hn bao gi het. a han Tin Mng a keu goi ki-to hu thong phan vao vinh quang cua c Ki-to (2,14), nhng trc khi c vinh quang, phai chu bat b va au kho (1,4-5) la nhng cai ngi ta ch co the trai qua nh tan ti trong long yeu men, niem tin va s kien tam ben ch.

Vay s gan ngay tan the ro rang la tng oi oi vi Th 1 The-sa-lo-nch. Con oi vi 2 The-sa-lo-nch, th chnh v ngi ta ang song vao buoi au thi khai huyen, nen can chong lai s ao lon voi vang oi vi trat t hien hu trong cong ong va trong xa hoi (khc t lao ong). Can xa tranh (3,6) nhng ngi muon song trong dang ve mot cuoc chien thang bay gi cha the hien va neu can, th cat t moi giao tiep vi ho (3,14). Chnh man chot trong v kch se bien hoa tnh hnh, nhng ngi ta cha ti man ap chot au. Ta thay 2 The-sa-lo-nch la ban van au tien a gap nh the van e ma ki-to giao se at trai qua cac the he, bao lau ki-to giao con suy t ve niem tin va long trong cay cua mnh trong khuon kho hnh anh khai huyen.

Ca hai Th The-sa-lo-nch eu la nhng bang chng cot yeu ve Giao Hoi co thi, va ve long cay trong cua Giao Hoi. S thieu quang dien dai ve tn ly khong lam cho hai th ay thanh nhng ban van hang nh au. V mac dau tng oi n s, nhng chung nhac lai tat ca nhng g la niem tin chung cho cac ki-to hu trong the he au va la kinh nghiem cua cac v tha sai tien khi. o la long yeu thng Thien Chua ban n keu goi, chu quyen toi cao cua c Ki-to la ang ngi ta nhiet liet mong Ngi tai lam, tac ong tran ay cua Thanh Linh trong li cong bo Tin Mng va trong i song cac cong ong, niem xac tn ve viec phuc sinh, s kien tam ben ch khi phai gian nan bat b, tnh huynh e lam cho cac ki-to hu va cac cong ong lien i vi nhau... Co le nao ki-to hu khong kien l quay ve vi nguon mach ay? Co le nao ho khong luon luon tm thay ay li keu mi ho song ngay trong thi ai mnh, cung mot niem cay trong, song mot cach nhiet thanh hang hai nh cac ki-to hu thu au?

 


Back to Home Page