Suy Niem Li Chua

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat Nam C

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 3 Mua Thng Nien Nam C

Phat huy cuoc song tam linh

va cac gia tr tinh than

(Nehemya 8,1-4a.5-6.8-10; 1Corinto 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14)

 

Phuc Am: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

"Hom nay ng nghiem oan Kinh Thanh nay".

V co nhieu ngi khi cong chep lai nhng bien co a xay ra gia chung ta, theo nh cac ke t au a chng kien va phuc vu li Chua, a truyen lai cho chung ta, phan toi, tha ngai Theophile, sau khi tm hoi can than moi s t au, toi quyet nh viet cho ngai bai tng thuat sau ay, e ngai hieu chan ly cac giao huan ngai a lanh nhan.

Bay gi Chua Giesu tr ve Galilea trong quyen lc Thanh Than, va danh tieng Ngi lan tran khap ca mien chung quanh. Ngi giang day trong cac hoi ng va c moi ngi ca tung. Ngi en Nadaret, ni Ngi sinh trng, va theo thoi quen cua Ngi, th ngay ngh le, Ngi vao hoi ng. Ngi ng day e oc sach. Ngi ta trao cho Ngi sach tien tri Isaia. M sach ra, Ngi gap ngay oan chep rang:

"Thanh Than Chua ng tren toi, v Ngai xc dau cho toi, sai toi i rao giang Tin Mng cho ngi ngheo kho, thuyen cha nhng tam hon sam hoi, loan truyen s giai thoat cho ke b giam cam, cho ngi mu c trong thay, tra t do cho nhng ke b ap bc, cong bo nam hong an va ngay khen thng".

Ngi gap sach lai, trao cho tha tac vien, va ngoi xuong. Moi ngi trong hoi ng eu cham chu nhn Ngi. Ngi bat au noi vi ho: "Hom nay ng nghiem oan Kinh Thanh ma tai cac ngi va nghe".

 

Suy Niem:

Ngi ta ke: "Co ong nha giau Do Thai kia co ten la Rabba, nhieu ruong vn, gia nhan ay t va th lam cong. Mot hom co ngi th lam viec cho ong l lam be mot thung ru, ong gian d mang, chi tham te va buoc boi thng. Bon th en than phien vi mot tien s luat, v nay khuyen ong Rabba tha cho am th ngheo. Ong Rabba hoi v luat s: "ay co phai la luat Chua khong?" V tien s tra li: "Phai, neu ong hieu biet tinh than luat". Nghe thay, Rabba tha khong oi am th boi thng na. Co lan khac, am th can am than th thang vi ong chu cua ho: "Tha ong, chung toi qua ngheo tung, mac dau c ong thng cho viec lam va chung toi cung a lam het sc nh ong thay, nhng chung toi cung oi kho va thieu thon moi s". V tien s biet chuyen, noi vi ong Rabba: "Ong hay cho ho lanh lng thang trc i, nhng ng ghi so va sau o se quen chuyen nay". Ong Rabba hoi: "ay co phai la luat Chua khong?" V tien s luat tra li: "Phai, neu ong hieu tinh than luat, v that ra luat Chua oi buoc cong bang, nhng co chu ch lam cho con ngi tr nen tot lanh hn".

Qua cac bai oc Chua nhat hom nay, Giao Hoi mi goi chung ta biet lang nghe Li Chua, m mat tinh than canh tan tam long va song tot lanh hn gia nhng suy oi xa hoi mot cach ch thc. Esdra va Nehemia la hai v lanh ao Do Thai a co cong rat ln trong no lc hoi sinh dan Israel, tai thiet thanh Gierusalem va xay lai en th sau khi ho t Babylon tr ve nc vao nam 537 trc Tay Lch. hai tac pham mang ten hai v tng thuat cong tac tai thiet cuoc song chnh tr, kinh te, van hoa, xa hoi va ton giao cua dan Do Thai trong thi ay. Chng VIII sach Nehemia neu bat vai tro cua Li Chua trong cong trnh tai thiet. That vay, oi vi dan Do Thai la dan rieng Chua chon, a nhan c luat le Chua ban, ngha la Li Ngi noi vi ho, th cong trnh tai thiet khong the ch han hep tren bnh dien vat chat nh xay lai nha ca en ai, to chc tr lai bo may chnh tr, kinh te va cac dch vu hanh chanh cua cuoc song thng ngay, ma con phai tai thiet cuoc song tinh than na.

Tai thiet ay, trc tien co ngha la tr ve vi cac oi buoc cua Giao Hoi, tuan gi cac luat le cua Chua, song chm ngap tr lai trong bau kh ao hanh, tin tng vng manh vao cac Li Chua ha vao giao c va cac phuc lanh cua Chua. Noi cach khac, di anh sang Li Chua, viec tai thiet au tien ma dan Do Thai phai lam la cong cuoc tai thiet cuoc song noi tam, cuoc song tinh than b toi loi pha huy. V neu khong th cong cuoc tai thiet vat chat cung se khong giup dan Do Thai hoi sinh that s. Co en th ep ma lam g vi tam long con ngi ay tran toi loi va xa ri Thien Chua. ay la ly do giai thch tai sao mac dau co rat nhieu ieu phai lam trong giai oan tai thiet, ong Nehemia van to chc cac buoi c hanh Phung vu Li Chua va danh thi gi cho viec oc, lang nghe va suy niem Li Chua, va toan dan tan thanh viec tai thiet cuoc song tinh than do ong e xng.

