Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Bay sau Chua Nhat 1 Quanh Nam

Keu goi ngi toi loi

(Mc 2, 13-17)

 

Phuc Am: Mc 2, 13-17

"Ta khong en e keu goi nhng ngi cong chnh, ma keu goi nhng ngi toi loi".

Khi ay Chua Giesu i doc theo b bien, toan dan en cung Ngi va Ngi giang day ho. Khi va i qua, Ngi thay ong Levi con cua Alphe, ang ngoi ni ban thu thue. Ngi bao ong: "Hay theo Ta". Ong lien ng day theo Ngi. Va xay ra la khi Ngi dung ba tai nha ong, nhieu ngi thu thue va toi loi cung ong ban vi Chua Giesu va cac mon e cua Ngi, v a co nhieu ke theo Ngi. Nhng luat s va biet phai thay Ngi ngoi an uong vi nhng ngi thu thue va toi loi, lien noi vi cac mon e Ngi rang: "Tai sao thay cac ong lai an uong vi nhng ngi thu thue va toi loi?" Nghe vay, Chua Giesu bao ho: "Nhng ngi khoe manh khong can g en thay thuoc, nhng la nhng ngi au yeu. Ta khong en e keu goi nhng ngi cong chnh, ma keu goi nhng ngi toi loi".

 

Suy Niem:

Keu goi ngi toi loi

n goi cua Levi c coi la khac thng va gay ngac nhien hn n goi cua cac Tong o khac, bi v ong la mot ngi toi loi cong khai. Levi sau nay c goi la Mattheu, mot trong bon thanh s, ong lam nghe thu thue cho e quoc Roma, luc o ang cai tr x Palestina. Nhng ngi lam nghe thu thue c hng li tc cao, nhng b dan chung ghet bo v thng xay ra nhng vu gian lan hoac lam thu.

oi vi ngi Do thai, nhng ngi thu thue la gng mu can phai tranh xa, xet ve phng dien ton giao va xa hoi, v hai ly do: th nhat, v ho cong tac vi chnh quyen ngoai quoc; th hai, v ho co ban tay d ban bi tien cua d ban. oi vi nhng v co trach nhiem ve luat Mose va ve phung t, th ngi thu thue b loai tr khoi n cu o, v ho b coi nh khong the t bo con ng xau xa, cung khong the sa lai nhng gian lan trong nghe c. Do o, tien cua ngi thu thue dang cung vao en th khong c nhan; ho khong co quyen dan s, khong the lam tham phan hoac chng nhan, tat ca nhng tiep xuc vi ho eu b coi la nh ue.

Nhng o khong phai la thai o cua Chua Giesu, bi v Ngai en e keu goi nhng ngi toi loi. Viec Chua keu goi Levi, mot ngi thu thue toi loi va ghi ten ong vao so cac Tong o, a b nhng ngi Biet phai ch trch va b coi nh mot gng mu: Sao ong ay lai an uong vi bon thu thue va quan toi loi. Chua Giesu nghe nhng li ch trch nay va Ngai giai thch: Ngi khoe manh khong can thay thuoc, ch co ngi au om mi can. Toi en khong phai e keu goi ngi cong chnh, nhng e keu goi ngi toi loi.

Cung nh thi Chua Giesu, ngay nay khong thieu nhng ke gia hnh, t cho mnh la nhan c, thanh thien, nhng lai khinh thng ke khac. Can phai song kinh nghiem tnh yeu thng cua Thien Chua e hieu c bai Tin Mng hom nay. Khong g an ui hn viec kham pha ra tnh thng cua Thien Chua oi vi ngi toi loi. Thien Chua a so sanh mnh vi v Muc T nhan lanh dam bo 99 con chien e i tm mot con chien lac, va khi tm c Ngai vac no tren vai a ve an chien. Viec Thien Chua yeu thng ngi toi loi khong co ngha la Ngai dung th toi loi. Tnh yeu thng cua Thien Chua khong mien tr viec nhn nhan loi lam cua con ngi, cung khong cho phep con ngi lam dung long nhan hau cua Ngai. Chua Giesu a en e giai thoat con ngi khoi ach no le toi loi. Ngai thau hieu s yeu uoi cua con ngi va san sang tha th, vi ieu kien la con ngi thanh that nhn nhan toi loi cua mnh va tr lai vi Ngai.

Hay e n Chua tha th, cu roi va giai thoat chung ta. Nh Levi xa, xin Chua cho chung ta biet lang nghe tieng Chua va mau man choi day theo Chua, ngay luc nay ay, s rang n Chua qua i ma khong tr lai. Hom nay, neu cac ngi nghe tieng Chua, cac ngi ng cng long na.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page