Sach Le Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngay 24 thang 11

Le Thanh Anre Tran An Dung Lac,

va cac ban T ao

(Le Cac Thanh T ao Viet Nam)

Le Knh

 

Li nguyen nhap le

Lay Chua, Chua a ban cho Hoi Thanh Viet Nam nhieu chng nhan anh dung biet hien dang mang song, e hat giong c tin tro sinh hoa trai doi dao tren que hng at nc chung con. Xin nhan li cac ngai chuyen cau, cho chung con biet noi gng cac ngai e lai: luon can am lam chng cho Chua va trung kien mai en cung. Chung con cau xin...

 

Bai oc I: Kn 3, 1-9

"Chua chap nhan cac ngai nh cua le toan thieu".

Trch sach Khon Ngoan.

Linh hon nhng ngi cong chnh trong tay Chua, va au kho s chet khong lam g c cac ngai. oi vi con mat cua ngi khong hieu biet, th hnh nh cac ngai a chet va viec cac ngai t biet chung ta, la nh i vao coi tieu diet. Nhng that ra cac ngai song trong bnh an. Va trc mat ngi i, dau cac ngai co chu kho hnh, long trong cay cua cac ngai cung khong chet. Sau mot giay lat chu kho nhuc, cac ngai se c vinh d ln lao; v Chua a th thach cac ngai nh th vang trong la, va chap nhan cac ngai nh cua le toan thieu.

Khi en gi Chua ghe mat nhn cac ngai, cac ngi cong chnh se sang choi va chieu toa ra nh anh la chieu qua bui lau. Cac ngai se xet s cac dan toc, se thong tr cac quoc gia, va Thien Chua se ng tr trong cac ngai muon i. Cac ngai a tin tng Chua, th se hieu biet chan ly, va trung thanh vi Chua trong tnh yeu, v n Chua va bnh an se danh cho nhng ngi Chua chon.

o la Li Chua.

 

ap Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

ap: Chua a oi x ai lng vi chung toi, nen chung toi mng r han hoan (c. 3).

Xng: 1) Khi Chua em nhng ngi Sion b bat tr ve, chung toi dng nh Ngi ang m, bay gi mieng chung toi vui ci, li chung toi thot len nhng tieng han hoan. - ap.

2) Bay gi dan thien ha noi vi nhau rang: "Chua a oi x vi ho cach ai lng". Chua a oi x ai lng vi chung toi, nen chung toi mng r han hoan. - ap.

3) Lay Chua, xin hay oi so phan cua con, nh nhng dong suoi mien nam. Ai gieo trong le sau, se gat trong han hoan. - ap.

4) Thien ha va i va khoc, tay mang thoc i gieo; ho tr ve han hoan, vai mang nhng bo lua. - ap.

 

(Khi mng theo bac Le Trong th co Bai oc II nay):

Bai oc II: 1 Cr 1, 17-25

"V tieng noi cua Thap Gia la sc manh cua Thien Chua ban cho chung ta".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Corinto.

Anh em than men, c Kito khong sai toi i ra toi, ma la rao giang Tin Mng, khong phai bang li noi khon kheo, keo Thap gia cua c Kito ra h khong.

V chng li rao giang ve Thap gia la s ien ro oi vi nhng ke h mat; nhng oi vi nhng ngi c cu o la chung ta, th ieu o la sc manh cua Thien Chua. V nh a chep rang: "Ta se pha huy s khon ngoan cua nhng ke khon ngoan, se che bo s thong thai cua nhng ngi thong sang. Ngi khon ngoan au? Ngi tr thc au? Ngi ly s i nay au?" Nao Thien Chua chang lam cho s khon ngoan cua i nay hoa ra ien ro o sao? V the gian t phu la khon, khong theo s khon ngoan cua Thien Chua ma nhan biet Thien Chua, th Thien Chua a muon dung s ien ro cua li rao giang e cu o nhng ke tin. V chng, cac ngi Do-thai oi hoi nhng dau la, nhng ngi Hy-lap tm kiem s khon ngoan, con chung toi, chung toi rao giang Chua Kito chu ong inh tren thap gia, mot c vap pham cho ngi Do-thai, mot s ien ro oi vi cac ngi ngoai giao. Nhng oi vi nhng ngi c goi, dau la Do-thai hay Hy-lap, th Ngai la Chua Kito, quyen nang cua Thien Chua, va s khon ngoan cua Thien Chua, v s ien dai cua Thien Chua th vt han s khon ngoan cua loai ngi, va s yeu uoi cua Thien Chua th vt han sc manh cua loai ngi.

o la li Chua.

