Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phan Rieng Cac Thanh

Thang Mi Mot

 

Ngay 1 thang mi mot

Le Cac Thanh

Le trong

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, trong ngay ai le hom nay, Chua cho chung con c mng knh toan the cac thanh tren tri. Nh bay nhieu v thanh hang nguyen giup cau thay, chung con tin tng nai xin Chua cho chung con c doi dao an sung nh long van c mong. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin vui nhan le vat chung con dang e mng knh toan the cac thanh tren tri. Chua a cho cac ngai c hng phuc trng sinh, xin cho chung con cung nghiem thay cac ngai nang tren con ng ve vi Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Chua la Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni, moi luc, that la chnh ang phai ao va sinh n cu o cho chung con, nh c Kito, Chua chung con. Hom nay, Chua cho chung con c vui mng chiem ngng thanh Gie-su-sa-lem thien quoc, la Me chung con. Ni o, anh ch em chung con la toan the cac thanh muon i ca tung Chua, va chung con la l khach c c tin soi dan ang voi va tien ve. Chung con rat hoan hy, v bao phan t u tu cua Hoi Thanh c vinh quang. Nh o, Chua cho cac ngai tr thanh gng mau va tr giup chung con la nhng ke yeu hen. V the, hiep vi cac ngai va ca trieu than thien quoc, chung con ong thanh ca tung Chua va tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, ch co Chua la ang Thanh, Chua a lam bao viec la lung ni toan the cac thanh nam n, chung con xin chuc tung, ton th va nguyen cau Chua lay tnh yeu vo tan thanh hoa chung con e sau khi c than lng nay nuoi dng tren con ng l th tran gian, chung con cung c ve thien quoc d tiec vui muon i. Chung con cau xin...

 

Ngay 2 thang mi mot

Cau cho cac tn hu a qua i.

Du ngay 2 thang 11 trung ngay vi ngay Chu nhat nhng thanh le nay van c hanh

Le I

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Con Mot Chua t coi chet song lai a tang cng niem tin cua chung con. Gi ay, xin Chua thng nhan li chung con khan nguyen ma lam cho long chung con luon trong vay vng vang: chnh c Giesu se cho cac tn hu a la coi the c phuc sinh vinh hien. Ngi la Thien Chua hang song va hien tr cung Chua, hiep nhat vi Chua Thanh Than en muon thu muon i.

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin thng nhn en le vat chung con dang va cho moi tn hu a qua i vao chung hng vinh quang vi Con Mot Chua. ang a dung b tch yeu thng lien ket chung con nen mot. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Li tien tung cau cho cac tn hu a qua i,

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, chung con va c hanh b tch Vt Qua e cau cho anh ch em tn hu a qua i. Xin thng on nhan ho vao nha Chua, ni ay tran anh sang va bnh an. Chung con cau xin...

 

Ngay 2 thang mi mot

Cau cho cac tn hu a qua i.

Le II

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua la niem vinh hanh cua ngi tn hu, la s song cua bac chnh nhan, Chua a muon cho con Chua chu chet va song lai e cu chuoc chung con. Xin thng en nhng ngi tn hu khi con song a tin nhan mau nhiem phuc sinh ma ban cho ho c vinh phuc muon i. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, chung con xin dang le vat nay e cau cho anh ch em tn hu a la coi the. Xa Chua a lay nc thanh tay ho, nay nh c Kito a o mau ra lam le te giao hoa, xin m long khoan dung ra ho cho sach moi vet nh toi loi. Chung con cau xin...

 

Li tien tung cau cho cac tn hu a qua i,

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, trong b tch Vt Qua nay, Chua a cho chung con nen mot vi c Kito, ang toan thang toi loi va than chet. Xin cho anh ch em tn hu a qua i uc thoat khoi vong toi loi, e cung Ngi hng vinh quang phuc sinh. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Ngay 2 thang mi mot

Cau cho cac tn hu a qua i.

Le III

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, Chua a cho c Kito Con Chua chien thang t than ma ve vi Chua. Xin cho cac tn hu a qua i c cung c Kito chien thang ve vang va muon i chiem ngng Chua la ang tao thanh va giai thoat ho. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua t bi nhan hau, xin thng nhan cua le chung con dang e cau cho nhng ngi thuoc ve c Kito ma nay a chet. Nh le te vo song nay, xin giai thoat ho khoi t than giam ham va cho ho c song muon i. Chung con cau xin...

 

Li tien tung cau cho cac tn hu a qua i,

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua va chap nhan le te chung con dang. Xin m lng t bi nhan hau thng en anh ch em tn hu a qua i. Nh b tch thanh tay, Chua a ban cho ho phuc lam con Chua, xin cung cho ho c hng niem vui muon i. Chung con cau xin...

