Hai Thien Than

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 164 -

Ho a nhn len ang ho a am thau

 

Ho a nhn len ang ho a am thau.

Minh Thanh

(RVA News 30-03-2024) - Hom nay Th Bay Tuan Thanh, cau chuyen ma chung ta c mi goi e tham d va don tam tnh cau nguyen la cau chuyen dan chung ta en chiem ngam nh cao tuyet oi cua tnh yeu thng ma Con Thien Chua danh cho loai ngi.

Sau khi Chua Giesu a lam tat ca cho con ngi e bieu hien khat vong "muon nen mot." Sau khi Ngai i vao con ng thap gia, con ng thc thi khat vong "hy sinh tron ven va tuyet oi" cho ngi mnh yeu. Sau khi cho con ngi nhan ra hai ac tnh khong the thieu cua tnh yeu thng. Hom nay chung ta thay cau chuyen cua nh cao tnh yeu thng ay, tat se i en he luan khong the choi bo c o la "cam hoa oi tng tiep nhan." Viec cam hoa oi tng c yeu thng, theo Thanh Gioan dien ta di hai chieu kch: mot la mi goi oi tng ay vn len en nh cao cua tnh yeu, hai la mi goi lam chng cho tnh yeu mnh cam nhan.

Trc tien Thanh Gioan mieu ta: "... mot ngi lnh lay giao am canh sn Chua Giesu. Tc th, mau cung nc chay ra... Cac viec nay a xay ra e ng nghiem li kinh Thanh: ...Ho se nhn len ang ho a am thau qua." (Ga 19, 34-37). Tnh yeu va cac hanh ong dien ta tnh yeu, luon mi goi va thu hut moi ngi. Khat khao cua ngi trao tang tnh yeu, la muon cho ngi mnh trao tang cam nhan c. S nen mot va hy sinh tron ven se khong cam thay b lang ph, neu oi tng c yeu thng cam nhan va song hoa tron vi ngi trao tang. Thien Chua trao tang tnh yeu, va Ngai khat khao mong moi con ngi nhan ra tnh yeu ay. Ngai khat khao "ho se nhn len ang ho a am thau qua." (Ga 19,37). Ngai khat khao cho ho nhan ra tnh yeu tron ven cua Ngai. Thai o nhn len ma thanh Gioan mn li Kinh Thanh dien ta, cung ngam muon noi rang: can vn len, vn len nh cao tuyet oi cua tnh yeu. Yeu nh Chua Giesu yeu thng.

Neu chung ta chuan b hoac ang bc theo Chua Giesu trong hanh trnh cuoc i, thap gia se co o. Neu chung ta muon yeu men Chua Giesu, thap gia co o. Neu chung ta e cho Chua Giesu ra chan cho chung ta, thap gia se co o. Thap gia la lp hoc ve s thanh thien, la ngi thay day s hoan thien, la moi trng cua nhan c anh hung. Chung ta ch can "nhn len ang ho a am thau qua" tren thap gia, e cam nghiem Chua yeu chung ta.

Chua a khong the thang than hn khi noi vi chung ta rang thap gia la mot phan cua ngi i theo Chua. Vay sao chung ta lai ngac nhien the khi thap gia en trong cuoc i? Chua Giesu bao chung ta rang thap gia se en. Thc te, khi thap gia en trong i chung ta, th ieu o co ngha la chung ta ang lam mot ieu g o ung. Chung ta ang i ung hng. Chung ta ang thc s i theo Chua Giesu, v Ngi a noi vi chung ta rang thap gia se en. Chung ta ch can "nhn len ang ho a am thau qua" tren thap gia, e cam nghiem Chua yeu chung ta.

Thap gia Chua Giesu luon luon co o. Thap gia Chua Giesu ch i chung ta khap ni. Du chung ta i au, chung ta cung khong the tranh c thap gia. Chung ta ch can "nhn len ang ho a am thau qua" tren thap gia, e cam nghiem Chua yeu chung ta.

Hn na, Thanh Gioan tong o la ngi cam nhan that sau gia tr tnh yeu tuyet oi ma Thien Chua danh cho loai ngi tren thap gia. S cam nhan ay khien thanh nhan ghi lai nhng li chng xac thc. Thanh nhan khong muon mot mnh Ngai biet. Ngai khong e mot mnh ngai chm ngap trong bien ca tnh yeu. Ngai muon tnh yeu chan chnh can c ca khen, tung ho va loan truyen. ong thi Ngai cung muon cho moi ngi cam nhan nh mnh: "Ngi xem thay viec nay a lam chng, va li chng cua ngi ay xac thc; va ngi ay biet mnh noi s that e cho ca anh em na cung tin ." (Ga 19,35).

Tam Nhat Thanh ang khep lai trong bau kh tran ngap at tri yeu thng. em nay, bau tri mi, tnh yeu vnh cu cua Con Thien Chua vt qua coi chet cua con ngi, bc vao coi song vnh hang. Neu moi ngi chung ta hiep thong cung vi Chua trong con ng thap gia. Chung ta se cung vi Chua song lai vinh quang.

Lay Chua Giesu, trai tim Chua a b am thau, mau va nc chay chan hoa, tran ngap yeu thng nh dong suoi. Xin ban cho con qua tim n s, mau quen i nhng noi u phien. Mot qua tim hao hiep dam hien than, du dang e cam thong.

Mot qua tim trung thanh va quang ai, khong quen n, khong bao oan. Xin tao cho con qua tim hien t va khiem ton, mot qua tim v ai va bat khuat, khong khep lai trc nhng ke vo n. Xin cho con mot qua tim khac khoai ch lo tm vinh danh Chua,

V qua tim Chua a mang vet thng e cho chung con c n cha lanh. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page