Thng e Se Hoi

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 015 -

Thanh Phanxico Assisi, Tu s lap Dong

Ngi tre y thc bao ve moi trng

 

Thanh Phanxico Assisi (1182-1226) Tu s lap Dong - Ngi tre y thc bao ve moi trng

Nt. Maria Therese Bui Th Minh Thuy, O.P

(RVA News 23-11-2021) - Ve van e moi trng, c Thanh cha Phanxico a noi vi cac ban tre trong Tong huan "c Kito ang song" (Christus Vivit) rang: "Thien nhien ac biet hap dan nhieu thanh thieu nien nhan ra nhu cau phai quan tam cham soc moi trng." Ngai a hai lan nhac en thanh Phanxico Assisi nh la mau gng cho ngi tre ve tnh huynh e ai ong, pho quat gia Thien Chua, con ngi va van vat.[1] Gi ay, chung ta cung nhau chiem ngam thanh Phanxico va cung vi ngai cau nguyen e qua ngai, ngi tre chung ta co the nhan ra cach ma Thien Chua muon cho chung ta song tnh huynh e ai ong va pho quat sao cho tron ay, tot ep va y ngha nhat.

Phanxico sinh khoang nam 1181, tai thanh pho Assisi nc Y, trong mot gia nh thng gia giau co. Thi nien thieu, Phanxico luon mac nhng bo ao sang trong nhat va tieu tien cach t do; chang cung co mot tam thc thch mao hiem va tm kiem danh vong, am me xong pha chien tran, c m thanh ngi hung cua xa hoi, mot hiep s ay oai ve va chien thang.

Cuoc i em troi, nam 20 tuoi, Phanxico gia nhap oi quan vien chinh en Perugia, tai ay Phanxico b bat gi lam tu binh. Chua a soi sang giup cau co c trai nghiem quy hng ve Chua trong thi gian nay. Nhng, chang bao lau sau, vao nam 23 tuoi, khi Phanxico tr ve Assisi, cau lai tiep tuc buong mnh song cuoc song phong tung nh trc. Nam 24 tuoi, Chua lai bc vao cuoc i Phanxico bang mot cn bao benh, Chua a anh thc tam hon cua chang.

Nam 25 tuoi, Phanxico lai ri bo Perugia, tren ng i, tai Spoleto, Phanxico nhan c mot khai tng la lung, cau a nghe tieng Chua noi, hay tr ve que nha Assisi, ni ay cau se c cho biet phai lam g vi cuoc song cua mnh. Mot ngay kia, mot ngi hanh khat tm en nai xin cua bo th. Trong khi moi ngi khong he quan tam, Phanxico doc het tui cua mnh cho ngi ngheo ay. Ban be cua Phanxico xum lai che gieu. Cha cau noi cn thnh no d doi v ngha c nay cua cau. Sau lan ay, cau xung khac vi cha. Roi trc mat c Giam muc, Phanxico t bo moi cua cai, an mac va quyet song nh mot an s.

Tai Poxiuncula, Phanxico a c nghe oc bai Phuc am le thanh Matthia (Mt 10,9), ngai kham pha ra n goi song i tong o ngheo kho. Nam 27 tuoi, cung vi nhng ngi ban tien khi, cac ngai a tm ra luat e song i hoan cai va bat au i rao giang. Nam 1209, thanh Phanxico va cac ban en Roma, c Giao hoang Inocente III a phe chuan ban luat tien khi cho cac anh em hen mon nay.

Ve cuoi i, thanh Phanxico benh nang. Nhng vi tinh than vui ti, ngai a chao on cai chet nh mot ngi ch. Thanh Phanxico Assisi ve tri ngay mong 03 thang 10 nam 1226. Ch mot thi gian ngan sau khi qua i, thanh nhan a c c Thanh cha Honorio III ton phong len bac hien thanh.

Qua that, thanh Phanxico[2] la mau gng tuyet vi cho viec ton trong nhng g yeu uoi va cho mot sinh thai c song cach tron ven ay niem vui ch thc. Ngai cho thay mot s chu tam oi vi sang tao cua Thien Chua va oi vi nhng ke ngheo hen co n nhat. Ngai tran ngap niem vui bang mot tam hon thanh than, ngai a song s tan hien quang ai vi tam hon rong m. Ngai la mot v l khach song trong s n s va hoa hp vi Thien Chua, vi ke khac, vi van vat va vi chnh ban than. Trong ngai, chung ta thay ro mc o ngai lien ket tat ca viec cham soc thien nhien, s cong bang vi ke ngheo, viec dan than cho xa hoi va bnh an noi tam vao mot iem gan ket chung vi nhau, khong the phan ly.

Viec bao ve moi trng la van e lien he ti tat ca chung ta. Chung ta khong the coi mnh la nhng ngi lanh manh trong mot the gii b benh. Nhng vet thng gay ra cho me trai at cung la nhng vet thng lam cho chung ta rm mau. Co le moi chung ta cha lam c nhng g to ln trong trong viec bao ve ngoi nha chung, nhng trong cach song hang ngay, t viec phan loai rac thai, tiet kiem nguon nc, cho en viec gi gn moi trng sach xanh ep... o la chung ta a tham gia vao viec gn gi moi trng cua ngoi nha chung. Neu chung ta y thc, tat ca nhng g hien hu eu phan anh Thien Chua, chung ta se thay cho tat ca thu tao va cung vi chung ton th Thien Chua.

Hiep cung vi thanh Phanxico Assisi trong bai ca tao vat, chung ta nguyen xin Chua qua li chuyen cau cua thanh nhan giup cho chung ta biet y thc bao ve moi trng sao cho an lanh xinh ep. Ngi khen Chua, lay Chua chung con, vi muon loai thu tao: ac biet nhat anh mat tri, cung ch trang va muon sao, anh gio, khong kh va may tri, canh quang va bat tiet t thi... cung ch nc anh la... Tat ca nhac cho chung con nh, ngoi nha chung cua chung con phai c xem nh ngi ch ma chung con c chia se cuoc song, va nh ngi me om lay chung con e chung con biet cham soc va gn gi ngoi nha chung nay c ep mai. Amen.

Nt. Maria Therese Bui Th Minh Thuy, O.P

- - - - - - - - - - - - -

[1] x. Tong huan Christus Vivit so 52 va 225.

[2] x. Thong iep Laudato Si' cac so 1, 10, 11, 87, 218, 239...

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page