Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th T sau Chua Nhat 28 Mua Thng Nien

Kien Toan Le Luat

(Lc 11,42-46)

 

Phuc Am: Lc 11, 42-46

"Khon cho cac ngi, hi nhng ngi biet phai, va khon cho cac ngi, hi nhng tien s luat".

Khi ay, Chua phan rang: "Khon cho cac ngi, hi nhng ngi biet phai! V cac ngi nop thue thap phan, bac ha, van hng, va cac th rau, ma lai bo qua c cong bnh va long yeu men Thien Chua: Phai thi hanh nhng ieu nay, va khong c bo nhng ieu kia. Khon cho cac ngi, hi nhng ngi biet phai! V cac ngi a thch ngoi ghe nhat trong cac hoi ng, va a thch c chao hoi ngoai pho ch. Khon cho cac ngi, v cac ngi giong nhng mo ma khong ro ret, ngi ta bc i tren ma khong hay biet!"

Co mot tien s luat tra li Ngi rang: "Tha Thay, Thay noi nh the la Thay s nhuc ca chung toi na". Ngi ap lai rang: "Hi nhng tien s luat, khon cho cac ngi na! V cac ngi chat len ngi ta nhng ganh nang khong the vac c, ma chnh cac ngi du mot ngon tay cung khong ong ti".

 

Suy Niem:

Kien Toan Le Luat

Tin Mng hom nay co le mi goi chung ta suy ngh ve y ngha ch thc cua luat le. Ch co xa hoi loai ngi mi co luat le. Thu vat xem chng cung tuan thu mot th luat nao o, nhng la luat rng. Khi con ngi dung sc manh ap at luat le e nham quyen li cua mot thieu so, ch khong nham phuc vu cong ch, th o cung ch la luat rng, luat cua ke manh ma thoi.

Chua Giesu a en e kien toan le luat. Trong bai Tin Mng hom nay, Chua Giesu mot lan na muon xac nhan ieu o khi Ngai tuyen bo: Phai lam cac ieu nay ma khong c bo qua cac ieu kia. Chua Giesu a kien toan le luat bang cach mac cho no tinh than yeu thng: yeu thng la linh hon cua le luat. Tat ca le luat trong ao eu qui ve mot gii ran nen tang va duy nhat, o la yeu thng.

Thanh Phaolo a noi: Yeu thng la chu toan le luat. Song yeu thng la dau an Thien Chua a ghi khac trong tam hon con ngi, bi v ch co con ngi mi la tao vat duy nhat c Thien Chua tao dng theo va giong hnh anh Ngai. Ma bi le Thien Chua la Tnh Yeu, cho nen mang lay hnh anh cua Ngai, con ngi cung ch co mot n goi duy nhat, o la song yeu thng. Tat ca le luat Giao Hoi ban hanh la ch nham giup con ngi song yeu thng ma thoi. Ch co yeu thng, con ngi mi trng thanh; ch co yeu thng mi em lai cho con ngi mot s giai phong ch thc, o la giai phong khoi toi loi, khoi ch ky, khoi han thu.

Xin Chua cho chung ta hieu c long Chua yeu thng chung ta tng giay phut trong cuoc i, e chung ta song trong tnh Ngai nang ui an chung ta tren con ng tien ve hanh phuc vnh cu. Xin cho chung ta luon quang ai chu toan moi bon phan vi long yeu men, e ap lai tnh Chua yeu thng chung ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page