Suy Niem Li Chua

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat Nam C

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 5 Mua Chay Nam C

Hay ve va ng pham toi na

(Isaia 43,16-21; Philp 3,8-14; Gioan 8,1-11)

 

Phuc Am: Ga 8, 1-11

"Ai trong cac ngi sach toi, hay nem a ch nay trc i".

Khi ay, Chua Giesu len nui cay dau. Va t sang sm, Ngi lai vao trong en th. Toan dan en cung Ngi, nen Ngi ngoi xuong va bat au giang day. Luc o, luat s va biet phai dan en Ngi mot thieu phu b bat qua tang pham toi ngoai tnh, va ho at nang ng trc mat moi ngi. Ho hoi Chua Giesu: "Tha Thay, thieu phu nay b bat qua tang pham toi ngoai tnh, ma theo luat Mose, hang phu n nay phai b nem a. Con Thay, Thay day sao?" Ho noi the co y gai bay Ngi e co the to cao Ngi. Nhng Chua Giesu cui xuong, bat au lay ngon tay viet tren at. V ho c hoi mai, nen Ngi ng len va bao ho: "Ai trong cac ngi sach toi, hay nem a ch nay trc i". Va Ngi ngoi xuong va lai viet tren at. Nghe noi the, ho rut lui tng ngi mot, bat au la nhng ngi nhieu tuoi nhat, va con lai mot mnh Chua Giesu vi ngi thieu phu van ng o. Bay gi Chua Giesu ng thang day va bao nang: "Hi thieu phu, nhng ngi cao ch i au ca roi? Khong ai ket an ch ?" Nang ap: "Tha Thay, khong co ai". Chua Giesu bao: "Ta cung the, Ta khong ket toi ch. Vay ch hay i, va t nay ng pham toi na".

 

Suy Niem:

"Tin Mng s song". o la ta e mot thong iep cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II c ky ban hanh ngay 25 thang 3 nam 1995.

Nh chnh c Thanh Cha a giai thch, ay la mot bai suy niem cua ngai ve s song. ng trc nen van hoa chet choc ang lan tran tren the gii ngay nay, ben canh nhng tien bo vt bc ve khoa hoc ky thuat va y thc moi ngay mot gia tang ve nhan quyen, ve bnh ang, ve lien i huynh e... Nhan loai ngay nay lai ang ng trc mot e doa khung khiep nhat, o la e doa cua s t huy. Moi e doa ay co le khong en t chien tranh, t khoa hoc, vu kh hat nhan ma chnh la t s anh mat y thc, ve s thanh thieng cua s song con ngi.

Mot cach cu the chung ta hay ngh en nan pha thai va lam cho chet mot cach em du ang lan tran trong the gii ngay nay. Hai hanh ong giet ngi nay a c luat phap cua khong biet bao nhieu quoc gia nhn nhan va hp thc hoa. Cai mau thuan ln nhat cua nhan loai ngay nay chnh la, trong khi mang song cua thu vat cang ngay cang c e cao th s song cua nhng thai nhi va nhng ngi vo phng t ve lai cang ngay cang b khinh re. ieu khung khiep nhat chnh la nhng hanh ong toi ac ay lai c hp thc hoa. Hanh ong xuc pham en mang song con ngi c a vao phap luat. T nay nhan danh luat phap do chnh mnh lam ra, con ngi t cho mnh co quyen sinh sat tren ngi khac. Con ngi da vao luat phap do chnh mnh lam ra e choi bo lan nhau, o la tham trang cua nhan loai ngay nay.

"Tin Mng s song". Chon lay e tai nay cho thong iep cua ngai, c Thanh Cha Gioan Phaolo II han muon ban cho con ngi thi ai Tin Mng cua chnh Chua Giesu. Tin Mng ma Chua Giesu mang lai cho nhan loai la Tin Mng cua s song, Tin Mng ay c cu the hoa qua s tiep can thiet than cua Thien Chua lam ngi, vi cac tre th, vi nhng ngi tan tat benh hoan, vi nhng co gai iem, vi nhng ngi thu thue toi loi, vi nhng ngi b xa hoi ay ra ben le. Tin Mng ma Giao Hoi muon cho chung ta lang nghe hom nay la mot trong nhng trang cam ong nhat cua Tin Mng s song ay.

oi vi thai o ay sat kh cua am ong nhat la cua cac luat s va biet phai, Chua Giesu ap lai bang thai o cua thinh lang, cam thong va tha th. am ong cac luat s va biet phai nhan danh luat phap e x ly ngi an ba b bat qua tang pham toi ngoai tnh, con Chua Giesu lai keu goi tnh thng. am ong cac luat s va biet phai at mnh vao ghe tham phan e xet x ngi an ba ngoai tnh, Chua Giesu lai at chnh ho vao hang b cao. am ong cac luat s va biet phai xay dng quan he gia ngi vi ngi tren luat phap, con Chua Giesu th noi vi ho rang, tng quan vi tha nhan se c xay dng tren s cam thong, long tha th, tnh yeu thng. Va e co the xay dng c moi quan he yeu thng ay, th trc tien con ngi phai cam nhan c chnh tnh yeu cua Thien Chua.

Nhng giay phut thinh lang khi Chua Giesu cui mnh viet tren cat la luc e cho moi ngi trong cai am ong hung han ay nhn sau vao tan ay tham tam hon cua mnh. o con ngi se nhan ra than phan toi loi xau xa cua mnh va ong thi cam nhan c tnh yeu tha th cua Chua.

am ong a t t keo nhau ve sau khi a nhn sau vao trong tam hon toi loi yeu hen cua mnh. Ho ra ve chac chan vi mot y thc mi, khong phai y thc ve sc manh cua luat phap do con ngi lam ra, ma ve chnh than phan toi loi cua mnh. t nhat o cung la bc au cua s sam hoi. Rieng ngi an ba cung ra ve, nhng ra ve vi li vo ve yeu thng, tha th va co vu cua Chua Giesu: "Con hay ve va ng pham toi na". o cung la li vo ve ma Chua Giesu ang noi vi moi ngi chung ta. o la Tin Mng cua s song.

Ngi an ba ang ng ben b vc tham cua chet choc va that vong, a c Chua Giesu keo len va ban cho mot sc song mi, mot niem hy vong mi. "Con hay ve va ng pham toi na". Li Tin Mng s song nay can phai c chung ta cam nhan nh mot li sai i, cam nhan c tnh yeu tha th cua Chua. Chung ta c sai i e loan bao, lam chng va chia se tnh yeu ay vi moi ngi. Chua a ban cho chung ta mot c may e bat au lai, chung ta cung c mi goi e cam thong, e tha th khong ngng va mang lai mot c may mi cho ngi khac. Co song nh the, chung ta mi that s gop phan vao viec kien tao nen van minh cua tnh thng, mot nen van minh khong phai ch da vao khoa hoc ky thuat hay luat phap cua con ngi, ma c xay dng tren tnh yeu va long tha th.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page