Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay (5)

(Nhng Bai Suy Niem va Cau Nguyen Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 10 -

Theo Gng Chua

 

Thanh Philippo Neri cho rang nhan c khiem nhng la nhan c au tien cua moi v thanh. Vao thi ngai con song, ngi ta on co mot tu s het sc thanh thien, c ac an xuat than va thay Chua hien ra. Tieng on ngay cang lan rong, en o c Giao Hoang phai lu y va sai thanh Philippo Neri luc o ang song tai mot tu vien nam ngoai o Roma en ni ieu tra. ang khi thanh nhan i ng, th tri bat ng o ma to, nc ngap oan ng ngai i qua. Khi vao c nha khach cua tu vien ni co tu s c on thoi la thanh thien nhat, thanh nhan a b t en tan au goi. Thanh nhan cho goi ngay tu s thanh thien en cho ngai gap. Va nhn thay v tu s bc vao, thanh nhan ra lenh ngay: hay quy xuong ci giay cho ta. V tu s ng im, mat ngc len, mat nhn tran nha, khong nhng khong tra li ma con co thai o nh hi khinh khi ngi va ra lenh cho mnh.

Thanh Philippo Neri khong can hoi them cau nao na. Ngai lap tc ra ve, trnh lai cho c Giao Hoang a sai ngi i ieu tra rang: theo y ngai, mot ngi con co thai o song t kieu nh vay, th khong the nao la mot v thanh c.

Con ngi co the phan xet lam lan ve nhau, nhng Thien Chua chac chan khong the lam c. Nhng Ngai lai rat kien tr, nhan hau, cham noi gian, cham ket an. Ngai khong muon ke toi loi phai chet, nhng an nan tr lai va c song. Phan chung ta, khong phai v Thien Chua im lang ch i, ma chung ta lam dung long nhan t cua Chua, va song gia nhan gia ngha. S thanh thien cua moi o e Chua can phai c the hien cu the qua nhng viec lam tot. Cay tot phai sinh qua tot. Nhng li khuyen sau ay cua thanh Phero tong o, trong bc th 1Pr 2, 1-12, co the giup moi ngi chung ta xet lai i song mnh va chuan b tot hn on Chua ng en. Thanh Phero a khuyen nh sau: Anh em hay t bo moi gian ac, xao tra, ghen ghet, moi cach noi hanh. Hay nen nh cac tre s sinh, hay a thch sa thieng lieng tinh khiet, co sc lam cho anh ch em ln len ve phan roi. Chac chan la anh ch em a c nem th long Chua tot lanh la dng nao. Anh ch em hay en cung Ngi. Ngi la vien a song ong, b the nhan che bo, song a c Thien Chua ken chon va ton trong. Va chnh anh em cung phai la nhng vien a song ong c dung vao viec xay dng nha thieng lieng, va thanh lap chc t te thanh thien, e nh Chua Kito ma dang le vat thieng lieng, ep long Thien Chua. Vay anh ch em a tin, vinh d cho anh ch em biet bao... Anh ch em la mot dong doi c ken chon, mot chc t te vng gia, mot dan thanh, mot dan rieng Chua dung, e rao giang nhng ky cong cua ang a goi anh ch em t chon toi tam, en anh sang la lung cua Ngi Tha anh ch em rat than men, anh ch em la khach la va la l hanh, toi khuyen anh ch em hay xa lanh nhng them kaht cua xac tht, la nhng thoi xau, von phan nghch cung linh hon mnh. Hay an ngay lanh gia cac dan ngoai, e nhng ke ch trch va to cao anh ch em la gian ac, khi thay cac viec anh ch em lam, th ngi khen Thien Chua trong ngay Chua en tham (1Pr 2, 1-12).

Lay Chua, xin thng giup con canh tan i song mnh theo mau gng song cua Chua, e moi ngay con c tien len mai tren con ng yeu Chua va phuc vu anh ch em. Amen.

 

Manila, Philippines

c ong Phero Nguyen Van Tai

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page