Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat ap cuoi thang 10

Le Khanh Nhat Truyen Giao

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua muon tat ca moi ngi c cu o va nhan biet chan ly, xin hay nhn en canh ong ay lua chn va oai thng sai th gat en rao giang phuc am cho muon loai, e dan Chua c li hang song qui tu va c than lc cac b tch thuc ay, biet tien bc tren ng cu o va bac ai. Nh c Kito Chua chung con....

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, xin nhn en dung nhan cua c Kito ang a hien than lam gia cu chuoc moi ngi, e nh Ngi, t ong sang tay, danh Chua c ngi khen ni cac dan toc va khap moi ni mot cua le duy nhat c hien dang len Chua uy linh. Nh c...

 

Li nguyen hiep le

Lay Chua, chung con a c hong an cu chuoc bo dng, chung con nai xin Chua, nh n cu o muon i tr giup, cho c tin chan that luon luon tang trng. Nh c Kito...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page