Suy Niem Li Chua

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat Nam C

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 1 Mua Chay Nam C

Mot cuoc l hanh c tin

(Th luat 26,4-10; Roma 10,8-13; Luca 4,1-13)

 

Phuc Am: Lc 4, 1-13

"Thanh Than thuc ay Chua vao hoang a, va chu cam do".

Khi ay, Chua Giesu c ay Thanh Than, lien ri vung song Gioan va c Thanh Than a vao hoang a o suot bon mi ngay, va chu ma quy cam do. Trong nhng ngay ay, Ngi khong an g va sau thi gian o, Ngi oi. V the, ma quy en tha Ngi: "Neu ong la Con Thien Chua, th hay truyen cho a nay bien thanh banh i". Chua Giesu ap: "Co li chep rang: Ngi ta khong phai ch song bang cm banh, ma con bang li Chua na".

Roi ma quy lai em Ngi len cao hn cho xem ngay mot luc tat ca cac nc thien ha va noi vi Ngi rang: "Toi se cho ong het thay quyen hanh va vinh quang cua cac nc nay, v tat ca o la cua toi va toi muon cho ai tuy y. Vay neu ong sap mnh th lay toi, th moi s ay se thuoc ve ong!" Nhng Chua Giesu ap lai: "Co li chep rang: Ngi phai th lay Chua la Thien Chua ngi va ch phung th mot mnh Ngi thoi".

Roi ma quy lai a Ngi len Gierusalem, e Ngi tren goc tng cao en th va bao rang: "Neu ong la Con Thien Chua, th hay gieo mnh xuong, v co li chep rang: "Chua se truyen cho Thien Than gn gi ong!" Va con them rang: "Cac v o se gi tay nang ong khoi vap phai a". Chua Giesu ap lai: "Co li chep rang: Ngi ng th thach Chua la Thien Chua ngi!" Sau khi lam u cach cam do, ma quy rut lui e ch dp khac.

 

Suy Niem:

i la mot cuoc ra i khong ngng. Sinh ra la gia t cai am em cua long me e i vao the gii xa la. Ln len la t bo tuoi th ay m mong e i vao cuoc i vi khong biet bao nhieu bap benh va th thach. Khi tuoi ve gia en, con ngi lai thay mnh ng ben b cua vnh cu, lai mot lan ra i vnh vien, dt khoat. Cuoc i khong bao gi la mot dong song em a, chung ta khong ngng phai trai qua khong biet bao nhieu oi thay. Lan vao cuoc ra i khong ngng ay, cuoc song c tin cua chung ta cung c nh ngha nh la mot cuoc l hanh. Khi au cuoc song c tin cung la mot s chao i e ln len va ra i khong ngng. Lch s n cu o, qua o Thien Chua hng dan cuoc l hanh cua chung ta cung c trnh bay nh mot cuoc ra i.

khi au la cuoc ra i cua to phu Abraham, o la cuoc ra i mau mc. Abraham a bo lai ang sau tat ca e i ve pha trc vi khong biet bao nhieu bap benh va th thach. Nhng ien hnh nhat trong cac cuoc ra i cua lch s cu o chnh la cuoc ra i cua dan Israel... Bon mi nam lang thang trong sa mac a tr thanh bieu tng cua khong biet bao nhieu th thach ma bat c mot cuoc l hanh nao cung eu phai co.

Trong ky c tap the cua ngi Do Thai, 40 nam sa mac ay khong ngng c on lai e y thc hn ve nhng thanh luyen ma con ngi can phai trai qua, e song tot ep hn, e song tien bo hn, e song xng ang vi nhan pham cua con ngi hn. Kinh nghiem 40 ngay sa mac ay, Chua Giesu cung muon trai qua trong cuoc l hanh tran gian cua Ngai. Ri bo khung canh em em cua lang Nagiaret, Chua Giesu bat au cuoc hanh trnh dan en cai chet va nh o, thc hien c cong cuoc cu roi nhan loai. Trong cuoc hanh trnh ay chong gai va th thach ay, Chua Giesu cung muon song lai kinh nghiem cua 40 nam sa mac. Ngai a chu th thach. Nhng neu dan Do Thai a bat au guc nga mot cach tham thng, th Chua Giesu lai chien thang. Chien thang mot cach vinh quang. Tu trung, ba cn cam do ma Ngai a chu ng eu quy ve mot moi o la quyen lc va danh vong. oi lai vi con ng de dai ma ma quy e ra, Chua Giesu a chon lay con ng cua thap gia. oi lai vi con ng cua quyen bnh va danh vong, Chua Giesu a chon lay con ng cua khiem ha va vang phuc, va vang phuc cho en chet. S chien thang cua Chua Giesu la chien thang cua long tin tng pho thac tren s t phu mu quang. S chien thang cua Chua Giesu la chien thang cua t do tren nhng quyen lc tam toi trong tam hon con ngi.

Neu cuoc hanh trnh cua dan Do Thai la mot hanh trnh tien ve vung at t do, th cuoc hanh trnh cua Chua Giesu la cuoc hanh trnh tien ve t do cua tam hon. Neu ngi Do Thai qua cuoc hanh trnh a tr thanh mot dan toc t do, th Chua Giesu qua cuoc hanh trnh e tr thanh mau mc cho con ngi t do, va qua cuoc th thach trong sa mac Chua Giesu muon cho chung ta thay rang cuoc hanh trnh tien ve t do nao cung oi hoi hy sinh, chien thang va thanh luyen.

Thiet lap Mua Chay, Giao Hoi muon cho chung ta song lai kinh nghiem sa mac cua Chua Giesu. Cuoc l hanh tran gian cua chung ta khong the khong i xuyen qua nhng vung sa mac kho can, nong chay. Th thach, gian lao la chuyen khong the thieu c trong cuoc l hanh. Cung vi Chua Giesu, Giao Hoi mi goi chung ta vt qua sa mac cua nhng th thach ay mot cach can am va dt khoat. Dt khoat vi nep song cu khien chung ta le let trong ch ky nho nhoi, dt khoat vi nep song cu ay day nhng that vong buong xuoi. Cung vi Chua Giesu, Giao Hoi mi goi chung ta pho thac tin tng hoan toan ni Thien Chua. Chung ta khong chien au va hanh trnh mot cach le loi, Chua Giesu ang ong hanh vi chung ta. Chung ta khong chien au bang sc manh va kh gii rieng cua chung ta, chung ta co Chua lam sc manh cho chung ta.

Nguyen xin Thanh The Chua Giesu ma chung ta sap rc lay trong thanh le hom nay, tr thanh sc manh va can am e giup chung ta tiep tuc tien bc trong cuoc l hanh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page