Hai Thien Than

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 041 -

Chnh luc cho i la khi lanh nhan

 

Chnh luc cho i la khi lanh nhan.

Bch Lieu

(RVA News 17-11-2023) - ay la cau chuyen co that cua tien s Howard Kelly, mot nha vat ly loi lac, a sang lap ra Khoa Ung th tai trng ai hoc John Hopkins nam 1895.

Co mot cau be ngheo lam nghe ban hang rong e kiem tien hoc. Ngay no nhan thay mnh ch con moi mot hao ma bung ang oi, cau sang nha ke ben xin mot ba an. Mot phu n ra m ca. Boi roi trc cuoc gap g khong hen trc nay thay v xin an th cau xin uong. Ngi phu n oan ra cau ang oi va mang en cho cau mot ly sa ln. Cau cham cham nhap tng ngum sa roi hoi:

- Chau phai tra cho co bao nhieu a?

Ngi phu n tra li:

- Me co a day khong bao gi nhan tien tra cho long tot.

Cau be cam kch ap:

- Chau cam n co t sau tham trai tim chau!

Nhieu nam sau o ngi phu n b om nang va tien s Howard Kelly c mi en tham van. Khi ong nghe ten th tran ni benh nhan , ngay lap tc ong i ti phong benh. Ong nhan ra benh nhan n nay la an nhan cua mnh nam xa. Quay ve phong hoi chan, ong quyet nh doc het sc e cu ba. Va cuoi cung no lc cua ong a c en ap.

Tien s Howard Kelly e ngh phong y vu chuyen cho ong hoa n vien ph cua an nhan. Ong viet vai ch ben le cua t hoa n va cho chuyen no en ngi phu n. Ba nhn t hoa n va biet rang mnh se phai thanh toan no ca i mi xong. Bong nhien co cai g o khien ba chu y va ba oc nhng dong ch nay:

"Tr gia hoa n bang mot ly sa."

Ky ten: tien s Howard Kelly

Nc mat vui mng c the dang trao va li t trai tim ba ay thot len trong nc mat: "Cam n ong!."

Knh tha quy v va cac ban than men,

At han chung ta con nh bai hat:

"Toi ch thc s la ngi neu toi song vi anh em toi

au phai ai xa la ma la ngi ang song ben toi"

Con ngi co xa hoi tnh. Song cung nhau, nang nhau, tnh lang ngha xom that khang kht, tat la toi en co nhau. o la nhng ieu ong ba ta thng day cho con chau. Co le hieu c ao ly nay nen cau be a en go ca nha ke ben e xin giup . That ep biet bao khi ngi phu n cung tinh te nhan ra nhu cau cua cau be lang gieng, ba a trao cho cau mot coc sa. Ngi phu n nay that ang khen ngi v san sang giup ngi hang xom khi ho en cay nh.

Hom nay, Giao hoi mng le thanh n Elisabeth Hungary nh mot li ca ngi va cam n danh cho thanh n v ngai a song yeu thng vi anh em ong loai. Thanh n a song tnh ngi khong ch vi ngi hang xom nhng vi tat ca moi ngi, ac biet nhng ngi benh tat, ngheo kho. Thanh n giup ngi khac khong ch khi ho en go ca nhng ngai a bc ra khoi canh ca cung ien cua mnh e en vi nhng ngi au kho, ho tr vi tat ca tnh thng.

Vi than phan la mot cong chua va sau nay la phu nhan cua Ba tc, Elizabeth co quyen vui hng vinh hoa phu quy trong cung ien cua mnh. Neu muon, Elisabeth ch can sai ay t phan phat thc an cho ngi ngheo th cung la qua tuyet vi roi. The nhng, ch than Elisabeth en giup , ui an, cham soc nhng ngi ngheo kho bat hanh. Trong thi ky oi an ngai a phan phat het lua gao d tr roi ban ca n trang va a quy, thiet lap nhng nha thng, v,v... Chnh tam long yeu thng cua Elisabeth ma dan chung goi ngai la "me".

Tai sao chung ta phai cho i? Tai sao chung ta luon c day phai biet chia cm se ao cho ngi khac? V nh Rainer Maria Rilke a noi: "Co ieu ky dieu xay en vi nhng ngi thc s biet yeu thng: ho cang cho nhieu, ho cang co nhieu". Qua that, ngi phu n trong cau chuyen tren cho cau be ch mot ly sa nhng ba a nhan lai niem vui, ba a nhan lai mot tien s cha benh ung th e cu song biet bao ngi, ba a nhan lai mot hoa n 0 ong cho viec ieu tr benh cua ba ma le ra ba phai tra ca cuoc i, ba a nhan lai c mang song cua mnh. Va ac biet hn ca la ba a nhan lai long biet n cua cau be trong suot cuoc i cua cau. Tat nhien, tat ca nhng g ba nhan lai khong nam trong ke hoach luc ba cho i. The nhng, giup ngi khac cung la giup chnh mnh, bi ieu tot ta cho i roi se quay tr lai vi ta. Chnh v the, ba a nhan lai gap tram lan ieu ba cho i.

Vay, vi thanh n Elisabeth, ngai nhan lai ieu g? Trc het ngai nhan lai niem vui, s hanh phuc sau tham trong tam hon v nh Henry Drummond noi "khong co hanh phuc trong viec s hu hay on nhan, ch co hanh phuc khi cho i". Qua that, hanh phuc biet bao khi nhn thay ngi ang oi co banh an, ngi ang khat co nc uong, ngi au om c cha lanh. Tuy nhien khong n thuan the, thanh n a cam nhan, a nhn thay, a gap c Thien Chua t ni nhng con ngi cung kho. Thanh n a on nhan anh mat tru men, nu ci yeu thng va mot s hai long t Thien Chua danh cho mnh. Phan thng ln lao Thien Chua a tang ban cho thanh n o la hanh phuc thien ang, c chiem ngng ton nhan Chua va c bao boc bi tnh yeu v ai cua Ngai.

Chac chan ai trong chung ta cung muon nhan lai that nhieu. Vay chung ta hay cho i that nhieu vi mot tam long quang ai, khong tnh toan.

Lay Chua, xin cho moi ngi chung con biet song ung can tnh ch thc cua mnh o la: biet yeu thng, cam thong va chia se vi moi ngi nhat la nhng ngi au kho. Xin cho chung con biet cho ma khong he nh en, biet nhan ma khong he quen i. Amen.

Bch Lieu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page