 

Ngay 04 thang mi mot

Thanh Ca-ro-lo Bo-ro-me-o, Giam muc

Le nh

Lay le chung cac thanh muc t: giam muc,

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, xin hang ban n Thanh Than cho Giao Hoi, nh xa Chua a ban cho thanh giam muc Ca-ro-lo, e Giao Hoi biet khong ngng canh tan theo ng loi Tin Mng, nh o, the gii se tm thay hnh anh trung thc cua c Kito. Ngi la Thien Chua hang song va hien tr cung Chua, hiep nhat vi Chua Thanh Than en muon thu muon i.

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin oai nhn cua le chung con dang e knh nh thanh Ca-ro-lo giam muc. Chua a lam cho thanh nhan nen ngi muc t tai c luon an can cham soc oan chien, xin Chua cung dung le te nay lam cho chung con sinh hoa ket qua doi dao trong i song Kito hu. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, chung con va thong hiep vi Mnh va Mau Chua Kito. c chi B tch nay lam cho chung con nen dung cam nh xua a lam cho thanh Ca-ro-lo trung thanh vi nhiem vu va xa than v bac ai. Chung con cau xin...

 

Ngay 09 thang mi mot

Cung hien thanh ng La-te-ra-no

Le knh

 

Li nguyen nhap le: (chon mot trong hai mau sau ay)

1. Lay Chua, Chua a chon chung con nh nhng vien a song ong e xay nen mot ngoi en thanh, ni Chua ng muon i. Xin cho Hoi Thanh la dan Chua ngay cang them ong va doi dao an sung e tr nen thanh thanh Gie-ru-sa-lem tren tri. Chung con cau xin...

 

2. Lay Chua, Chua a muon cho dan Chua c goi la Hoi Thanh. Xin nhn en chung con ang tu hop ni ay nhan danh Chua ma ban cho chung con biet knh th, yeu men va phung s Chua cho phai ao, hau at ti phuc loc que tri Chua ha ban. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, chung con dang nhng le vat nay cung vi li nguyen xin tha thiet: xin Chua thng chap nhan cho chung con c nh y s cau, va c them sc manh nh cac b tch c hanh ni ay. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Chua la Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni moi luc, that la chnh ang, phai ao va sinh n cu o cho chung con, nh c Kito Chua chung con.

Nh n Chua, chung con a xay dng thanh ng nay; ni ay, Chua khong ngng phu tr oan dan thanh ang tien ve cung Chua. thanh ng nay tng trng cho mau nhien hiep thong Chua thc hien gia Chua va cac tn hu. Qua the, tai ni nay, Chua xay dng mot en th song ong la chnh chung con. Tai ni nay, Chua lam cho Hoi Thanh rai rac tren khap hoan cau ngay them ln manh, e nhiem the c Kito c hnh thanh. Cong trnh nay se c hoan tat trong canh thai bnh cua thanh Gie-ru-sa-lem tren tri.

V the, cung vi toan the cac thanh, trong ngoi en th rang ngi vinh quang Chua ay, chung con cung ca hat, chuc tung va ngi khen Chua rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a muon cho moi ngi nhn thay Hoi Thanh tran gian la dau hieu bao trc thanh Gie-ru-sa-lem tren tri. Xin cho chung con, nh tham d B tch nay, c tr nen en th cha chan n thanh va mai sau vao thien quoc rc r vinh quang. Chung con cau xin...

 

Ngay 10 thang mi mot

Thanh Le-o Ca, Giao Hoang, tien s Hoi Thanh

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a xay dng Hoi Thanh Chua tren nen tang vng chac la cac Tong o, khien cho sc manh cua ac than khong tai nao thang noi. Xin nhan li thanh giao hoang Le-o nguyen giup cau thay ma cho Hoi Thanh luon gi vng chan ly va c vui hng thai bnh. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, chung con dang len Chua cua le nay, xin Chua thng chap nhan va sang soi Hoi Thanh, e khap ni, nh co Chua hng dan, oan chien Chua tang trng khong ngng, va cac muc t hang lam ep long Chua. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua cho Hoi Thanh tm c sc manh ni ban tiec thien quoc. Xin lay tnh thng ma hng dan e nh quyen nang Chua, Hoi Thanh c hoan toan t do va gn gi niem tin mai ven tuyen. Chung con cau xin...

