Chng trnh

Giao Ly Them Sc nam th nhat

Lm. Le Quang Uy

cung vi mot so thay Hoc Vien a-minh Go Vap bien soan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Bai 24

Cac Tong o Lam Chng

Chua Gie-su a Phuc Sinh

 

I. Khi iem:

1. Ke truyen:

Mua xuan nam 1856, cha Phe-ro (Peerke Donders), von la mot Linh Muc Trieu, sau nay xin vao Dong Chua Cu The Ha-lan, sau 14 nam lam Tong o cho ngi no le, nay c bo nhiem lam cha s cho nhng ngi benh phong tai trai Batavia, x Surinam, mot thuoc a cua ngi Ha-lan tai Nam My.

Ngay t au, cha Phe-ro a bat tay ngay vao viec cai thien hoan canh vat chat tham hai tai ay. Mot v bac s lan au tien en tham trai a ke lai: Ch nhn ngi cui khong thoi cung la mot viec kinh khung roi: khong the nao hnh dung noi nhng con ngi ay, than the ho a tr nen san sui, da ho giong nh vo cay lieu gia, phan ln mui mieng eu b l loet lam cho giong noi b khan ac...

That vay, tay chan va cac bo phan khac b thoi ra ngay khi ngi benh con song, boc len mui hoi thoi l l nh mui xac chet trong nhng can choi lp la da ma ho tru than, en noi co lan cac nhan vien cua mot uy ban y te do cha Phe-ro mi en giup, a khong kem c, phai phong voi ra khoi nhng can choi khung khiep ay e non thoc non thao.

Cha Phe-ro ghi lai: Ben trong nhng can choi giong nh chuong ln ay, ngi benh ngu ngay di at. Nen at hut lay phan ln mau mu cua ho. V thieu y ta, ho phai giup lan nhau nen thng xuyen trong tnh trang nhiem trung va d ban. Lng thc cung thieu tram trong, nc th phai i lay t xa. Con cui e nau bep phai t i vao rng chat lay...

Cha Phe-ro at them ging va lot van di nen cac can choi. Con thc an th ngai anh ch biet chia se phan ln nhng g cua chnh ngai cho nhng ngi oi nhat. Ve phan nhng ngi chet, ngai thuyet phuc ban lanh ao cap cho ho mot co ao quan cho t te. Con lai nhng g khong xin c, ngai t mnh lam lay.

Sau khi danh nhng gi au tien trong ngay cho Thanh Le va cau nguyen, cha Phe-ro i tham ngi benh va ac biet quan tam en nhng ai b bo ri nhat va nhng ngi mi en. Ngai khong ch bang long vi nhng li noi ao c e an ui, nhng con xan tay ao i bo cui, xach nc, nang than the thoi ra cua ho e ho c uong nc. Ngai quet nha, o rac, giat quan ao ay mu mau, ra cac vet thng ghe s. Khi vien quan oc canh giac cha ve kha nang lay nhiem, ngai ch tra li gon mot cau: Co g ma s!

en cuoi thang 12.1886, khi a 77 tuoi, sc khoe tuy a can kiet, cha van co gang i tham lan chot tat ca nhng ngi phong, giai toi, trao Mnh Thanh Chua. Roi cung vi Ho ao, cha c hanh Le Giang Sinh. Ngay 31.12, ngai con giang lan cuoi cung roi mi nam liet ging v chng viem than vao giai oan cuoi.

ung tra th sau 14.1.1887, cha Phe-ro a trut hi th cuoi cung, tho 78 tuoi. Trong le tang, nhng ngi benh phong theo sau linh cu, ngi th chong nang, ke th let cho en tan huyet mo ngay di chan mot cay Thanh Gia ln... Sau gan 100 nam, ngay 14.1.1982, cha Phe-ro, a c c Giao Hoang Gio-an Phao-lo 2 phong Chan Phuc tai Ro-ma.

2. at cau hoi hoi thoai:

- Cha Phe-ro a lam g? (Cha Phe-ro, tu s Dong Chua Cu The, a t nguyen ri bo que hng, i en mot vung xa xoi heo lanh, hoan toan danh cho viec phuc vu Chua Gie-su ni nhng ngi b benh phong cui la lp ngi b xa hoi ghe s, khinh re va bo ri nhat).

- Cha Phe-ro a loan bao Tin Mng cua Chua bang cach nao? (Cha va giang day Giao Ly, dang Thanh Le, ban cac B Tch cho ho, lai va tan tam cham soc cac vet thng, giup ho lao ong sinh song trong nhng ieu kien thieu thon vat va nhat, ngha la cha a loan bao Tin Mng Phuc Sinh bang ca li noi lan viec lam, bang tron cuoc song yeu thng).

