Nghi Thc Thanh Le

Theo ban dch mi cua Uy Ban Phung T

Hoi ong Giam Muc Viet Nam 2005

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Kinh Ta n IV

 

Chu te dang tay oc:

Chu te: Lay Cha ch thanh, chung con tuyen xng Cha la ang cao ca, a tac tao moi s theo thng tr va tnh thng. Cha a dng nen con ngi giong hnh anh Cha va trao cho viec trong coi vu tru, e khi phung s mot mnh Cha la ang tao hoa, con ngi cai quan moi loai thu tao. Va khi con ngi a mat tnh ngha vi Cha v bat phuc tung, Cha a khong bo mac con ngi di quyen lc s chet. That vay, Cha a thng cu giup moi ngi, e nhng ai tm Cha eu gap Cha. Hn na, nhieu lan Cha a giao c vi loai ngi va dung cac tien tri ma day do loai ngi i ch n cu o.

Lay Cha ch thanh, Cha yeu thng the gian, en noi khi ti thi vien man, Cha a sai Con Mot en lam ang cu o chung con. Bi phep Chua Thanh Than, Ngi a nhap the, va c c Trinh N Ma-ri-a sinh ra, a song tron than phan con ngi cua chung con, ngoai tr toi loi, a loan bao Tin Mng cu o cho ngi ngheo kho, s giai thoat cho ke b giam cam, niem han hoan cho ngi sau kho trong tam hon.

e chu toan y nh cua Cha, Ngi a nop mnh chu chet, va t coi chet song lai, Ngi huy diet s chet va canh tan s song. Va e chung con khong con song cho chnh mnh na, ma song cho ang a chet va song lai v chung con, th lay Cha, t ni Cha, Ngi a sai Chua Thanh Than nh an hue khi au en vi cac tn hu, e Chua Thanh Than kien toan cong trnh cua Ngi ni tran gian, va hoan tat cong viec thanh hoa.

(at tay tren le vat)

V vay, lay Chua, chung con nai xin Chua cho Chua Thanh Than thng thanh hoa nhng cua le nay e tr nen Mnh va X Mau c Gie-su Ki-to, Chua chung con, (chap tay) hau chung con c hanh mau nhiem cao ca ma chnh Ngi a troi lai cho chung con lam giao c muon i.

Vay, Lay Cha ch thanh, khi en gi Ngi c Cha ton vinh, va v yeu thng nhng ke thuoc ve mnh con tran gian, Ngi a yeu thng ho en cung, nen trong ba an toi,

Ngi cam lay banh, dang li chuc tung, be ra va trao cho cac mon e ma noi:

Tat ca cac con hay nhan lay ma an:

v Nay la Mnh Thay,

se b nop v cac con.

(Nang cao banh a truyen phep - cui mnh th lay)

Cung mot the thc ay, Ngi cam lay chen ru nho, ta n, va trao cho cac mon e ma noi:

Tat ca cac con hay nhan lay ma uong:

v nay la chen Mau Thay,

Mau giao c mi va vnh cu,

se o ra cho cac con va nhieu ngi c tha toi.

Cac con hay lam viec nay ma nh en Thay.

(Nang cao chen ru a truyen phep - cui mnh th lay)

ay la mau nhiem c tin.

Cong oan tha:

C: Lay Chua, chung con loan truyen Chua chu chet, va tuyen xng Chua song lai, cho ti khi Chua en.

(Chu te giang tay oc)

V vay, lay Chua, gi ay c hanh le tng niem cong trnh cu chuoc, chung con knh nh c Ki-to chu chet va xuong nguc to tong, chung con tuyen xng Ngi song lai va len tri ng ben hu, va ang khi ch i Ngi en trong vinh quang, chung con dang len Chua Mnh va Mau Ngi lam hy le ep long Chua va sinh n cu o cho ca tran gian.

Lay Chua, xin oai nhn Hien le chnh Chua a don san cho Hoi Thanh Chua, xin Chua nhan t ban cho tat ca nhng ai se thong phan cung mot banh va chen nay, c Chua Thanh Than quy tu tat ca thanh mot than the, tr nen hien le song ong trong c Ki-to e ca tung vinh quang Chua.

ong te 1:

Vay gi ay, lay Chua, xin nh en moi ngi ma chung con dang cua le nay cau cho ho: trc het toi t Chua la c Giao Hoang T..., c Giam Muc T..., chung con, va toan the hang Giam Muc, sau la tat ca cac giao s, nhng ngi xin dang le, nhng ngi hien dien chung quanh ay, va toan the dan Chua, cung moi ngi ang thanh tam tm Chua.