 

Ngay 11 thang mi mot

Thanh Mac-ti-no, giam muc

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, xa thanh giam muc Mac-ti-no a lam vinh danh Chua khi con song cung nh luc qua i. Nay xin Chua cung ban cho chung con nhng hong an ky dieu, e du song du chet, chung con chang la xa tnh thng Chua bao gi. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, trong ngay knh nh thanh Mac-ti-no giam muc, xin thanh hoa cua le chung con dang e cua le nay tang them sc manh cho chung con tren ng ve vi Chua qua nhng thanh cong hay that bai cua cuoc i. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a dung b tch hiep nhat nuoi dng chung con. Xin giup chung con biet mot niem vang theo y Chua e noi gng thanh Mac-ti-no, chung con hien tron mnh cho Chua va vui sng v c thuoc ve Chua hoan toan. Chung con cau xin...

 

Ngay 12 thang mi mot

Thanh Gio-sa-phat, giam muc, t ao

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a ban cho thanh giam muc Gio-sa-phat ay tinh than yeu men khien ngi hy sinh mang song v oan chien. Xin Chua thng nhan li thanh nhan chuyen cau ma ban cho Giao Hoi cung c ay tinh than yeu men, va cho chung con hang biet noi gng ngi khong ngai xa than v anh em. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua t bi nhan hau, xa Chua a ban cho thanh Gio-sa-phat n o mau ao e minh chng c tin. Nay xin Chua o tran n phuc tren cua le chung con dang va lam cho c tin cua chung con them manh me vng vang. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a cho chung con tham d ban tiec thien quoc. c chi tiec thanh nay cung co tinh than chung con, e chung con va hieu hoa, va can am. nh the, chung con se noi gng thanh Gio-sa-phat: san long hy sinh ngay ca tnh mang e Hoi Thanh luon tien trien tren con ng thanh thien va hiep nhat. Chung con cau xin...

 

Ngay 21 thang mi mot

c Me Dang Mnh

Lay le chung c Me

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, ngay hom nay chung con hop mng c Trinh N Maria vinh hien. Cui xin Chua nhan li Ngi chuyen cau va ban cho chung con c d ay n phuc. Chung con cau xin...

 

Ngay 22 thang mi mot

Thanh Xe-xi-li-a trinh n t ao

Le nh

Lay le chung cac thanh trinh n t ao,

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, nhan ngay le knh thanh Xe-xi-li-a, chung con en dang li khan nguyen: v li thanh n chuyen cau, xin cho chung con c xng ang hat mng danh thanh Chua. Chung con cau xin...

 

Ngay 24 thang mi mot

Thanh An-re Tran An Dung Lac va cac ban, t ao

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a ban cho Hoi Thanh Viet Nam nhieu chng nhan anh dung biet hien dang mang song, e hat giong c tin tro sinh hoa trai doi dao tren que hng at nc chung con. Xin nhan li cac ngai chuyen cau, cho chung con biet noi gng cac ngai e lai: luon can am lam chng cho Chua va trung kien mai en cung. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, Chua a vui long chap nhan le hy sinh cua cha ong chung con, xin cung thng chap nhan cua le tien dang ay va lam cho chung con tr nen cua le ep long Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Cha moi ni moi luc, that la chnh ang, phai ao va sinh n cu o cho chung con.

Cha a keu goi cac bac tien boi cua chung con bc theo Chua Kito tren con ng thap gia e lam chng cho Cha ngay t luc Tin Mng mi c loan bao tren que hng at nc chung con. Nh Cha ban n tr giup, nhng con ngi von mong don yeu uoi a tr nen can am phi thng. Chnh khi cac ngai chu tram be au kho, Cha bieu lo cho moi ngi thay sc manh cua tnh thng.

V the, cung vi trieu than thien quoc, chung con di tran gian luon ca tung Cha uy linh cao ca va khong ngng tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, chung con va lanh nhan Mnh va Mau c Kito Con Chua e mng cac thanh t ao tai Viet Nam. Xin cho chung con van mot long tin tng gia bao th thach cua cuoc i, e mai sau cung vi cac ngai chung hng phuc vinh quang. Chung con cau xin...

 

Ngay 30 thang mi mot

Thanh An-re, tong o

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, hom nay chung con mng knh thanh An-re, ngi ng phu a tin c Gie-su la ang Me-si-a va mau man gii thieu cho em mnh. Xin nhan li thanh nhan cau thay nguyen giup ma cung co miem tin cua chung con e chung con cung chia se niem tin cua mnh cho nhng ngi chung con gap g. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, xin thng chap nhan cua le chung con dang trong ngay le knh thanh An-re tong o, va ban cho chung con luon lam ep long Chua. c chi cua le nay cung em lai cho chung con chnh s song than linh cua Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung cac tong o

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, chung con va hiep thong vi b tch Thanh The. Xin cho b tch nay tang them sc manh cho chung con, nh o chung con co the noi gng thanh An-re: vac thap gia mnh i theo c Kito va c vao thien quoc hng vinh quang muon i. Chung con cau xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page