Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 22 Thng Nien Nam B

T Trai Tim Con Ngi

 

X Li Chua: (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

1 Hom ay, co nhng ngi Phariseu va mot so kinh s tu hop quanh c Giesu. Ho la nhng ngi t Gierusalem en. 2 Ho thay vai mon e cua Ngi dung ba ma tay con o ue, ngha la cha ra. 3 That vay, ngi Phariseu cung nh moi ngi Dothai eu nam gi truyen thong cua tien nhan: ho khong an g, khi cha ra tay can than; 4 thc g mua ngoai ch ve, cung phai ray nc a roi mi an; ho con gi nhieu tap tuc khac na nh ra chen bat, bnh lo va cac o ong.

5 Vay, ngi Phariseu va kinh s hoi c Giesu: "Sao cac mon e cua ong khong theo truyen thong cua tien nhan, c e tay o ue ma dung ba? 6 Ngi tra li ho: "Ngon s Isaia that a noi tien tri rat ung ve cac ong la nhng ke ao c gia, khi viet rang: Dan nay ton knh Ta bang moi bang mieng, con long chung th lai xa Ta. 7 Chung co th phng Ta th cung vo ch, v giao ly chung giang day ch la gii luat pham nhan. 8 Cac ong gat bo ieu ran cua Thien Chua, ma duy tr truyen thong cua ngi pham".

14 Sau o, c Giesu lai goi am ong ti ma bao: "Xin moi ngi nghe toi noi ay, va hieu cho ro: 15 Khong co cai g t ben ngoai vao trong con ngi lai co the lam cho con ngi ra o ue c; nhng chnh cai t con ngi xuat ra, la cai lam cho con ngi o ue. 21 V t ben trong, t long ngi, phat xuat nhng y nh xau: ta dam, trom cap, giet ngi, 22 ngoai tnh, tham lam, oc ac, xao tra, trac tang, ganh t, ph bang, kieu ngao, ngong cuong. 23 Tat ca nhng ieu xau xa o, eu t ben trong xuat ra, va lam cho con ngi ra o ue."

 

X Suy Niem

oan Tin Mng hom nay khi i t mot chuyen nho,
chuyen cac mon e khong ra tay trc khi an.
oi vi ngi Phariseu, sau khi ra ni pho ch,
ngi ta thng tr nen o ue do ung cham.
Phai ra tay, v tay o ue lam o an o ue,
va o an o ue se khien ca con ngi o ue.
c Giesu a long trong khang nh:
Khong co g t ben ngoai vao trong con ngi
lai co the lam cho con ngi ra o ue
(c.15).
Khang nh nay la mot cuoc cach mang trong Do Thai giao,
bi le i song ngi Do Thai b bao vay bi nhieu cam k
khong c an tht heo, hay tht thu chet ngat;
khong c ung vao xac chet, vao ngi phong cui;
khong c an chung vi dan ngoai hay vao nha ngi toi loi...
ung vao hay an vao la o ue ngay.
c Giesu a pham nhieu ieu cam k,
a pha o nhieu bc tng ngan cach ke xau - ngi tot,
dan Do Thai va dan ngoai, nam va n, no le va t do...
Ngai hon nhien en vi nhng ngi b coi la o ue
e lam ho nen sach.

That ra c Giesu chang phan oi g chuyen ra tay,
nhng Ngai thay no co ve gia hnh
v ngi ta chang e y en chuyen tay ra trai tim.
Ra tay e c yen tam, man nguyen,
tranh khoi phai ra tam hon la ieu kho hn.
c Giesu cho ta thay cai o ue thc s
lai khong en t ung cham hay an uong.
Cai o ue ang s nam ngay trong trai tim moi ngi.
No khong t ngoai vao, nhng t trong ra.
Ngai ke ra 12 y nh xau xa bat nguon t trai tim,
y nh xau dan en hanh ong khong ep (cc.21-22).

Can tr ve vi trai tim cua mnh.
o khong phai la mot cuoc dao chi,
nhng la mot thach o dam nhn cai toi sau lp mat na.
Hay tao cho mnh mot trai tim mi (Ed 18,31).
o la lenh truyen cua c Chua,
nhng con ngi chang the t mnh thay tim.
Ta se thanh tay cac ngi.
Ta se ban cho cac ngi mot trai tim mi
(Ed 36,25tt).
oi c trai tim la oi c tat ca.

Li Chua hom nay la mot li nhac nh Hoi Thanh.
Truyen thong, luat le va nghi thc la ieu can thiet,
nhng khong c quen ieu cot tuy cua luat Chua la yeu thng.
Ton knh Thien Chua qua phung vu la ieu phai lam,
nhng phai at trai tim va cuoc song mnh trong o.
Chung ta van co the lan lon cai chnh vi cai phu.
Xin moi ngi nghe toi noi ay va hieu cho ro (c.14).
o la li c Giesu nhan nhu am ong ngay xa
va chung ta hom nay.

 

X Gi Y Chia Se

Co khi nao ban lam mot cuoc hanh trnh vao trai tim cua ban cha? Ban thng thay trai tim cua ban thch nhng ieu g va s nhng ieu g? Co ieu g sau kn ni trai tim ma ban muon chia se khong?

Hien nay co nhng hang rao hay bc tng nao con ngan khong cho ban en vi moi ngi?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
xin dan con vao nha cua con,
can nha cua trai tim,
can nha va quen va la.

Xin hay cho con thay
nhng phc tap, rac roi, nhng che ay, giang co,
nhng mau thuan va vo ly ni con.
Xin hay cho con thay
nhng nho mon, ch ky,
nhng yeu uoi, kho khan,
nhng cng coi va t ai ni con.

Xin cho con y thc
nhng lo au, s hai
ang e nang lam con ngot ngat,
nhng noi au tham kn khien i con mat vui,
nhng vet thng khong biet bao gi lanh,
nhng o v khien long con khep lai.

Lay Chua Giesu,
xin giup con don nhng be bon ni tim con.
Xin bien oi tim con, e no tr nen n s hn,
hon nhien hn va ti tan hn.

c g con nhn moi s, moi ngi,
bang trai tim bao dung cua Chua.
Va c g khi a ra khoi noi ban tam ve mnh,
trai tim con c nhe nhang hn va t do hn
e yeu men moi ngi. Amen.

 


Back to Home Page