Thng e Se Hoi

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 187 -

Biet n Chua - Biet n Ngi

 

Biet n Chua - Biet n Ngi

Duy An

(RVA News 21-06-2022) - Chuyen ke rang co mot doanh nhan giau co muon ung ho tien cho mot so tre em ngheo nhng vung kinh te kho khan. Ngi ta a en vi ong mi a tre ngheo, gia nh co hoan canh kho khan. Trong lan gap au tien, ong trao cho moi a tre mot phan qua, gom co banh keo, vai cay but va mot quyen so trong o co ghi ten, so ien thoai va a ch nha cua ong. Bon tre, cung nhng ngi thap tung a chung en gap v doanh nhan nay, to ve rat ngac nhien v khong thay ong trao tang tien nh a ha, ma ch trao cho chung vai goi banh keo va thong tin lien lac. V doanh nhan van gi thai o iem tnh trc phan ng cua moi ngi va tr ve nha.

Moi ngay ong eu thng xuyen kiem tra ien thoai va thung th cua mnh. Mot tuan le troi qua, ong het sc vui mng khi nhan c mot tam thiep xinh xan vi net ve nguech ngoac hnh trai tim va dong ch: "Cam n ong a em en cho chau s am ap cua trai tim". Nhn dong a ch ngi gi tren phong b, ong nhan ra ay la canh thiep cua mot trong mi a tre ngheo ong a gap g va trao tang thong tin e lien lac. Ch co cau be nay lien lac vi ong va bay to long biet n ve mot mon qua rat nho. Ngay lap tc, ong lai xe tr lai vung que ngheo o, tm en nha cau be a gi th cho mnh va trao tang cho cau khoan tien ho tr a ha. Ong con ha se tiep tuc ho tr cau be ay cho en luc trng thanh, nhng khong ho tr g cho chn a tre khong lien lac vi ong.

Quy v va cac ban than men,

Long biet n m ngo cho nhng moi tng quan tot ep gia con ngi vi nhau. Trong cau chuyen ma chung ta va nghe, ch mot canh thiep nho vi li cam n n s cung em lai bao niem vui cho ca ngi trao va ngi nhan. Cau be ngheo a het sc vui mng va biet n tam long cua ngi trao tang mnh nhng goi banh va dong a ch lien lac, nen tm cach bay to long biet n cua mnh ni canh thiep nho o, va v doanh nhan a vui mng khi nhan c canh thiep ay. Xuat phat t long biet n chan thanh, li "cam n" cua ngi nhan c bat c s giup nao, du ln hay nho, eu em lai cho ngi thi an mot niem vui am ap va roi sau o, ho se tiep tuc m long trao gi nhieu tang vat hn.

Neu nh long biet n giup con ngi xay dng cac moi tng quan tot ep nh nhp cau noi lien hai b cho va nhan th khi vang bong long biet n, con ngi de anh mat i nhng c hoi nhan c them nhieu niem vui va hanh phuc khac trong i mnh. Cau chuyen ve phep la Chua Giesu cha lanh mi ngi phong hui trong Tin mng theo thanh Luca la mot minh chng ve he qua cua long biet n va thai o vo n cua con ngi khi c thi an. Chua Giesu a cha cho ca mi ngi phong hui c khoi benh, nhng ch co mot ngi co long biet n, khi quay lai ta n va chuc tung Thien Chua, con chn ngi kia th biet tam (Lc 17, 17-18). Long biet n a dan loi cho ngi Samaria ay tr lai gap Chua Giesu e bay to long biet n khi c cha lanh khoi benh tat the xac, va sau cuoc tai ngo vi li ta n o, anh lai tiep tuc c Chua Giesu ban them nhng n lanh cao trong khac trong i song c tin.

Ngay hom nay, con ngi co xu hng xem nhng ieu ngi khac lam cho mnh la v bon phan cua ho phai thc hien. Do vay ma nhieu ngi con cho rang cha me a sinh ra mnh th viec cham soc, nuoi dng mnh la bon phan cua cha me, nen khong nhan thay mnh can phai bay to long biet n oi vi nhng ang sinh thanh. Nhieu ngi chong, ngi v cung khong cam thay biet n khi nhan c s cham soc cua ngi ban i cua mnh, dan en tnh trang vo cam, hng h va xa cach nhau. Khi ma long biet n ang tr nen nhat nhoa bi nao trang cua con ngi hom nay, ngi Kito hu chung ta can phai vun trong va boi dng long biet n cua mnh tng ngay. Bi le, khi khong co long biet n nhng ngi song ngay ben canh mnh, chung ta cung kho ma co long biet n oi vi Thien Chua. c Thanh cha Phanxico a qua quyet: long biet n la ac iem cua ngi Kito hu. c g moi Kito hu chung ta luon biet cat li ta n Thien Chua va bay to tam tnh tri an Thien Chua va tha nhan qua nhng hanh ong bac ai, yeu thng cua mnh.

Lay Chua, lam sao ma chung con co the ong em het nhng n lanh ma Chua a ban tang cho chung con, cung vi nhng an tnh chung con nhan c ni cha me, va tat ca nhng ngi chung con tng gap g trong cuoc i. Xin Chua cho chung con luon biet ghi nh nhng n lanh va an tnh o, va the hien tam tnh tri an cua mnh bang i song knh men Chua va yeu thng tha nhan. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page