Thng e Se Hoi

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 164 -

Thanh Anre Kim Tegon

Ngi Tre, Nhng Gia Phai Tra Cho Viec Theo Chua

 

Thanh Anre Kim Tegon - Ngi Tre, Nhng Gia Phai Tra Cho Viec Theo Chua

Nt. Maria Therese Bui Th Minh Thuy, O.P.

(RVA News 25-05-2022) - Trong tam tnh chuan b mng le Chua Giesu len tri, chung ta nh lai li Chua Giesu theo Tin mng thanh Luca thuat lai rang: "ang Kito phai chu kho hnh, roi ngay th ba, t coi chet song lai; phai nhan danh Ngi ma rao giang cho muon dan, bat au t Gierusalem, keu goi ho sam hoi e c n tha toi. Chnh anh em la chng nhan ve nhng ieu nay."(1) Li nhan nhu nay cua Chua Giesu, nhac nh chung ta ve s mang cua mnh, no ta nh tam tnh ma thanh Anre Kim Tegon a cam nghiem va mi goi: "...Chua chung ta la c Giesu, khi xuong the gian a chu muon van au kho, a lay cuoc thng kho cua mnh ma thiet lap Hoi thanh va lay cuoc thng kho cua cac tn hu ma lam cho Hoi thanh c ln len. Quyen lc the gian mac sc an ap va chong oi, cung a chang bao gi thang c Hoi thanh. Sau khi Chua len tri, ke t thi cac tong o cho en nay, Hoi thanh a ln len khap ni gia nhng gian truan." (2) c mong cua Chua Giesu, tinh than va cai chet cua thanh Anre Kim Tegon va cac ban, cho chung ta y thc hn ve s mang Kito hu cua mnh. Gi ay chung ta cung chiem ngam va cung vi thanh Anre Kim Tegon, Phaolo Chung va cac ban cau nguyen. Xin Chua cho chung ta biet ap lai li mi cua Chua, e chung ta can am trc nhng kho khan th thach cua ngay hom nay.

Thanh Anre Kim Tegon la linh muc Cong giao au tien ngi Han quoc, sinh ngay 21 thang 8 nam 1821 tai Solmou, Dangjin. Ln len trong mot gia nh Kito giao ao hanh. Cha cua ngai a bien gia nh ngai thanh mot "Giao hoi tai gia" trong moi trng ma cac Kito hu phai am tham gi ao. Gia nh ngai a co mi mot thanh vien thuoc bon the he a o mau lam chng cho Chua, trong so o co mot so v c phong chan phc va nhng ngi khac a c phong thanh. Thanh Anre Kim c mot nha truyen giao ngi Phap chon i hoc e tr thanh linh muc. Sau khi i hoc tai Macao, ngai c thu phong linh muc. Tr ve nc ngai hoat ong muc vu gia nhng cuoc bach hai. Ngai b bat giam, tra tan, va cuoi cung vao ngay 16 thang 9 nam 1846, ngai b chat au v tuyen xng c tin, khi cha tron 25 tuoi.

Thanh Phaolo Chung Hasang la mot chung sinh, mot giao ly vien 45 tuoi, cung rat anh dung. Thanh nhan chu t ao ngay 22 thang 9 nam 1846, trong cung mot cuoc bach hai vi thanh Anre Kim Tegon.

Cac tu s va giao dan Cong giao t ao ngi Han quoc la nan nhan cua cac cuoc bach hai ton giao dien ra tai nc nay, keo dai gan ba the ky. Co 103 v a c phong chan phc vao nam 1925 va 1968; ngay 06 thang 05 nam 1984, tai Seoul, c Thanh Giao hoang Gioan Phaolo II a phong thanh cho cac v.

Cung co 10 thanh vien t ao khac na la ngi cua hiep hoi Tha Sai Paris gom ba giam muc va bay linh muc.

124 v t ao khac a c c Thanh Cha Phanxico phong chan phc vao ngay 16 thang 8 nam 2014, trong chuyen vieng tham Han Quoc. Trong bai giang, c Thanh Cha noi: cac thanh T ao Han quoc nhac nh chung ta rang chung ta phai at Chua Kito len tren moi s va khong thoa hiep trong c tin. Ngai con noi: Thanh Anre Kim va nhng v tien boi khac cua chung ta a thc hanh nhng g ho tin tng, ngay ca khi ho song trong mot xa hoi b thong tr bi mot he thong xa hoi th bac, nhng ho a co gang het sc e song theo nhng ly tng Phuc Am ve pham gia con ngi va bnh ang gia cac dan toc. Ngai con noi them rang, ngay ca trong cuoc i hai mi lam nam ngan ngui cua mnh, thanh Anre Kim a lam chng mot cach trung thanh cho s bnh ang trong Phuc Am ma Chua Giesu a the hien. Vay, chung ta hay tuan theo y Thien Chua, anh em hay het long chien au cho thu lanh tren tri la c Giesu, va anh bai ma quy cua the gian nay la ke a tng b c Kito anh bai.(3)

Thi hanh s mang ma Chua Giesu trc khi ve tri trao pho, oi khi chung ta phai tra bang mot gia rat at ve cuoc song cua mnh. o la nhng cuoc bach hai qua nhieu hnh thc, hoac co khi la phai minh chng bang cai chet nh Chua va nh cac thanh t ao. c g trong hanh trnh theo Chua, ngi tre cung xac tn rang, thap gia la con ng a ti que tri phuc vinh bang tnh yeu hy hien.

Lay Chua, Chua a cho Giao hoi tang trng nh li tuyen xng c tin cua cac bac anh hung la thanh Anre Kim, thanh Phaolo Chung cung cac ban, t ao. Xin v li cac ngai chuyen cau, ma ban cho chung con - cach ac biet la nhng ngi tre biet theo gng cac ngai, hy sinh lam chng cho Chua gia cuoc i hom nay. Amen.

Nt. Maria Therese Bui Th Minh Thuy, O.P.

- - - - - - - - - - -

[1] x. Lc 24,46-48.

[2] Trnh th thanh Maximiliano Kolbe linh muc, t ao, Bai oc Kinh Sach ngay 20/9 le nh thanh Anre Kim Tegon, Phaolo Chung va cac ban T ao.

[3] x. https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-08/chung-ta-duc-tin-thanh...

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page