Tn Nhiem

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 164 -

Loai Bo Nhng Suy Ngh Tieu Cc

 

Loai Bo Nhng Suy Ngh Tieu Cc

Nt. Rosa Le Ngoc Thuy Trang, MTGCQ

(RVA News 20-02-2021) - Co mot nhom thanh nien ru nhau vao rng cam trai. Ho dng leu va bat au tan ra xung quanh e kham pha ve ep hoang s cua thien nhien. Cht, ho phat hien ra mot to chim tren mot canh cay cao. Hai thanh nien trong nhom la Kevin va John phan khi ru nhau treo len cay o e ghi lai vai tam anh cua nhng chu chim nho. Nhng thanh nien khac th ng ben di ch i va co vo ho. Khi hai thanh nien a treo en gan to chim va ng ta vao mot canh cay e chup anh th ot nhien, moi ngi nghe tieng canh cay keu rang rac. Th ra hai canh cay ma hai ban trai ang ng sap sa gay. Mot ngi ban hot hoang het len: "John, coi chng te". Ngi ban khac th ho to: "Kevin, bam vao than cay mau len". Ngay lap tc, Kevin vn ngi ti om chat lay than cay. Canh cay anh ang ng a gay ngang lien sau o. Con John th lung tung nhn xuong canh cay mnh ang ng va chi vi ri xuong at cung vi canh cay b gay.

Rat may, John ch b xay xat nhe sau cu nga o, con Kevin th leo xuong khoi cay mot cach an toan. Khi tr ve leu, moi ngi cung ngoi tro chuyen vi nhau ve tai nan va xay ra. John noi rang: "Khi nghe cac ban goi ten mnh va bao mnh coi chng nga, mnh a ngh rang mnh sap nga nen nhn xuong xem phai lam the nao e khoi nga. Cha kp nh than th a ri ngay xuong at". Con Kevin th tra li: "Mnh th nghe cac ban bao bam vao than cay nen mnh bam vao than cay ngay, khong he biet g chuyen canh cay sap gay".

Quy v va cac ban than men,

Nhng suy ngh ong vai tro rat quan trong trong hanh ong cua chung ta trong cuoc song hang ngay. Do nhng suy ngh khac nhau ve tnh the ma hai ngi thanh nien trong cau chuyen a co hai phan ng khac nhau va do vay ho a nhan c hai ket qua khac nhau. Ngi ngh mnh se nga th khong tranh khoi cu nga, con ngi khong ngh en chuyen b nga ma hng en mot hanh ong khac th tranh c cu nga. Ve iem nay, van s ngi My Brian Tracy a phat bieu rang: "Ban cang ngh tot, ban cang lap quyet nh tot. Ban cang lap quyet nh tot, ban cang hanh ong tot. Va, ban cang hanh ong tot, ban cang co ket qua tot".

Suy ngh cua con ngi th vo han. Khong ai co the liet ke c moi suy ngh cua mnh va ngi khac. Tuy nhien, da theo tnh chat cua nhng suy ngh, chung ta co the phan loai suy ngh thanh hai dang: suy ngh tch cc va suy ngh tieu cc. Suy ngh tch cc la loi suy ngh theo chieu hng lac quan, luon thay cai hay, cai ep va cai tot cua s vat, s viec va con ngi xung quanh. Nhng suy ngh tch cc la lieu thuoc bo tinh than giup chung ta tranh c nhng cang thang trong cuoc song hang ngay va co them niem vui, niem tin vao con ngi va cuoc song, ong thi co ngh lc manh me e phan au va lam nen nhng ieu ky dieu cho ban than va xa hoi. Trai lai, suy ngh tieu cc la loi t duy theo chieu hng bi quan, thay nhng gii han va ieu khong hay, khong tot cua ngi khac va moi viec xung quanh. Kieu suy ngh nay la nguyen nhan gay ra s chan nan, that vong, t ti cho ban than va noi nghi ng, chan ghet nhng ngi xung quanh.

Do hoan canh song rieng cua mnh, tam tr cua moi ngi chung ta cung co o nhng suy ngh tch cc va tieu cc. Nhng va cham va bao ieu khong mong muon xay ra hang ngay khien chung ta de co nhng suy ngh tieu cc hn la tch cc. Sau vai lan that bai, chung ta b am anh bi suy ngh mnh la ngi vo dung, sau nhng lan niem tin at vao ai o b tan v, chung ta lai thay ai ai cung kha nghi. Nh vay, t nhieu g, chung ta cung a va ang e cho nhng suy ngh tieu cc chi phoi quyet nh, hanh ong va cuoc song cua mnh. e thoat khoi tnh trang bi tham o, thanh Phaolo a khuyen nhu chung ta hay e tam suy ngh ve nhng g la chan that, cao quy, chnh trc tinh tuyen, va nhng g la c hanh, ang khen, ang men, em lai danh thm tieng tot (Philipphe 4,8). Trong nhng phut cau nguyen nay, chung ta cau xin Chua ban cho ta sc manh thieng lieng e giai phong nhng suy ngh tieu cc ang e nang tam tr va cuoc song cua chung ta bang cach nhac nh mnh co gang hnh thanh nhng suy ngh tot ep ve tha nhan va cuoc song.

Lay Chua, nhng suy ngh tieu cc la moi e doa s bnh yen, thanh cong va hanh phuc cua chung con. Xin Chua hay loai bo i nhng suy ngh tieu cc trong tam tr chung con va ban cho chung con Than Tr mi cua Chua e chung con biet hng ve ieu lanh, lam ieu thien va song trong bnh an. Amen.

Nt. Rosa Le Ngoc Thuy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page