Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Kinh Tien Tung Chung cac Thanh

 

Li Tien Tung cac Thanh I

Vinh quang cac thanh.

Lay Chua la Cha ch thanh, la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni moi luc, that la chnh ang, phai ao va em lai n cu o cho chung con.

Chua c ton vinh trong cong oan cac thanh, va khi tuyen dng cong trang cua cac ngai, Chua tuyen dng chnh hong an cua Chua. T nep song cua cac ngai, Chua ban cho chung con gng sang, nh s hiep thong vi cac ngai, Chua cho chung con c chung phan vinh phuc, nh li cac ngai chuyen cau, Chua ban n tr giup chung con. Nh nhng chng nhan the gia nh vay nang , chung con xong vao chien tran dan san ma nam chac phan thang, va cung vi cac ngai, chung con c lanh nhan trieu thien vinh quang bat diet, nh c Ki-to, Chua chung con.

V the, cung vi cac Thien than va tong lanh Thien than, cung cong oan ong ao cac thanh, chung con hat bai ca chuc tung Chua va khong ngng tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li Tien Tung cac Thanh II

Hoat ong cua cac thanh.

 

Lay Chua la Cha ch thanh, la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni moi luc, nh c Ki-to, Chua chung con, that la chnh ang, phai ao va em lai n cu o cho chung con,

V Chua dung i song c tin ky dieu cua cac thanh nh mot nang lc luon luon mi ma lam cho Hoi thanh nen phong phu, va Chua to cho chung con thay nhng dau chng that chac chan ve tnh yeu cua Chua. Hn na, e hoan tat chng trnh cu o, chung con cung c gng sang ac biet cua cac ngai thoi thuc, va luon c cac ngai sot sang chuyen cau trc nhan Chua.

V the, lay Chua, cung vi toan the Thien than va cac thanh, chung con tuyen xng Chua va han hoan tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page