Thng e Se Hoi

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 152 -

Li Song

 

Li Song

Phng Anh

(RVA News 11-05-2022) - Knh tha quy v, cac ban than men,

T khi thuy, Thien Chua a dung li noi ma lam cho van vat c hien hu. Li Chua a giai thoat dan chung khoi ach no le e tien vao mien at Ha. o la li noi nh hng hanh kiem cua dan chung qua trung gian Le luat, li ma cac v ngon s noi cho dan biet y nh cua Thien Chua. o cung la li ha cu o khi oan dan bat trung boi phan. Va quan trong hn het, LI a nhap the vao tran gian trong ngoi v Giesu Kito. T ay, LI tr thanh hanh ong, thanh niem tin yeu va n cu roi cho con ngi. Khi i rao giang Tin Mng, Chua Giesu cam hoa c moi ngi bang nhng li noi khon ngoan va ay yeu thng. T khap ni, dan chung tuon en e c nghe Ngi noi (x. Mc 1,45). Ho kinh ngac uong lay tng li day cua Chua v o la nhng li ay quyen nang va sc manh khien ma quy, song bien eu phai quy phuc (x. Mt 8,26).

Tin Mng theo thanh Gioan cho thay phan ng tieu cc cua am ong dan chung khi ho o at i theo c Giesu v ho c an banh no ne. Ho ch dng lai cua an nuoi phan xac, c Giesu hng ho en s song i i vi li noi phat xuat t Than Kh "Than kh mi lam cho song, ch xac tht chang co ch g. Li Thay noi vi anh em la than kh va la s song" (Ga 6,63). Nghe vay, mot so mon e phan ng bang cach t rut lui. Trc canh huong ay, tong o Simon Phero thay li cho nhom Mi Hai ap lai: "Tha Thay, bo Thay th chung con biet en vi ai? Thay mi co nhng li em lai s song i i. Phan chung con, chung con a tin va nhan biet rang chnh Thay la ang Thanh cua Thien Chua" (Ga 6,68-69).

Chua Giesu la li ngo yeu thng cua Thien Chua c trao hien cho con ngi. Trong th th nhat cua thanh Phero xac quyet rang ngi tn hu c tai sinh khong phai do hat giong muc nat nhng do hat giong bat diet, nh Li Thien Chua hang song va ton tai mai mai, v moi pham nhan eu nh hoa co. Co th kho, hoa th rung nhng Li Chua van ton tai bat chap moi canh thang tram cua lch s va thi gian. o chnh la Li a c loan bao nh mot Tin Mng (x. Pr 1,23-24).

Trong i song c tin, a bao lan chung ta cung muon bo i trc li mi goi cua Chua. Long ngi von ay toan tnh ch ky. Chung ta theo Chua e c thoa man cua an vat chat nhng lai th vi cua an thieng lieng. Chua khong en e giai quyet van e cm banh mau h nat nhng cho ta s song Than Linh vng ben. Muc ch toi hau cua ngi tn hu khong phai la thoa man cai bung nhng la at en hanh phuc Nc Tri. Chnh Chua Giesu a khang nh "Ngi ta song khong ch nh cm banh, nhng con nh moi li mieng Thien Chua phan ra" (Mt 4,4). Chua Giesu khong en ap ng nhng oi hoi va tham vong tran tuc cua am ong dan chung, Ngi khong t hao v phep la nhng Ngi en e thi hanh y muon cua Thien Chua Cha la chuoc lai nhng g a h mat va a nhan loai ve nguon song ch thc.

Khi ban cua an nuoi phan xac, Chua Giesu hng con ngi en s song vnh cu trong tnh thng yeu cua Thien Chua. V ch Thien Chua mi co u quyen nang lam cho loai ngi c song va song bat diet. V qua yeu thng the gian nen Thien Chua a sai Con Mot en e ai tin vao Ngi Con ay th khong phai chet nhng se c song i i. ieu kien e song i i khong phai ch an th banh vat chat nhng phai co long tin, phai lang nghe va tuan gi li Chua. Vi dien t ve banh trng sinh, Chua Giesu a chung ta tien xa them mot bc, an banh khong phai e ton tai nhng la e tien sau vao s ket hp trong tnh yeu cua Ba Ngoi Thien Chua. on nhan banh trng sinh la on nhan chnh Chua Giesu, la nuot lay b mat Than Linh lam cho chung ta tr thanh bat t.

Trong tong huan Niem Vui Tin Mng, c Thanh Cha Phanxico nhan nhu chung ta phai rao giang Tin Mng bang nhng li noi ot chay long ngi. o phai la nhng li tham am niem vui c phat khi t con tim chan thanh, long men thiet tha va phai mang en cho ngi nghe s giai thoat. Lam sao e Li ung cham en cuoc song va tan sau tam hon ngi tn hu. Li Chua khong phai nhng ch chet viet tren bia a nhng phai c viet trong trai tim con ngi (x. EG 151). Tiec thay chung ta thng ch thch nghe nhng li khen ngi tang boc gia doi, nhng li em lai li ch cho chung ta.

Lay Chua, trong s yeu uoi cua con ngi, a hn mot lan chung con t choi li mi goi yeu thng cua Chua. Xin ban Thanh Than Chua soi sang, giup chung con thiet tha lang nghe va thc hanh Li Chua day. Tren hanh trnh theo Chua con nhieu gian nan trac tr, xin Li Chua mai la ngon en soi cho con bc, la anh sang ch ng con i (x. Tv 119). Nh the, chac chan chung con se ti c ben b hanh phuc. Amen.

Phng Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page