Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 26 Thng Nien Nam B

Lam C Sa Nga

 

X Li Chua: (Mc 9,38-43.45.47-48)

38 Hom ay, Ong Gioan noi vi c Giesu: "Tha Thay, chung con thay co ngi lay danh Thay ma tr quy. Chung con a co ngan can, v ngi ay khong theo chung ta". 39 c Giesu bao: "ng ngan can ngi ta, v khong ai lay danh ngha Thay ma lam phep la, roi ngay sau o lai co the noi xau ve Thay. 40 Qua that, ai khong chong lai chung ta la ung ho chung ta.

41 "Ai cho anh em uong mot chen nc v le anh em thuoc ve ang Kito, th Thay bao that anh em, ngi o se khong mat phan thng au.

42 "Ai lam c cho mot trong nhng ke be mon ang tin ay phai sa nga, th tha buoc coi a ln vao co no ma nem xuong bien con hn.

43 Neu tay anh lam c cho anh sa nga, th chat no i; tha cut mot tay ma c vao coi song con hn la co u hai tay ma phai sa hoa nguc, phai vao la khong he tat. 45 Neu chan anh lam c cho anh sa nga, th chat no i; tha cut mot chan ma c vao coi song con hn la co u hai chan ma b nem vao hoa nguc, 47 Neu mat anh lam c cho anh sa nga, th moc no i; tha chot mat ma c vao Nc Thien Chua con hn la co u hai mat ma b nem vao hoa nguc, 48 ni gioi bo khong he chet va la khong he tat.

 

X Suy Niem

Chung ta song trong mot the gii co nhieu gng xau.
Gng xau lan nhanh nh cac phng tien truyen thong,
tao nen mot bau kh o nhiem tham vao buong phoi.
Ngay trong Hoi Thanh cung co ke gay gng xau,
khien cho c tin mot so ngi gap khung hoang.
c Giesu to thai o khong khoan nhng oi vi ke nay:
... tha buoc coi a ln vao co no
ma nem xuong bien con hn.
Co the chung ta a t nhieu gay gng xau.
Cha me lam an bat chnh khien con cai mat niem tin.
Nha tu hanh me say vat chat khien tn hu that vong.
Nhng phe phai chia re khien gii tre nghi ng tnh yeu.
Co biet bao duyen c ay a mot ngi sa nga.
Nhieu khi chung ta, v vo tnh hay thieu khon ngoan,
khong biet han che t do cua mnh,
nen a lam ton thng lng tam cua nhng ngi yeu uoi.

Toi co the gay dp toi khien anh em toi sa nga,
nhng chnh than xac toi lai co the la dp toi cho toi.
c Giesu oi ta chat tay, chat chan, moc mat,
neu nhng bo phan o lam ta pham toi.
Hoi Thanh khong bao gi hieu oi hoi nay theo ngha en
(neu the th kho ma co mot Kito hu lanh lan!).
Nhng chung ta lai khong c coi thng
tnh chat manh me va quyet liet cua oi buoc nay.
Chang ai trong chung ta ngac nhien
neu thay co ngi dam chu cat bo mot phan than the
hau cu lay sinh mang cua mnh.
Ngi khon la ngi dam t bo mot ieu quy
e gi lai mot ieu quy hn.
Ch ai coi cuoc song vnh cu la ieu quy nhat,
ngi ay mi dam hy sinh mat va tay chan,
nhng g von la tot, nhng nay lai thanh vat can tr.
Co bao ieu thiet than, gan lien vi i ta,
nhng nay a tr thanh vat can tr.
Ca nhng ieu ay, ta cung phai cat t, oan tuyet.
Chap nhan oan tuyet la chap nhan n au.
Bo mot tat xau, mot thoi quen, mot ke hoach
co khi con au hn moc mat hay chat tay.
Neu chung ta can am thang vt noi au,
chung ta se c t do thanh thoat.
Neu can mot cuoc giai phau cho linh hon.
Giai phau khong phai ch la cat bo,
ma con la thay the:
thay c muon ni trai tim, thay loi ngh ni bo oc,
thay cai nhn ni oi mat, thay cach hanh ong ni tay.

c Giesu a ra nhng oi hoi tan can.
e vn ti Tuyet oi th can hy sinh cai tng oi.
c g chung ta ra khoi thai o lap lng, na vi,
va dt khoat chon Thien Chua la Tuyet oi.

 

X Gi Y Chia Se

Theo y ban, au la nhng gng xau ma gii tre hom nay chu anh hng (ni gia nh, trng hoc, giao x, xa hoi)? Nhng gng xau o a tac hai the nao tren gii tre?

Ban co kinh nghiem g ve viec chat bo mot tat xau, mot thoi quen, hay viec cat t mot lien he nguy hiem? Ban co thanh cong khong?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
song cho Chua that la ieu kho.
Thuoc ve Chua that la mot thach o cho con.
Chua oi con cho Chua tat ca
e chang co g trong con lai khong la cua Chua.

Chua thch lay i nhng g con cay da
e con thc s ta nng vao mot mnh Chua.
Chua thch cat ta con khoi nhng cai rm ra
e cay i con sinh them hoa trai.
Chua cng quyet chinh phuc con
cho en khi con thuoc tron ve Chua.

Xin cho con dam ra khoi mnh,
ra khoi nhng ban tam va tnh toan khon ngoan
e song theo nhng oi hoi bat ng cua Chua,
du phai chu mat mat va thua thiet.

c g con cam nghiem c rang
trc khi con tap song cho Chua
va thuoc ve Chua
th Chua a song cho con
va thuoc ve con t lau. Amen.

 


Back to Home Page