Nghi Thc Thanh Le

Theo ban dch mi cua Uy Ban Phung T

Hoi ong Giam Muc Viet Nam 2005

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Kinh Ta n II

 

Chu te dang tay oc:

Chu te: Lay Chua, Chua that la ang Thanh, la nguon moi s thanh thien.

(at tay tren le vat)

V the, chung con nai xin Chua dung n Thanh Than Chua thanh hoa nhng cua le nay, e tr nen cho chung con, Mnh va X Mau c Gie-su Ki-to, Chua chung con.

Khi t nguyen nop mnh chu kho hnh, Ngi cam lay banh, ta n, be ra va trao cho cac mon e ma noi:

Tat ca cac con hay nhan lay ma an:

V Nay la Mnh Thay,

se b nop v cac con.

(Nang cao banh a truyen phep - cui mnh th lay)

Cung mot the thc ay, sau ba an toi, Ngi cam lay chen, cung ta n, trao cho cac mon e ma noi:

Tat ca cac con hay nhan lay ma uong:

v Nay la chen Mau Thay,

Mau giao c mi va vnh cu,

se o ra cho cac con va nhieu ngi c tha toi.

Cac con hay lam viec nay ma nh en Thay.

(Nang cao chen ru a truyen phep - cui mnh th lay)

ay la mau nhiem c tin.

Cong oan tha:

C: Lay Chua, chung con loan truyen Chua chu chet, va tuyen xng Chua song lai, cho ti khi Chua en.

(Chu te giang tay oc)

V vay, lay Chua, khi knh nh Con Chua chu chet va song lai, chung con dang len Chua banh trng sinh va chen cu o e ta n Chua, v Chua a thng cho chung con/ c xng ang hau can trc Ton Nhan va phung s Chua. Chung con tha thiet nai xin Chua cho chung con khi thong phan Mnh va Mau c Ki-to, c quy tu nen mot nh Chua Thanh Than.

ong te I:

Lay Chua, xin nh en Hoi Thanh Chua lan rong khap hoan cau, e kien toan Hoi Thanh trong c men, cung vi c Giao Hoang T...,

c Giam Muc T..., chung con va toan the hang giao s.

Xin nh en toi t Chua la T... ma (hom nay) Chua a goi ra khoi i nay ve vi Chua. Xin ban cho ke a chet nh Con Chua, th cung c song lai nh Ngi.

 

ong te II:

Xin Chua cung nh en anh ch em chung con ang an ngh trong niem hy vong song lai, va moi ngi, ac biet cac bac to tien, ong ba, cha me va than bang quyen thuoc chung con a ly tran trong tnh thng cua Chua. Xin cho het thay c vao hng anh sang ton nhan Chua.

Chung con nai xin Chua thng xot tat ca chung con, cho chung con c ong hng s song i i, cung vi c Trinh N Maria, Me Thien Chua, cac Thanh Tong o, va toan the cac Thanh a song ep long Chua qua moi thi ai, va cung vi cac Ngai, chung con c ca ngi va ton vinh Chua, nh c Gie-su Ki-to, Con Chua.

(Chu te cam a va chen - nang len va oc)

Chnh nh Ngi, vi Ngi va trong Ngi,

Ma moi danh d va vinh quang eu qui ve Chua

La Cha toan nang,

trong s hp nhat cua Chua Thanh Than en muon i.

Giao dan tung ho:

Amen.

 

Nghi Thc Hiep Le

 

at chen va a xuong, chu te chap tay oc:

Chu te: Vang lenh Chua Cu The, va theo the thc Ngi day, chung ta dam nguyen rang:

 

Chu te dang tay va cung vi giao dan oc:

Lay Cha chung con tren tri,

chung con nguyen danh Cha ca sang,

Nc Cha tr en,

Y Cha the hien di at cung nh tren tri.

Xin Cha cho chung con hom nay lng thc hang ngay,

va tha n chung con

nh chung con cung tha ke co n chung con;

xin ch e chung con sa chc cam do,

nhng cu chung con cho khoi s d.

 

Chu te dang tay oc mot mnh:

Chu te: Lay Chua , xin cu chung con khoi moi s d,

xin oai thng

cho nhng ngay chung con ang song c bnh an.

Nh Chua rong long thng cu giup,

Chung con se luon luon thoat khoi toi loi

va c an toan khoi moi bien loan,

ang khi chung con mong i niem hy vong hong phuc,

va ngay tr lai cua Chua Giesu Kito,

ang Cu o chung con.

Chap tay.

Giao dan tung ho ket thuc li nguyen:

C: V vng quyen, uy lc va vinh quang

la cua Chua en muon i.

 

Chu te dang tay oc ro tieng:

Chu te: Lay Chua Giesu Kito, Chua a noi vi cac Tong o rang:

"Thay e lai bnh an cho cac con,

Thay ban bnh an cua Thay cho cac con".

Xin ng chap toi chung con,

nhng xin nhn en c tin cua Hoi Thanh Chua;

xin oai thng ban cho Hoi Thanh c bnh an

va hp nhat theo thanh y Chua.

(Chap tay)

Chua hang song va hien tr muon i.

Giao dan tha:

C: Amen.

 

Chu te quay ve pha giao dan, dang tay roi chap tay lai va noi:

Chu te: Bnh an cua Chua hang cung anh ch em.

