Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay (5)

(Nhng Bai Suy Niem va Cau Nguyen Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 04 -

Biet Tha Th

 

Lch s Hoa ky con ghi lai mot hanh ong tha th noi bat cua v tong thong noi tieng cua ho, ong Abraham Lincoln. Trong thi tranh c tong thong, Abraham Lincoln a b ch thu chnh tr cua mnh la ong Edwin McMasters Stanton a kch, vu oan u ieu. Dau vay, Abaraham Lincoln van ac c lam v tong thong th 16 cua Hoa Ky. en luc phai chon nhng ngi cong tac trong chnh phu, Abaraham Lincoln bat au chon ngi cho nhng chc v phu thuoc trc. Va cuoi cung, en chc vu quan trong cuoi cung cua thi o, chc vu tng ng vi chc vu Bo Trng Quoc Phong ngay nay. Moi ngi mong i ong Abaraham Lincoln chon ke co cong nhat trong cuoc tranh c, th ong lai chon chnh ke a thoa ma mnh, ong Edwin McMasters Stanton. Nhng cong tac vien nhac kheo: Tha Tong thong, ngai han quen ong Edwin Stanton nay a tng cong kch va vu oan cho ngai trong lan bau c va qua hay sao? Ong ta se pha hoai chng trnh hanh ong cua ngai. Ong co suy ngh ky cha, tha tong thong?" Tong thong Abaraham Lincoln luc o tra li: "ung vay, toi biet rat ro ong Stanton nay la ai, a lam cho toi nhng g. Nhng toi a tha th cho ong ta, va nhn nhan ong ta la ke co tai nang hn nhng ngi khac e gi chc vu nay". Va ong Stanton a tr thanh ngi cong tac vien ac lc nhat cua tong thong Abaraham Lincoln. Rui thay, khong bao lau sau, tong thong Abaraham Lincoln b am sat. Gia nhng li t biet trong le an tang, th li t biet cua Stanton ang gia hn ca. Ong Stanton a goi tong thong Abaraham Lincoln la con ngi cao ca nhat, con ngi lu danh mai mai trong lch s v a tha th cho ke thu mnh, va bien ke thu thanh ban, thanh ngi cong tac.

Chac chan rang, tong thong Abaraham Lincoln khong phai la ngi au tien a lam c ch ep tha th cho ke vu oan mnh. Chung ta hanh dien v Chua Giesu Kito, v thay va la ang cu roi chung ta, cung a tha th cho nhng ke bach hai, ong inh Ngai tren thap gia. Ngai a e lai cho chung ta li day quan trong: Hay yeu thng ke thu, hay lam n cho ke bach hai anh em... Ch nh the, anh em mi xng ang lam con cai cua Thien Chua Cha, ang ng tren tri, va khong ngng thi an cho tat ca moi ngi lanh cung nh ke d.

Lay Chua, xin giup moi ngi chung con hoc c bai hoc tha th cua Chua. S tha th co sc manh giai thoat va bien cai ngi anh ch em. Xin giup con nhn thay ieu tot ni anh ch em va ng e con song no le cho nhng tam tnh ganh tng, han thu. Xin day con song quang ai yeu thng nh Chua a neu gng. Amen.

 

Manila, Philippines

c ong Phero Nguyen Van Tai

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page