Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Ba sau Chua Nhat 30 Mua Thng Nien

Sc Manh Noi Tai Cua Nc Chua

(Lc 13,18-21)

 

Phuc Am: Lc 13, 18-21

"Hat cai moc len va tr thanh mot cay to".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Khi ay, Chua Giesu phan rang: "Nc Thien Chua giong nh cai g? Va Ta se so sanh nc o vi cai g? Nc o giong nh hat cai ma ngi kia lay gieo trong vn mnh. No moc len va tr thanh mot cay to, va chim tri en nng nau tren nganh no".

Ngi lai phan rang: "Ta se so sanh Nc Thien Chua vi cai g? Nc o giong nh tam men ma ngi an ba kia lay bo vao ba au bot, cho ti khi tat ca khoi eu day men".

 

Suy Niem:

Sc Manh Noi Tai Cua Nc Chua

Qua bai Tin Mng hom nay, Giao Hoi mi goi chung ta suy niem hai du ngon ve Nc Tri: hat cai va nam men. Ca hai du ngon lam noi bat khi iem khiem ton nho be cua Nc Chua so vi s hoan thanh cuoi cung.

Du ngon hat cai nhan manh s phat trien theo chieu rong: t hat cai nho be tr thanh cay to, en o chim tri co the en lam to c. Du ngon nam men c em tron vao bot nhan manh en chieu sau, tc pham chat cua Nc Chua: t mot chut men co the lam day ca khoi bot. Ca hai du ngon eu nhan manh en sc manh noi tai cua Nc Chua, mot sc manh ch c nhn thay bang c tin ma thoi. That the, khi ke hai du ngon nay, Chua Giesu khong nham en dien tien Nc Chua ang xay ra nh the nao trong lch s, ma ch nham nhan manh en tnh trang hoan tat chung cuoc vao luc cuoi lch s: mac cho nhng th thach, nhng ngan tr, Nc Chua du c bat au mot cach khiem ton nho be, nhng chac chan se at en mc phat trien tron ven.

Hai du ngon: Hat Cai va Nam Men trong bot, gi en chung ta mot s iep hy vong, nhat la khi phai ng au vi tr ngai, th thach trong i song c tin. Nhn thay nhng ieu tieu cc luon xay ra trong Giao Hoi va tren the gii, chung ta co the t hoi: Nhng hat cai gia tr Kito lieu con co the moc len va phat trien trong mot the gii ngay cang b tuc hoa va b nhiem tinh than oi nghch vi Thien Chua khong? Mot chut men Li Chua co u sc thu hut va bien oi con ngi nen tot hn khong? a hn 2,000 nam ke t khi Con Thien Chua nhap the lam ngi va thc hien cong cuoc cu chuoc nhan loai qua cai chet tren Thap gia, nhng th hoi nhan loai ngay nay co tot ep hn ngay xa khong?

Neu suy ngh theo ly luan t nhien, chung ta co the de dang ri vao that vong. Tuy nhien, nhng li cua Chua Giesu qua hai du ngon tren ay khong cho phep chung ta bi quan nga long. Chung ta khong nhn thay tng lai Nc Chua se nh the nao nhng Chua muon chung ta cong tac vao o, bang s cau nguyen va dan than lam nhng g co the vi n soi sang cua Chua Thanh Than.

Xin Chua m rong con mat c tin chung ta, e chung ta nhn thay tac ong am tham cua tnh yeu Chua trong nhng bien co hang ngay. Xin cho chung ta luon kien tr trong th thach va luon hy vong vao Chua trong moi s.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page