Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay (5)

(Nhng Bai Suy Niem va Cau Nguyen Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 13 -

Gap Nhau Gap Chua

 

Moi lan chung ta gap Chua, th dng nh la mot bien co bat ng. Nhng ay la mot s bat ng oi vi chung ta, ch khong phai oi vi Thien Chua, bi v moi cuoc gap g la mot sang kien cua Ngai en gan chung ta, va ong thi knh trong quyet nh t do cua con ngi.

Thien Chua oi x vi chung ta, giong nh Ngai oi x vi hai mon e tren ng i Emau. Hai mon e a co long kham phuc nhng viec Chua lam, nhng li Chua giang day, nhng a mat tin tng vao Ngai, v ho tng rang Ngai a b ke thu giet chet. Buon ba i tren con ng tien ve Emau, ho khong nhan ra Chua ong hanh ben canh. T pha hai mon e, th cuoc gap g nay xay ra mot cach bat ng, ngoai d tnh va mong c. Nhng t pha Chua, th qua la mot sang kien co y. Cach Chua hanh x la phng the tot nhat e ton trong t do cua hai mon e. Chua en vi cac ngai mot cach vo danh, va giai thch nhng bien co cu roi, nhng li Thanh kinh cho cac ngai, giai thch nhng khong ap at bat buoc... Cuoi cung, chnh hai mon e a t y mi Chua lai...

Biet bao lan Thien Chua a co gang cung i vi chung ta, nhat la khi chung ta gap th thach c tin. Ngai sap xep e ong hanh ben canh ta, ma ta khong ng. Ngai kn ao te nh thc hien nhng s viec, e va khong ep buoc t do chung ta, va co the khi day lai trong chung ta niem tin ang b lung lay, hay a b anh mat. Chua ng ngoai go ca va ch i. Ngai hy vong con ngi m mieng mi Ngai lai: Lay Chua, xin hay lai vi con, v tri a ve chieu, hiem nguy co the gia tang nhieu hn... Nhng co Chua ben canh, con se vng tam hn... Phai, Chua ch i con ngi m rong tam hon on nhan ngai, e roi Ngai co the thc hien nhng ieu ky dieu... Nhng khong phai tat ca eu hanh ong giong nh hai mon e tren ng i Emau... Nhng ieu tran tuc co the cam do, lam con ngi mu quang, khong lu tam en nhng thoi thuc, nhng n soi sang cua Chua. Con ngi khong san sang, hay khong muon on nhan Chua na, khong mi Chua lai trong cuoc i. Con ngi khong biet rang: Khong co Thien Chua va ngoai Thien Chua, th con ngi se khong the nao song an vui hanh phuc.

Thien Chua a dng nen con ngi giong hnh anh Ngai, hng ve Ngai, e song hanh phuc vi Ngai. V the, cuoc i con ngi tren tran gian, c hieu nh la mot cuoc hanh trnh tien ve que tri, tr ve nha Cha, tr ve trong an vui... nhng v thanh a luon luon la nhng con ngi ay an vui, luc nao cung hang say hn na tien ve Nha Cha, san sang bat c luc nao e ra i ve Nha Cha, khong ban bu bam vu vao bat c ieu g tren tran gian nay.

Chung ta co c thai o song nh cac ngai hay khong? Hay chung ta to ra l la, khong mang chi en s hien dien cua Chua trong cuoc i, khong lu tam g en nhng li day cua Chua, ve s song, ve coi i i... chung ta khong nen ton ph thi gi Chua ban cho mot cach vo ch... oi khi, v to mo, chung ta muon thu qua, muon nghe cho biet tat ca nhng e ngh cua cac triet ly, cac he thong t tng, ve b quyet hanh phuc cho cuoc song con ngi... nhng neu khong t tren xuong, th lam sao co the noi chuyen ve nhng s tren. Ch mnh Thien Chua mi dam va co u tham quyen e qua quyet: Ta la ng, la s that va la s song... Hay en vi Ngai, e c song, hay lang nghe Ngai e i ung va tron ven con ng cuoc i gia nhng th thach.

Lay Chua, xin hay en vi chung con. Xin hay lai vi chung con moi ni va moi luc. Xin ban cho con sc manh vt qua c nhng cam do, va gi vng niem tin vao Chua. Amen.

 

Manila, Philippines

c ong Phero Nguyen Van Tai

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page