Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai sau Chua Nhat 33 Mua Thng Nien

S Mu Loa Thieng Lieng

(Lc 18,35-43)

 

Phuc Am: Lc 18, 35-43

"Ngi muon Ta lam g cho ngi? - Lay Ngai, xin cho toi c xem thay".

Khi Chua en gan thanh Gierico, th co mot ngi mu ngoi an xin ben ve ng. Khi nghe tieng am ong i qua, anh lien hoi co chuyen g o. Ngi ta noi cho anh biet co c Giesu Nazareth ang i qua. Bay gi anh lien keu len rang: "Lay ong Giesu con vua avt, xin thng xot toi!" Nhng ngi i trc mang bao anh nn i, nhng anh lai cang keu ln tieng hn: "Lay con vua avt, xin thng xot toi!" Vay Chua Giesu dng lai, truyen dan anh en cung Ngi. Khi anh en gan ben Ngi, Ngi hoi anh: "Ngi muon Ta lam g cho ngi?" Anh tha: "Lay Ngai, xin cho toi c xem thay". Chua Giesu bao anh: "Hay nhn xem, long tin cua ngi a cu cha ngi". Tc khac anh thay c va anh i theo Ngi, va ca tung Thien Chua. Thay vay toan dan lien ca ngi Thien Chua.

 

Suy Niem:

S Mu Loa Thieng Lieng

Con ngi a c Thien Chua sang tao at vao trong hien hu va cuoi cung se tr ve cung Thien Chua trong Chua Giesu Kito. Trong thi gian ch i ngay tr ve nay, moi ngi chung ta phai song nh the nao? Chung ta hay oi chieu cuoc song chung ta vi Li Chua, nhng khong phai ch oi chieu, ma con can phai sa cha, vt bo nhng g khong phu hp vi li day cua Chua.

Tin Mng ma Giao Hoi cho chung ta lang nghe hom nay, ke lai cuoc gap g gia Chua Giesu va ngi mu thanh Gierico. ay khong phai la du ngon, ma la bien co co that. Chung ta co the quan sat hai thai o thc hanh. Trc het la thai o cua nhng ngi can tr khong cho anh mu gap g Chua, nhng ngi nay cho rang ch co ho mi c quyen i ben canh Chua. That ra, trong tng quan gia con ngi vi Thien Chua, tren bnh dien thong ban an sung, cu roi, con ngi khong the cay da vao quyen li cua mnh ma oi hoi Thien Chua. Tat ca eu la an sung nhng khong cua Thien Chua, khong ai co quyen danh lai an sung o cho rieng mnh.

Thai o th hai chung ta co the nhan thay ni anh mu. Y thc than phan cua mnh, anh khong co g e khoe khoang hay oi hoi, nhat la oi hoi Thien Chua, ma anh ch khiem ton cau xin: Lay ong Giesu, con vua avt, xin du long thng toi. S mu loa the xac va ngheo nan vat chat khong phai la mot ngan tr con ngi gap g Thien Chua va lanh nhan n lanh cua Ngai. T n lanh cho the xac mu loa: Lay Ngai, xin cho toi nhn thay c, anh mu a tien them mot bc quan trong, nh tac gia Luca ghi lai: Tc khac anh thay c va theo Chua, va i va ca tung Thien Chua. Thay vay, toan dan lien ca ngi Thien Chua. Anh mu a song tron n goi Kito cua mnh; anh a thc hien li Chua Giesu can dan cac mon e Ngai: Anh sang cua cac con phai chieu soi trc mat thien ha, e ho thay nhng viec lanh cac con lam, ma ton vinh Cha cac con ang ng tren tri.

c g Li Chua hom nay thc tnh va giai thoat chung ta khoi s mu loa thieng lieng, e chung ta luon bc i trong anh sang cua Chua va chieu toa anh sang ay trc mat moi ngi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page