Xin Chua cung nh en nhng ngi a qua i trong bnh an cua c Ki-to, ac biet cac bac to tien, ong ba, cha me va than bang quyen thuoc chung con, cung tat ca moi ngi qua co ma ch mot mnh Chua biet long tin cua ho.

ong te 2:

Lay Cha nhan t, xin ban cho tat ca chung con la con cai Cha c hng phan gia nghiep thien quoc, cung vi c Trinh N Ma-ri-a, Me Thien Chua, cac thanh Tong o va cac thanh trong nc Cha. o, cung vi muon loai thu tao a c giai thoat khoi canh h nat v toi loi va s chet, chung con c ton vinh Cha, (chap tay) nh c Ki-to, Chua chung con, nh Ngi, Cha rong ban moi n lanh cho the gian.

(Chu te cam a va chen - nang len va oc)

Chnh nh Ngi, vi Ngi va trong Ngi,

Ma moi danh d va vinh quang eu qui ve Chua

La Cha toan nang,

trong s hp nhat cua Chua Thanh Than en muon i.

Giao dan tung ho:

Amen.

 

Nghi Thc Hiep Le

 

at chen va a xuong, chu te chap tay oc:

Chu te: Vang lenh Chua Cu The, va theo the thc Ngi day, chung ta dam nguyen rang:

 

Chu te dang tay va cung vi giao dan oc:

Lay Cha chung con tren tri,

chung con nguyen danh Cha ca sang,

Nc Cha tr en,

Y Cha the hien di at cung nh tren tri.

Xin Cha cho chung con hom nay lng thc hang ngay,

va tha n chung con

nh chung con cung tha ke co n chung con;

xin ch e chung con sa chc cam do,

nhng cu chung con cho khoi s d.

 

Chu te dang tay oc mot mnh:

Chu te: Lay Chua , xin cu chung con khoi moi s d,

xin oai thng

cho nhng ngay chung con ang song c bnh an.

Nh Chua rong long thng cu giup,

Chung con se luon luon thoat khoi toi loi

va c an toan khoi moi bien loan,

ang khi chung con mong i niem hy vong hong phuc,

va ngay tr lai cua Chua Giesu Kito,

ang Cu o chung con.

Chap tay.

Giao dan tung ho ket thuc li nguyen:

C: V vng quyen, uy lc va vinh quang

la cua Chua en muon i.

 

Chu te dang tay oc ro tieng:

Chu te: Lay Chua Giesu Kito, Chua a noi vi cac Tong o rang:

"Thay e lai bnh an cho cac con,

Thay ban bnh an cua Thay cho cac con".

Xin ng chap toi chung con,

nhng xin nhn en c tin cua Hoi Thanh Chua;

xin oai thng ban cho Hoi Thanh c bnh an

va hp nhat theo thanh y Chua.

(Chap tay)

Chua hang song va hien tr muon i.

Giao dan tha:

C: Amen.

 

Chu te quay ve pha giao dan, dang tay roi chap tay lai va noi:

Chu te: Bnh an cua Chua hang cung anh ch em.

Giao dan tha:

C: Va cung cha.

 

Tuy nghi chu te hoac pho te noi:

Chu te hoac pho te: Anh ch em hay chuc bnh an cho nhau.

 

Moi ngi to cho nhau dau bnh an va bac ai theo phong tuc a phng. Chu te chuc bnh an cho pho te hay cho ngi giup le. Roi be banh tren a, lay mot mieng nho bo vao chen va oc tham:

Xin cho viec hoa Mnh va Mau c Giesu Kito,

Chua chung con ma chung con sap lanh nhan

em lai cho chung con s song muon i.

 

Trong khi o hat hoac oc:

Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian: xin thng xot chung con.

Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian: xin thng xot chung con.

Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian: xin ban bnh an cho chung con.

Neu viec be banh keo dai, co the lap lai nhieu lan "Lay Chien Thien Chua", nhng lan cuoi cung van ket "xin ban bnh an cho chung con".

