Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai sau Chua Nhat 34 Mua Thng Nien

Cho i Tat Ca

(Lc 21,1-4)

 

Phuc Am: Lc 21, 1-4

"Ngi thay mot ba goa ngheo kho bo vao o hai ong tien nho".

Khi ay, Chua Giesu nhn len, thay nhng ngi giau co bo tien dang cung vao hom tien. Ngi cung thay mot ba goa ngheo kho bo vao o hai ong tien nho, nen bao rang: "Thay bao that cac con, ba goa ngheo kho nay a bo vao hom tien nhieu hn moi ngi. V moi ngi kia lay cua d tha ma dang cho Thien Chua, con ba nay tung thieu, ba a dang tat ca nhng g ba co e nuoi song mnh".

 

Suy Niem:

Cho i Tat Ca

Vao thi xa cung nh thi nay, co nhng giai tan b loai ra ben le. Ho co the la nhng ngi mac benh khong co thuoc cha, ho co the la nhng ngi ngheo khong mot xu dnh tui. Trong so nhng ngi ngheo b gat ra ben le xa hoi, co cac ba goa; nhat la trong he thong to chc xa hoi xa kia tai Israel, phu n khi ket hon phai cat t giay lien he vi gia nh ruot tht, va t luc chong chet cung la luc moi tiep te vat chat t nha chong b nh ch.

Ba goa ngheo trong Tin Mng hom nay co the noi la mot ngi ngheo tuyet oi. Qua ngha c n s cua ba, Chua Giesu a kham pha ra s quang ai cao ca va long cay trong pho thac tuyet oi cua ba vao Thien Chua. Mac du ch ong gop hai ong tien nho co gia tr 1/4 xu, nhng ba a cho i tat ca nhng g mnh co e nuoi song; v the ba xng ang c Chua Giesu khen ngi. Tuy nhien s kien va li khen ngi nay co the neu len hai van nan: th nhat, lieu chung ta phai ngheo ve vat chat e c thuoc ve Nc Thien Chua chang? th hai, lieu ngi ngheo phai cho i tat ca, ke ca nhng nhu yeu pham neu ho muon c Chua khen ngi chang?

a han trong Tin Mng, ngi ngheo c chuc phuc, trong khi theo cach dien ta cua Chua Giesu ngi giau co kho vao c Nc Tri. That ra, ngi ngheo c goi la co phuc, khong phai v ho ngheo, cung nh Tin Mng khong bao gi e cao s ngheo kho, v s ngheo tung t no khong lam cho ai nen thanh, co chang ch nhng ngi ngheo biet chap nhan than phan cua mnh e ch i t ngi khac va cay trong pho thac hoan toan vao Thien Chua. Noi khac i, cai ngheo vat chat khong phai t no bien s tung thieu thanh nguon n phuc, nhng chnh tinh than ngheo kho, chnh y thc s le thuoc cua mnh vao ngi khac, nhat la at tron niem tn thac vao Thien Chua, mi lam cho nhng ngi ngheo tr nen giau tnh ngi va am a tnh Chua.

Ba goa ngheo trong Tin Mng hom nay ch co hai ong tien nho e sinh song, nhng ba a dang cung tron ven cho Chua. Co le ba co c hai ong tien o la do long hao tam cua ngi khac va ba muon bieu lo s tn thac cua mnh vao s quan phong cua Thien Chua qua viec cho i tat ca. Van e ang suy ngh la lieu hanh ong cua ba goa ngheo nay co gia tr trong xa hoi ngay nay, neu khong phai la tao them s nghi k trong xa hoi? Song trong mot xa hoi canh tranh nh hien nay, con co mot mo thc cua xa hoi ni bai giang tren nui cua Chua Giesu c em ra thc hanh, e khong ai con b tien tai, danh vong, quyen lc chi phoi, nhng moi ngi eu thc hanh tnh lien i, yeu thng, chia se. Vi li khen ngi hanh ong cua ba goa ngheo, Chua Giesu mot lan na muon ao lon trat t xa hoi, v Ngai khong nhng keu goi s thay oi cua tng ca nhan, nhng con muon ay manh tien trnh oi mi xa hoi, ni moi ngi ong gop tat ca nhng g mnh co e xay dng va phuc vu xa hoi.

e song tron Li Chua hom nay, chung ta hay t hoi: Toi co tinh than ngheo kho e y thc s le thuoc cua toi vao ngi khac va vao Thien Chua khong? Toi a va ang lam g e gop phan xay dng mot xa hoi mi. c g mau gng cua ba goa ngheo phan anh tnh yeu Thien Chua, ang trao ban tat ca cho con ngi, giup chung ta manh tien tren con ng xay dng Nc Chua gia long xa hoi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page