Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phan Rieng Cac Thanh

Thang Hai

 

Ngay 2 thang hai

Dang Chua Giesu Trong en Thanh

Le knh

 

Lam phep va kieu nen

Hnh thc 1: kieu nen giao dan tu hop ngoai nha th chnh

Chu te chao giao dan nh thng le va oc:

Anh ch em than men, cach ay bon mi ngay, chung ta a han hoan c hanh le Chua Cu The giang sinh. Hom nay chung ta mng ngay Chua Cu The c Than Mau va thanh Giu-se dang cho Thien Chua Cha trong en thanh.

Nhn t ben ngoai, ta thay Ngi lam theo luat day, nhng thc ra, qua bien co nay, Ngi en gap dan Ngi. Qua vay, cu gia Si-me-on va n ngon s An-na, c Chua Thanh Than thuc ay, a ti en thanh. Cung chnh nh Chua Thanh Than soi sang ma cac ngai a nhan ra em be Giesu chnh la Chua cua mnh va hoan hy loan bao cho nhng ngi khac.

Phan chung ta hom nay cung vay, chung ta a c Chua Thanh Than quy tu ni ay, va chung ta se cung nhau tien ve nha Chua gap c Ki-to. Chac chan chung ta se gap Ngi, se nhan ra Ngi khi be banh, trong luc i ch Ngi tr lai vinh quang.

 

Lam phep nen:

Lay Chua la nguon anh sang that va la ang tao thanh anh sang. Chua a ch cho cu gia Si-me-on nhan ra c Ki-to chnh la anh sang soi ng cho dan ngoai. Chung con tha thiet nai xin Chua ban phuc lanh ma X thanh hoa nhng cay nen nay. Xin nhan li dan Chua ang tu hop, mieng ca mng Thanh Danh, tay cam en chay sang: c g chung con luon thang ng ngay loi tien en cung c Ki-to la anh sang chang bao gi tan lui. Ngi hang song va hien tr muon i.

 

Chu te thinh lang ray nc thanh.

Chu te nhan nen va bat au i kieu, ngai noi:

Chung ta cung an vui tien bc e chao on Chua Ki-to.

Sau khi i kieu th hat kinh vinh danh thanh le nh thng

 

Hnh thc 2: nghi thc nhap le trong the; giao dan tu hop trong nha th.

Chu te en ni a nh ngoai cung thanh; chao khuyen, lam phep nen, i kieu nh hnh thc I.

 

Thanh le

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, Con Mot Chua a mang kiep ngi pham va hom nay c tien dang trong en thanh. Chung con khiem ton nai xin Chua cho tam hon chung con cung nen trong sach hau xng ang dang mnh trc thanh nhan. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, Chua a muon Con Mot Chua dang mnh cho Chua nh Con Chien tinh tuyen e the gian c song. Xin cho cua le Hoi Thanh ang hoan hy tien dang cung c Chua chap nhan. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Chua la Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Chua moi ni, moi luc that la chnh ang phai ao va sinh n cu o cho chung con. Hom nay, con Chua, ang hang hu, c dang tien trong en th va c Chua Thanh Than cong bo la vinh quang cua t-ra-en va la anh sang soi ng cho muon dan. V the, khi vui mng nghenh on ang Cu o, chung con hiep vi cac Thien than va cac thanh ca tung Chua ma khong ngng tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua ap lai long mong i cua ong Si-me-on la khong e ong la i trc khi on nhan c Kito. Xin cho b tch thanh the chung con va lanh nhan kien toan n Chua ni chung con, va khi en ngay i gap c Kito, xin cho chung con c song muon i. Chung con cau xin...

 

Ngay 5 thang hai

Thanh A-ga-ta, trinh n, t ao

Le nh

Lay le chung cac thanh trinh n, t ao

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, thanh n A-ga-ta a luon luon lam ep long Chua, v va song cuoc i kien trinh, va can trng hi sinh t ao. Xin nhan li thanh n chuyen cau cho chung con c n tha th. Chung con cau xin...

 

Ngay 6 thang hai

Thanh phao-lo Mi-ki va cac ban, t ao

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, la nguon sc manh cua cac thanh, Chua a goi thanh phao-lo Mi-ki va cac ban bc len thap gia e vao coi trng sinh. Xin Chua thng nhan li cac Ngai cau thay nguyen giup cho chung con hang can am tuyen xng c tin va trung thanh gi vng en hi th cuoi cung. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, la Cha ch thanh, chung con dang nhng le vat nay e tng niem cac thanh a lam chng cho Chua. xin Chua thng chap nhan va lam cho chung con cung tr thanh nhng chng nhan bat khuat khi phai tuyen xng danh Chua trc mat ngi i. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, Chua a lam cho mau nhiem thap gia sang choi cach la lung trong cuoc i cac thanh t ao. Xin ban cho chung con, va c hy le nay boi dng, biet tron niem gan bo cung Chua Kito, va khong ngng hoat ong trong Hoi Thanh cho anh em c hng n cu o muon i. Chung con cau xin...

 

Ngay 10 thang hai

Thanh Co-lat-ti-ca, trinh n

Le nh

Lay le chung cac thanh trinh n, hoac cac thanh tu s

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, hom nay chung con mng knh Thanh n Co-lat-ti-ca. Xin cho chung con theo gng ngi e lai biet het long men yeu phung th Chua va cam nghiem tnh thng Chua ngot ngao. Chung con cau xin...

 

Ngay 11 thang hai

c Me Lo-c

Le nh

Lay le chung c Me

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua t bi nhan hau, ngay hom nay chung con knh nh c Ma-ri-a vo nhiem nguyen toi la Thanh Mau cua Con Mot Chua. Xin nhan li c Me chuyen cau ma ban n tr lc giup chung con la nhng ke yeu hen c thoat vong toi loi. Chung con cau xin...

 

Ngay 14 thang hai

Thanh Sy-ri-lo, an s va thanh Me-to-i-o, giam muc

Le nh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a dung hai anh em thanh Sy-ri-lo va thanh Me-to-i-o, e a cac dan toc Xi-la-vo-ni-a ti anh sang Tin Mng. Xin m long chung con on nhan li Chua day va bien oi chung con thanh dan rieng cua Chua luon ong tam nhat tr vi nhau, e song c tin chan that va thang than tuyen xng. Chung con cau xin...

 

Ngay 22 thang hai

Lap Tong Toa Thanh Phe-Ro

Le knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Thien Chua toan nang, Chua a thiet lap Hoi Thanh tren nen a vng ben la li tuyen xng c tin cua thanh tong o Phe-ro. Xin gn gi Hoi Thanh khoi nao nung gia canh i th thach gian nan. Chung con cau xin...

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin thng nhan li nguyen va le vat cua Hoi Thanh, e nh thanh Phe-ro day do, Hoi Thanh gi c c tin toan ven, va nh ngi dan dat ma c hng gia nghiep muon i. Chung con cau xin...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, trong ngay le knh thanh Phe-ro tong o, Chua a cho chung con thong phan Mnh va Mau c Kito. Xin cho tiec thanh nay nen dau ch hiep nhat va bnh an trong chung con. Chung con cau xin...

 

Ngay 23 thang hai

Thanh Po-li-cap, giam muc t ao

Le nh

Lay le chung cac thanh t ao, hoac cac thanh muc t, giam muc.

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua Te can khon, Chua a cho thanh giam muc Po-li-cap gia nhap vao hang ngu cac anh hung t ao. Xin nhan li thanh nhan cau thay nguyen giup. Cho chung con c cung ngi uong chen ang cua c Kito, e mai ngay c song lai va hng phuc trng sinh. Chung con cau xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page