Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 30 Thng Nien Nam B

Xin Thng Xot Toi

 

X Li Chua: (Mc 10,46-52)

46 Hom ay, Khi c Giesu cung vi cac mon e va am ong dan chung ra khoi thanh Gierikho, th co mot ngi hanh khat mu, ten la Bactime, con ong Time, ang ngoi ve ng. 47 Va nghe noi o la c Giesu Nadaret, anh ta bat au keu len rang: "Lay ong Giesu, Con vua avt, xin du long thng toi!" 48 Nhieu ngi quat nat bao anh ta im i, nhng anh ta cang keu ln tieng: "Lay Con vua avt, xin du long thng toi!"

49 c Giesu ng lai va noi: "Goi anh ta lai ay!" Ngi ta goi anh mu va bao: "C yen tam, ng day, Ngi goi anh ay!" 50 Anh mu lien vat ao choang lai, ng phat day ma en gan c Giesu. 51 Ngi hoi: "Anh muon toi lam g cho anh?" Anh mu ap: "Tha Thay, xin cho toi nhn thay c". 52 Ngi noi: "Anh hay i, long tin cua anh a cu anh!" Tc khac, anh ta nhn thay c va i theo Ngi tren con ng Ngi i.

 

X Suy Niem

Con mat la mot bo phan het sc mong manh,
de b ton thng, de b nhiem trung,
nhat la trong ieu kien ve sinh ngay xa.
Chung ta khong ro nguyen nhan khien anh Bactime b mu,
ch biet anh khong mu t luc lot long me.
Anh a tng c thng thc anh nang ban mai
hay nhn ngam nhng ngi than yeu, be ban.
Bay gi ch co bong toi trien mien.
Anh Bactime song bang nghe hanh khat,
ngoi an xin ben ve ng, song ben le xa hoi.
Danh tieng cua c Giesu Nadaret, anh a c nghe nhieu.
Ngai co the lam ngi mu bam sinh sang mat.
Anh tin vao Ngai, tham mong co ngay c gap.

Bai Tin Mng hom nay ke lai cuoc hanh ngo ay.
Rat tnh c, c Giesu i ngang qua i anh.
Anh mu loa, ngoi o nh ch ch giay phut nay.
Khi nghe biet la c Giesu cung vi am ong i qua,
anh thay c may a en.
Tat ca sc manh cua anh nam tieng keu,
tieng keu thong thiet bi ai cua mot ngi au kho,
nhng cung la tieng keu ay tin tng, hy vong.
Lay ong Giesu, Con vua avt, xin thng xot toi!
Tieng keu bao hieu mot s hien dien, mot cau cu.
Nhieu ngi muon bt mieng anh,
nhng anh chang s g e doa.
Cang b e doa, anh cang gao to hn nhieu.
Cuoi cung tieng cua anh a en tai c Giesu.
Ngai dng lai va sai ngi i goi anh,
v Ngai cung cha ro anh ang au.
Khi biet mnh c goi, anh voi va va vui sng
vat bo cai ao choang vng vu,
nhay cang len ma en vi c Giesu.
Anh i nh mot ngi a sang mat,
bi thc ra mat cua long anh a sang roi.
Khi c khoi, long tin cua anh them manh me hn.
Anh thay lai mat tri, anh gap ang cho anh anh sang.
Khong ngoi ve ng na, anh ng len i theo c Giesu.

Xin thng xot toi. Xin cho toi nhn thay lai.
ay co phai la tieng keu cua toi khong?
Kha nang thay la mot kha nang mong don.
Ta co the thay ieu nay ma khong thay ieu kia.
Toi co the luc thay luc khong, hay co y khong muon thay.
Lam khi toi khong u sc e ra khoi s mu loa cua mnh.
Toi co keu gao vi Chua e xin c n thay lai khong?
Mot ngi mu ch, du a c xoa mu, van co the mu lai.
Chnh v the toi c phai xin cho mnh c thay luon.
Thay mnh be nho, thay Chua bao la, thay anh em de men.
Thay la i vao mot con ng dai hun hut.
Chung ta phai c Chua xoa mu suot i.
Ch trong anh sang cua Chua, toi mi nhn thay anh sang.

 

X Gi Y Chia Se

Ban ngh g ve nan hanh khat ni ban song? au la nguyen nhan? au la cach giai quyet tot nhat?

Nhieu ngi t giam mnh trong s mu loa. Ho ch thay ieu ho muon thay. Ho b khep kn trong the gii chu quan cua ho. Co khi nao ban thay mnh mu loa ve ban than khong? Lam sao ban c sang mat tr lai?

 

X Cau Nguyen

Nh ngi mu ngoi ben ve ng
xin Chua du long thng cho con c thay.

Xin cho con c thay ban than
vi nhng yeu uoi va khuyet iem,
nhng gia hnh va che ay.

Cho con c thay Chua hien dien ben con
ca nhng khi con khong cam nghiem c.

Xin cho con thc s muon thay,
thc s muon e cho anh sang Chua
chieu dai vao bong toi cua con.

Nh ngi mu ngoi ben ve ng
xin Chua du long thng cho con c thay.

 


Back to Home Page