 

Chu te chap tay oc tham:

Lay Chua Giesu Kito, Con Thien Chua hang song, bi thanh y Chua Cha va nh s hp tac cua Chua Thanh Than, Chua a chet e ban cho the gian c song, xin dung Mnh va Mau Thanh Chua ay cu con khoi moi toi loi va moi s d; xin cho con hang tuan gi gii ran Chua, va ng e con la xa Chua bao gi.

 

Hay la:

Lay Chua Giesu Kito,

con sap rc Mnh va Mau Thanh Chua,

xin ng e con v the ma b xet x va luan phat,

nhng nh long Chua nhan t,

xin che ch va cu cha hon xac con.

 

Chu te bai goi roi cam banh thanh len tren a, quay ve pha giao dan oc ln tieng:

Chu te: ay Chien Thien Chua, ay ang xoa toi tran gian, phuc cho ai c mi en d tiec Chien Thien Chua.

Chu te oc chung vi giao dan mot lan:

C: Lay Chua, con chang ang Chua ng vao nha con, nhng xin Chua phan mot li, th linh hon con se lanh manh.

 

Chu te oc tham:

Xin Mnh Thanh Chua Giesu gn gi con,

cho con c song muon i.

 

Chu te cung knh rc Mnh Thanh. Roi cam chen va oc tham:

Xin Mau Thanh Chua Kito gn gi con,

cho con c song muon i.

Chu te cung knh rc Mau Thanh. Roi cam a hoac chen ng Mnh Thanh i en tng ngi rc le, nang banh thanh len mot chut va noi:

- Mnh Thanh Chua Kito.

Ngi rc le tha:

- Amen.

Va cho rc le.

Neu pho te hoac mot tha tac vien khac cho rc le th cung lam nh vay.

Neu cho rc le di hai hnh th gi nh luat day.

Trong luc chu te rc le th bat au hat ca hiep le.

 

Cho rc le xong, chu te hoac pho te trang chen. Trong luc trang chen, chu te oc tham:

Lay Chua, mieng chung con va rc Mnh va Mau Chua, xin cho chung con tiep nhan vi tam hon trong sach, va xin cho an hue i nay tr nen linh dc cho chung con c song muon i.

Chu te co the tr ve ghe. Tuy nghi gi thinh lang thanh trong t phut, cung co the hat hoac oc thanh vnh hay thanh ca ta n.

 

Li Nguyen Hiep Le

Chu te ng tai ghe hoac len ban th va noi:

Chu te: Chung ta dang li cau nguyen.

Neu trc o khong co thinh lang thanh th moi ngi cung vi chu te thinh lang cau nguyen trong giay lat. Roi chu te dang tay oc li cau nguyen hiep le.

Ket thuc Li Nguyen Hiep Le, chu te:

a. Neu tha vi Chua Cha:

Chung con cau xin nh c Kito, Chua chung con.

b. Neu tha vi Chua Cha, nhng cuoi li nguyen va noi ti Chua Giesu:

Ngi hang song va hien tr muon i.

c. Neu tha vi Chua Giesu:

Chua hang song va hien tr muon i.

Giao dan:

C: Amen.

 

F. Nghi thc ket le

 

Neu co g thong bao cho giao dan th noi luc nay.

e giai tan, chu te quay ve pha giao dan, dang tay chao:

Chu te: Chua cung anh ch em.

Giao dan tha:

C: Va cung cha.

 

Chu te ban phep lanh:

Chu te: Xin Thien Chua toan nang

la Cha, va Con X va Thanh Than ban phuc lanh cho anh ch em.

Giao dan tha:

C: Amen.

 

Trong t nhieu ngay hay trng hp, trc cong thc ban phep lanh, theo ch o, theo cong thc khac trong the hn, hoac co li nguyen tren dan Chua.

Pho te hoac chu te chap tay quay ve pha giao dan tuyen bo:

Pho te hoac chu te: Le xong, chuc anh ch em i bnh an.

Giao dan tha:

C: Ta n Chua.

 

Chu te cung knh hon ban th nh au le. Cui mnh chao ban th chung vi cac ngi giup le, roi ve phong thanh.

Neu ngay sau thanh le co nghi thc phung vu th bo nghi thc giai tan.

 


Back to Home Page