Ngay 21 Thang Mi Mot

c Me Dang Mnh Vao en Th

 

Theo truyen thong Do Thai, ngi ta thng dang con tre vao en th e c thanh hien va sau o con tre se trong en th mot thi gian giup viec cac v chu te... Phuc Am khong e cap en thi th au cua c Trinh N Maria. Nhng theo Thanh Truyen th c Me cung a thi hanh tap tuc noi tren. Tai en thanh Gierusalem, ngai a thc hanh biet bao hy sinh vi mot tam hon quang ai.

Mi hai nam suy gam va cau nguyen, chnh la thi gian chuan b cho chc vu Me Thien Chua. Theo thanh Hieronimo, chng trnh ngay song cua c Me trong en th c phac hoa nh sau: T hng ong en 9 gi sang, Ngai cau nguyen; t 9 gi sang en 3 gi chieu, Ngai lam viec chan tay va sau o ngai lai cau nguyen, sot sang suy gam Thanh Kinh va sieng nang oc Thanh Vnh.

Ngay le Me dang mnh nh bc au dan ti c Khiet Tnh Kito giao. Sau Ngai, biet bao trinh n a tan hien toan than cho Thien Chua. V the Me Maria thc la gng mau bat diet, la ang bao tr nhiet thanh va la ang hng dan chac chan tren ng nhan c vay.

 


Back to Home