Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Bay sau Chua Nhat 19 Mua Thng Nien

Chua Giesu Vi Tre Nho

(Mt 19,13-15)

 

Phuc Am: Mt 19, 13-15

"ng ngan cam cac tre nho en vi Ta, v Nc Tri la cua nhng ngi giong nh chung".

Khi ay, ngi ta em nhng tre nho en cho Chua Giesu e Ngi at tay va cau nguyen cho chung. Cac mon e lien qu trach chung, nhng chua Giesu bao: "Hay e cac tre nho en vi Ta, va ng ngan cam chung, v Nc Tri la cua nhng ngi giong nh chung". Sau khi Ngi at tay tren chung, th Ngi i khoi ni o.

 

Suy Niem:

Chua Giesu Vi Tre Nho

Cac tre nho c Chua Giesu yeu thng va a ra lam mau mc cho nhng ai muon bc vao Nc Tri: Neu cac con khong hoa nen nh tre nho, cac con khong c vao Nc Tri. Ai ha mnh xuong nh tre nho, o la ke ln nhat trong Nc Tri. Tinh than tu c tre th la n s, pho thac, khong cay da vao sc rieng, nhng at tron tin tng vao Chua.

Tin Mng Giao Hoi cho chung ta lang nghe hom nay e cap en tre nho trong mot hoan canh khac, vi nhng li cua Chua Giesu: C e tre nho en vi Thay, ng ngan cam chung, v nhng ai giong nh chung mi c vao Nc Tri. Ngi ta dan cac tre em en vi Chua Giesu e Ngai at tay va cau nguyen cho chung. at tay va cau nguyen cho mot ngi la nghi thc ton giao quen thuoc trong Do thai giao thi Chua Giesu. Nhng v lanh ao ton giao va cac Rabbi thng at tay va cau nguyen cho nhng ai en xin c chuc lanh; ho cung at tay tren tre nho va cau nguyen cho chung, mac du theo phong tuc ngi Do thai thi o, nhng tre nho khong co a v, khong co gia tr g, ch khi nao tre en tuoi 12, no mi c nhn nhan co cho ng trong cong oan. Cac mon e Chua Giesu luc o cha thay oi tam thc, ho con ngan can khong cho ngi ta em cac tre nho en vi Chua.

Thai o va li day cua Chua Giesu nhac cho cac mon e luc o va cho chung ta ngay hom nay rang trong cong oan Giao Hoi, moi ngi khong tuy thuoc hang tuoi, eu co quyen en vi Chua e Chua at tay, cau nguyen va chuc lanh cho; khong ai b loai khoi tnh yeu va an sung cua Chua, du la mot c tre. Cac nha chu giai a xem oan Tin Mng nay nh la can ban cho viec ra toi tre nho c cong oan tien khi thc hien.

C e tre nho en vi Thay, ng ngan cam chung. Chung ta co thai o ky th, ngan can cac tre nho en vi Chua khong? Co nhng ngi ln, nhng bac cha me ri vao tam thc cua cac mon e ngay xa: ho khong em con cai en vi Chua Giesu, ho khong neu gng song c tin cho con cai, cung khong muon cho con cai lanh nhan B tch Ra toi, nai ly do ton trong t do cua con cai, i chung ln len va t quyet nh muon ra toi hay khong. ay la thai o sai lam ve n cu roi cua Chua: n Chua c ban nhng khong cho moi ngi, chung ta la ai ma dam xet oan ve ieu kien tuoi tac e c Chua chuc lanh va ban n cu roi.

Hay e cac tre nho en vi Chua Giesu, ng ngan can chung. Xin Chua giup chung ta chu toan trach nhiem cao ca nay, vi y thc rang an sung va chuc lanh cua Chua la kho tang qu gia ma chung ta co the trao lai cho con cai chung ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page