- Cha Phe-ro a lam chng ra sao ve Chua Gie-su Phuc Sinh? (Chua Gie-su a luon yeu thng quan tam en nhng ngi ngheo kho tat nguyen, Ngai a chu chet e ho c song va Ngai a Phuc Sinh e em lai niem hy vong c song i i trong Nc Tri. Cha Phe-ro cung a dan than phuc vu nhng ngi phong cui cho en chet e ho cung tin vao Chua Gie-su Phuc Sinh ma vt qua au kho i nay, tm c niem hy vong vao hanh phuc Nc Tri).

3. Tap hat:

Bai Ra i Rao Giang (Noi La Cho i tap 7 trang 87, so 128).

4. oc Li Chua:

Giao Ly Vien oc to, dong dac nh mot lenh truyen, oan Tin Mng Lu-ca (Lc 24, 46 - 48) sau ay:

Khi ay, c Gie-su bao cac mon e rang: "Co li Kinh Thanh chep rang: ang Ki-to phai chu kho hnh, roi ngay th ba, t coi chet song lai, va phai nhan danh Ngi ma rao giang cho muon dan, bat au t Gie-ru-sa-lem, keu goi ho sam hoi e c n tha toi. Chnh anh em la chng nhan cua nhng ieu nay...

5. Khai trien bang hoi thoai:

- Sau khi lanh nhan Chua Thanh Than, cac mon e a lam nhng g? (Cac ong a can am ra i rao giang Tin Mng cho moi ngi khap moi ni, lam chng rang Chua Gie-su a song lai that).

- Rieng oi vi nhng ngi ngheo th sao? (Cac ong a het sc yeu thng va benh vc nhng ngi ngheo kho, lam phep la cha lanh cho nhng ngi tat nguyen benh hoan).

- Thai o cua ho nh the nao? (Hau het nhng ngi tm en lang nghe cac mon e rao giang la nhng ngi ngheo. Ho a tin vao Chua Gie-su Phuc Sinh va xin chu B Tch Thanh Tay, moi lan ca ngan, co khi ca chuc ngan ngi).

- Cac mon e Chua Gie-su co gap kho khan nao khong? (Cac ong a gap phai nhieu s chong oi, bat b va ca bach hai. Nhng cho ti hi th cuoi cung, cac ong van khong ngng rao giang Tin Mng va lam chng ve Chua Gie-su Phuc Sinh).

Hat lai bai Ra i Rao Giang

 

II. ch iem:

Co the oc cho cac em chep vao v hoc phan toat yeu sau ay: Vi n Chua Thanh Than, cac mon e a can am len ng, dan than ca cuoc i va bang ca mang song cua mnh e lam chng rang Chua Gie-su a chet va song lai. Rat nhieu ngi khap ni a tin theo va lanh nhan n c o. Cong viec truyen giao c the ma lan truyen i toan the gii va khong ngng phat trien cho ti ngay nay.

 

III. Xac Tn:

Kinh Tin Knh: Ngay th ba, Chua Gie-su song lai ung nh li Thanh Kinh. Ngi len Tri, ng ben hu Chua Cha, va Ngi se lai en trong vinh quang e phan xet ke song va ke chet, trieu ai Ngi se vo cung vo tan.

 

IV. Tam Tnh:

Mi cac em ng len, dan vao bau kh cau nguyen:

Trong tng lai, lp chung con se lanh nhan n Chua Thanh Than qua B Tch Them Sc, ngay t bay gi, xin Chua Thanh Than giup chung con biet song Tin Mng nh nhng Tong o nho be cua Chua Gie-su...

Sau o, mi cac em dang li nguyen t phat noi len nhng quyet tam song tot cua cac em.

 

V. Thc Hanh:

Em hay ke cho ban cua em, nhat la nhng ban cha biet Chua Gie-su, c nghe ve cuoc i Chua Gie-su, c biet nhng li day cua Ngai, rang Ngai cung yeu thng cac ban ay nh yeu thng em vay.

 

Lm. Le Quang Uy

cung vi mot so thay cac Dong va cac Tu Hoi ang theo hoc tai Hoc Vien Lien Dong a-minh Go Vap bien soan da theo tap sach Giao Ly Them Sc cua cha Pham c Tuan, ac trach Muc Vu Thieu Nhi cua Tong Giao Phan Saigon.

 

(Trch dan t Ephata Viet Nam so 87 nam 2002)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page