Giao dan tha:

C: Va cung cha.

 

Tuy nghi chu te hoac pho te noi:

Chu te hoac pho te: Anh ch em hay chuc bnh an cho nhau.

 

Moi ngi to cho nhau dau bnh an va bac ai theo phong tuc a phng. Chu te chuc bnh an cho pho te hay cho ngi giup le. Roi be banh tren a, lay mot mieng nho bo vao chen va oc tham:

Xin cho viec hoa Mnh va Mau c Giesu Kito,

Chua chung con ma chung con sap lanh nhan

em lai cho chung con s song muon i.

 

Trong khi o hat hoac oc:

Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian: xin thng xot chung con.

Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian: xin thng xot chung con.

Lay Chien Thien Chua, ang xoa toi tran gian: xin ban bnh an cho chung con.

Neu viec be banh keo dai, co the lap lai nhieu lan "Lay Chien Thien Chua", nhng lan cuoi cung van ket "xin ban bnh an cho chung con".

 

Chu te chap tay oc tham:

Lay Chua Giesu Kito, Con Thien Chua hang song, bi thanh y Chua Cha va nh s hp tac cua Chua Thanh Than, Chua a chet e ban cho the gian c song, xin dung Mnh va Mau Thanh Chua ay cu con khoi moi toi loi va moi s d; xin cho con hang tuan gi gii ran Chua, va ng e con la xa Chua bao gi.

 

Hay la:

Lay Chua Giesu Kito,

con sap rc Mnh va Mau Thanh Chua,

xin ng e con v the ma b xet x va luan phat,

nhng nh long Chua nhan t,

xin che ch va cu cha hon xac con.

 

Chu te bai goi roi cam banh thanh len tren a, quay ve pha giao dan oc ln tieng:

Chu te: ay Chien Thien Chua, ay ang xoa toi tran gian, phuc cho ai c mi en d tiec Chien Thien Chua.

Chu te oc chung vi giao dan mot lan:

C: Lay Chua, con chang ang Chua ng vao nha con, nhng xin Chua phan mot li, th linh hon con se lanh manh.

 

Chu te oc tham:

Xin Mnh Thanh Chua Giesu gn gi con,

cho con c song muon i.

 

Chu te cung knh rc Mnh Thanh. Roi cam chen va oc tham:

Xin Mau Thanh Chua Kito gn gi con,

cho con c song muon i.

Chu te cung knh rc Mau Thanh. Roi cam a hoac chen ng Mnh Thanh i en tng ngi rc le, nang banh thanh len mot chut va noi:

- Mnh Thanh Chua Kito.

Ngi rc le tha:

- Amen.

Va cho rc le.

Neu pho te hoac mot tha tac vien khac cho rc le th cung lam nh vay.

Neu cho rc le di hai hnh th gi nh luat day.

Trong luc chu te rc le th bat au hat ca hiep le.

 

Cho rc le xong, chu te hoac pho te trang chen. Trong luc trang chen, chu te oc tham:

Lay Chua, mieng chung con va rc Mnh va Mau Chua, xin cho chung con tiep nhan vi tam hon trong sach, va xin cho an hue i nay tr nen linh dc cho chung con c song muon i.

Chu te co the tr ve ghe. Tuy nghi gi thinh lang thanh trong t phut, cung co the hat hoac oc thanh vnh hay thanh ca ta n.

 

Li Nguyen Hiep Le

Chu te ng tai ghe hoac len ban th va noi:

Chu te: Chung ta dang li cau nguyen.

Neu trc o khong co thinh lang thanh th moi ngi cung vi chu te thinh lang cau nguyen trong giay lat. Roi chu te dang tay oc li cau nguyen hiep le.

Ket thuc Li Nguyen Hiep Le, chu te:

a. Neu tha vi Chua Cha:

Chung con cau xin nh c Kito, Chua chung con.

b. Neu tha vi Chua Cha, nhng cuoi li nguyen va noi ti Chua Giesu:

Ngi hang song va hien tr muon i.

c. Neu tha vi Chua Giesu:

Chua hang song va hien tr muon i.

Giao dan:

C: Amen.

 

F. Nghi thc ket le

 

Neu co g thong bao cho giao dan th noi luc nay.

e giai tan, chu te quay ve pha giao dan, dang tay chao:

Chu te: Chua cung anh ch em.

Giao dan tha:

C: Va cung cha.

 

Chu te ban phep lanh:

Chu te: Xin Thien Chua toan nang

la Cha, va Con X va Thanh Than ban phuc lanh cho anh ch em.

Giao dan tha:

C: Amen.

 

Trong t nhieu ngay hay trng hp, trc cong thc ban phep lanh, theo ch o, theo cong thc khac trong the hn, hoac co li nguyen tren dan Chua.

Pho te hoac chu te chap tay quay ve pha giao dan tuyen bo:

Pho te hoac chu te: Le xong, chuc anh ch em i bnh an.

Giao dan tha:

C: Ta n Chua.

 

Chu te cung knh hon ban th nh au le. Cui mnh chao ban th chung vi cac ngi giup le, roi ve phong thanh.

Neu ngay sau thanh le co nghi thc phung vu th bo nghi thc giai tan.

 


Back to Home Page