Mac dau gi ay ho cung ang rach ri, oi khat cm banh, can en nha ca va cong an viec lam, nhng ngi dan hieu rang trong qua kh, kieu cach song toi loi sa oa cua ho a khien cho Gierusalem b anh chiem va thanh thanh b pha huy bnh a, th gi ay, ch co cuoc song tam linh mi giup ho duy tr nhng g ho se xay dng ma thoi. Neu khong co nep song tinh than manh me, nen van minh vat chat cao, sm muon g cung dan a con ngi en cho diet vong.

Lch s thang tram cua moi dan toc tren the gii eu minh xac s that nay. S suy oi luan ly ao c va cac gia tr tinh than la dau ch cac bc au suy thoai cua mot xa hoi. Do o phat huy cuoc song tam linh va cac gia tr tinh than la cach the hu hieu nhat giup duy tr va thang tien cuoc song xa hoi. Ngay tren bnh dien vat chat, lap trng cua ong Nehemia la mot bai hoc qu bau cho cac v lanh ao tinh than, cho cac cong oan dan Chua. Cong viec cap thiet nhat luon luon la viec ao tao nhan lc, cung co tinh than song ao sau am cua tn hu, ch khong phai la xay them nhieu nha th va c s cho to, cho ln, cho ep. Cac c s can thiet nhng chung khong lam nen sc manh cua cong oan dan Chua. Nguyen tac nay a c thanh Phaolo ap dung nh tng thuat trong chng 12 th th nhat gi tn hu Corinto.

Cong oan nay hoi o b chia re noi bo tram trong, cac cuoc cai va, tranh chap gianh a v xay ra trong cac tang lp trong cong oan, them vao o la kieu cach song va hanh x i ngc tinh than Kito. Trong cac tn hu co ngi song dam loan, buong tha cac nhan c Kito, ac biet la c bac ai b lang quen. e tai tao s hiep nhat gia cac thanh phan cong oan va cho thay tat ca moi ngi eu co mot cho ng quan trong va mot phan vu can thiet oi vi cong oan, thanh Phaolo a dung lai hnh anh than mnh va cac chi the la mot hnh anh quen thuoc trong nen van chng Ai cap, va nha van Roma, Tito Livio, a dung lai e dien ta no lc cua hoang e Agrippa lam hoa lai gia hai nhom cung inh va quy toc Roma tranh chap chong oi nhau. Tuy nhien, thanh Phaolo khong ch dung hnh anh than mnh va chi the nh mot kieu noi am ch, dien ta tnh cach bo tuc va phoi hp ieu hoa gia cac chi the vi nhau trong than the con ngi, ma thanh nhan cung con rat thng hay noi en than mnh that s cua Chua Kito la b tch Thanh The va than mnh mau nhiem cua Chua Kito la cong oan tn hu, la Giao Hoi. Cong oan tn hu phai co kha nang dien ta cho moi sinh hoat va kieu cach song cua mnh, nhng g c bieu lo trong b tch Thanh The, ngha la dien ta s hiep nhat tinh than, chia se n thanh, thai o song tan hien cho nhau, hoa tan trong nhau va xay dng cho nhau va vi nhau. ieu o cung co ngha la cac tng quan gia cac tn hu vi cong oan va nhiem vu moi ngi gia long Giao Hoi, phai c song nh trong b tch Thanh The, phuc vu, hy sinh va tan hien, ch khong c e cho chu trng tranh gianh a v, oi hoi quyen li nh cac thai o vu li tran tuc chi phoi va hng dan.

Trong vien tng va tinh than o, moi mot Kito hu eu tm ra cho ng cua mnh trong long cong oan Giao Hoi ma khong b ri vao chc cam do coi mnh la co nhieu kha nang nhat, tai gioi nhat va gi a v quan trong nhat, khong co mnh th khong xong. Thay v co gang xay dng vun trong cong oan Giao Hoi vng manh th lai song phan chng, ch ky, kieu cang ngao man e i en cho tr thanh dung cu cua Satan, anh pha Giao Hoi, gay chia re ky th khien cho cong oan Giao Hoi b thng tch tan ra va suy yeu i.

Moi khi khong song theo mau gng cua Chua Giesu Kito va khong dien ta nhng g c the hien qua b tch Thanh The, la ngi tn hu choi bo n cu o ma Chua Giesu Kito a em en cho nhan loai khi nhap the lam ngi, khi bc vao lch s va song gia long xa hoi con ngi. Trong chng 1 va 4, thanh Luca co y cung co niem tin cua tn hu, ac biet nhng ngi nghi ng nen tang lch s cua n cu o. Thanh nhan e ngh vi moi ngi theo sat chng trnh song cua Chua Giesu Kito, chng trnh nay hien thc Li Thien Chua ha, vnh vien can thiep vao cuoc song cua con ngi a b toi loi bien s song tr thanh cai chet. Tat ca nhng ong t thanh Luca dung trong chng 4,14-21, nh giai thoat, cha lanh, trao ban n thanh cho con ngi, dien ta n cu o toan ven ma Chua Giesu em en cho nhan loai. Chung cung phai la kieu cach song cua mot Kito hu, khi nao va au co bong dang Kito hu, th o bong toi cua s d cung phai b ay lui. Khi o, con ngi cung co cuoc song sung tuc lanh manh hn tren than xac ma nhat la trong tinh than. ay la ly do giai thch moi no lc va moi sinh hoat cua xa hoi trong viec cung co cuoc song tam linh va thang tien cuoc song xa hoi cho con ngi. Tinh than minh man trong than the trang kien, mot than the co to ln map map beo tot en au ma khong co tinh than va tam tr lanh manh, th cung ch la mot than the benh hoan ang thng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page