Ngay 26 Thang Bay

Thanh Gioan Kim Va Anna 

Phu Mau c Trinh N Maia

 

Mac dau Phuc Am khong noi g en i song cua hai ang, nhng can c vao thanh truyen, chung ta co the i ngc dong thi gian e tm hieu nhng dau tch. Cac ngai a tao thanh mot moc xch, noi ket Israel cu va Israel mi, noi ket Cu c va Tan c. "Cac ngai a nhan lanh phuc lanh cua Thien Chua" va "nh cac ngai, phuc lanh c ha cho moi dan toc a en vi chung ta". Cac ngai a sinh ra c Trinh N Maria, Me cua Con Thien Chua. V the, thanh amasceno ca tung hai ang nh sau: "Lay thanh Gioakim va Anna, oi ban hanh phuc, tat ca moi tao vat eu mang n cac ngai, v nh cac ngai ma tao vat a dang len cho ang Hoa Cong mot le vat cao trong, o chnh la c Maria, Me Thien Chua.


Back to Home