Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 23 Thng Nien Nam B

Noi c Ro Rang

 

X Li Chua: (Mc 7,31-37)

31 Hom ay, c Giesu lai bo vung Tia, i qua nga Xion, en bien ho Galile vao mien Thap Tnh. 32 Ngi ta em mot ngi va iec va ngong en vi c Giesu, va xin Ngi at tay tren anh. 33 Ngi keo rieng anh ta ra khoi am ong, at ngon tay vao lo tai anh, va nho nc mieng ma boi vao li anh. 34 Roi Ngi ngc mat len tri, ren mot tieng va noi: "Epphatha", ngha la: hay m ra! 35 Lap tc tai anh ta m ra, li nh het b buoc lai. Anh ta noi c ro rang.

36 c Giesu truyen bao ho khong c ke chuyen o vi ai ca. Nhng Ngi cang truyen bao ho, ho lai cang on ra. 37 Ho het s kinh ngac, va noi: "Ong ay lam viec g cung tot ep ca: ong lam cho ke iec nghe c, va ke cam noi c."

 

X Suy Niem

Khi en tham nhng tre em khuyet tat,
ta thay mnh de tiep xuc, gan gui cac em mu,
hn cac em b cam iec.
That kho lam cho cac em cam iec, hieu c chung ta,
va chung ta cung khong hieu c ieu cac em dien ta.
oi ben c nh hai the gii, khong gap c nhau.

Trong bai Tin Mng hom nay,
c Giesu cha mot ngi va ngong va iec.
Ngi ngong la ngi gap kho khan khi trnh bay,
khi phai dien at bang li noi cho ngi khac hieu.
Ta co cam tng li anh b mot si day troi buoc.
c Giesu a ung en li anh,
va si day o c thao ci.
Gi ay anh co the noi c t nhien va ro rang.
Noi sao e ngi khac hieu c mnh,
o la c m cua nhieu ngi trong chung ta.
Nhng ta lai thay co cai g o troi buoc mnh
khien mnh ngan ngai, s hai, ne tranh...
Nhieu ngi a tr nen ngong hay cam
v a trai qua nhng kinh nghiem au n:
kinh nghiem b cham choc, b khinh miet, b khc t...
Bao kinh nghiem lam con ngi mat t tin va khep lai.
Co nhng e doa am anh lam con ngi cam nn.
Ep-pha-tha, xin hay m mieng con
e con co the hon nhien ven m the gii cua mnh,
hau gap c s cam thong va nang .

Neu benh ngong lam chang ai hieu toi,
th benh iec lam toi chang hieu ai.
Toi nh ngi ang xem mot phim tren truyen hnh
ma may ot nhien mat tieng.
Toi ch thay hanh ong, nhng khong hieu c y ngha.
Chang ai muon mnh b iec hay lang tai,
nhng trong thc te, ta van co the mac benh nay,
ngha la mat kha nang lang nghe ngi khac.
Chung ta thng ch nghe ieu mnh muon nghe,
hay lam khi nghe ieu ngi khac noi
nhng lai hieu di cai nhn chu quan cua mnh.
nh the van la cha hieu c ieu ngi kia muon noi.
Nghe bang tai, khong u.
Can lang nghe bang ca trai tim.
Ch trai tim yeu thng mi giup ta hieu ung, hieu u,
hieu y ngha ang sau lp vo ngon t.
Ep-pha-tha, xin giup con ra khoi cai toi cng coi,
ra khoi nhng thanh kien, nhng suy ngh cng nhac,
e nghe c cai toi cua anh em.

The gii hom nay thieu cam thong va oi thoai,
v co nhieu ngi b cam iec ve mat tinh than.
Benh nay lam ngi ta thanh nhng hon ao,
chang co g e cho, chang co g e nhan,
e roi chet dan trong s ngheo nan cua mnh.
Xin cho con ng cam iec trc Thien Chua va anh em,
ong thi giup ngi khac ra khoi s cam iec cua ho.

 

X Gi Y Chia Se

Khi gap mot ngi ban khep kn, co oc, ban lam g e co the en gan va lam quen vi ngi ban o?

Lang nghe Thien Chua, lang nghe tha nhan, ban thay ieu nao kho hn? Ban ngh g ve kha nang lang nghe cua ban?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua, xin c dung con theo y Chua,
lam chan tay cho nhng ngi que cut,
lam oi mat cho ai phai ui mu,
lam lo tai cho nhng ngi b iec,
lam mieng li cho ngi khong noi c,
lam tieng keu cho ngi chu bat cong.

Lay Chua, xin c gi con ra ong lua,
e em cm cho ngi oi ang ch,
va em nc cho ngi hong ang kho,
em thuoc thang cho ngi ang au om,
em ao quan cho ngi ang tran trui,
em men ap cho ngi ret ang run.

Lay Chua, xin c gi con ra ng vang,
thap en soi cho ai bc trong em,
ot la am cho nhng ai gia lanh,
truyen cam thong cho l khach n coi,
nang pham gia cho ke i cha ap,
em t do cho nhng kiep oa ay.

NC

 


Back to Home Page