 

Alleluia: 1 Pr 4, 14

Alleluia, alleluia! - Neu anh em b s nhuc v danh Chua Kito, th phuc cho anh em, v Thanh Than Chua se ng tren anh em. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 10, 17-22

"Cac con se b ieu en nha cam quyen va vua chua v Thay, e lam chng cho ho va cho dan ngoai biet".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac Tong o rang: "Cac con hay coi chng ngi i, v ho se nop cac con cho cong ngh, va se anh ap cac con ni hoi ng cua ho. Cac con se b ieu en nha cam quyen va vua chua v Thay, e lam chng cho ho va cho dan ngoai c biet. Nhng khi ngi ta bat nop cac con, th cac con ng lo ngh phai noi the nao va noi g. V trong gi ay se cho cac con biet phai noi g: v chng, khong phai chnh cac con noi, nhng la Thanh Than cua Cha cac con noi trong cac con. Anh se nop em, cha se nop con, con cai se chong lai cha me va lam cho cha me phai chet. V danh Thay, cac con se b moi ngi ghen ghet, nhng ai ben o en cung, ke ay se c cu o".

o la li Chua.

 

Li Nguyen Tn Hu

c Kito la v chng nhan trung thanh cua Chua Cha. Ngi a ban cho cac Thanh T ao Viet Nam long dung cam lam chng cho Tin Mng. Chung ta cam ta Ngi va khan khoan cau xin.

1. Cac Thanh T ao Viet Nam hy sinh mang song lam chng c tin. Xin cho toan the cac tn hu trong Hoi Thanh trung thanh ben o song c tin cua mnh.

2. Cac Thanh T ao Viet Nam a o mau ra e nen hat giong tro sinh ngi tin theo Chua. Xin cho ong bao Viet Nam chung ta nhan biet Chua la Thien Chua duy nhat phai ton th.

3. Cac Thanh T ao Viet Nam a can am vac thanh gia theo Chua. Xin cho cac Kito hu chung ta san long chap nhan au thng th thach trong cuoc song.

4. "Cac con khong thuoc ve the gian nen the gian ghet cac con". Xin cho cong oan chung ta luon thuoc tron ve Chua, ch khong lam no le ma quy xac tht the gian.

Chu te: Lay Chua, chung con la con chau cac Thanh T ao Viet Nam, xin cho chung con biet noi gng cac ngai: san long song chet v Chua, e lam chng cho Chua, va e cu linh hon chung con va moi ngi.

 

Li nguyen tien le

Lay Chua, Chua a vui long chap nhan le hy sinh cua cha ong chung con, xin cung thng chap nhan cua le tien dang ay va lam cho chung con tr nen cua le ep long Chua. Chung con cau xin...

 

Li tien tung

Lay Cha ch thanh la Thien Chua toan nang hang hu, chung con ta n Cha moi ni moi luc, that la chnh ang, phai ao va sinh n cu o cho chung con.

Cha a keu goi cac bac tien boi cua chung con bc theo Chua Kito tren con ng thap gia e lam chng cho Cha ngay t luc Tin Mng mi c loan bao tren que hng at nc chung con. Nh Cha ban n tr giup, nhng con ngi von mong don yeu uoi a tr nen can am phi thng. Chnh khi cac ngai chu tram be au kho, Cha bieu lo cho moi ngi thay sc manh cua tnh thng.

V the, cung vi trieu than thien quoc, chung con di tran gian luon ca tung Cha uy linh cao ca va khong ngng tung ho rang:

Thanh! Thanh! Thanh!...

 

Li nguyen hiep le

Lay Thien Chua toan nang hang hu, chung con va lanh nhan Mnh va Mau c Kito Con Chua e mng cac thanh t ao tai Viet Nam. Xin cho chung con van mot long tin tng gia bao th thach cua cuoc i, e mai sau cung vi cac ngai chung hng phuc vinh quang. Chung con cau xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page