Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 20 Thng Nien Nam B

Toi La Banh

 

X Lii Chua: (Ga 6,51-58)

c Giesu noi vi ngi Do Thai rang: 51 Toi la banh hang song t tri xuong. Ai an banh nay, se c song muon i. Va banh toi se ban tang, chnh la tht toi ay, e cho the gian c song".

52 Ngi Dothai lien tranh luan soi noi vi nhau. Ho noi: "Lam sao ong nay co the cho chung ta an tht ong ta c?"

53 c Giesu noi vi ho: "That, toi bao that cac ong: neu cac ong khong an tht va uong mau Con Ngi, cac ong khong co s song ni mnh. 54 Ai an tht va uong mau toi, th c song muon i, va toi se cho ngi ay song lai vao ngay sau het, 55 v tht toi that la cua an, va mau toi that la cua uong. 56 Ai an tht va uong mau toi, th lai trong toi, va toi lai trong ngi ay. 57 Nh Chua Cha la ang hang song a sai toi, va toi song nh Chua Cha the nao, th ke an toi, cung se nh toi ma c song nh vay. 58 ay la banh t tri xuong, khong phai nh banh to tien cac ong a an, va ho a chet. Ai an banh nay, se c song muon i".

 

X Suy Niem

Ca cac Kito hu cung ng ngang trc b tch Thanh The.
An tht va uong mau ngi mnh yeu
la ieu khung khiep chang ai dam ngh ti.
Nhng c Giesu lai muon nuoi ca nhan loai
bang Tht va Mau Ngai.
Va thc s Ngai a nuoi ta bang cai chet thap gia -
o Ngai a hy sinh Mau Tht mnh.
ung hn, Ngai nuoi chung ta bang s song cua Ngai:
s song c trao i qua cai chet t nguyen,
va s song c lay lai qua phuc sinh vinh quang.

c Giesu ban cho ta Tam Banh (c.51).
Ngai con t nhan mnh la Tam Banh (cc.48.51):
Tam Banh co s song va Tam Banh ban s song.
Toi la Tam Banh: o la nh ngha cua c Giesu ve mnh.
nh ngha nay co lam ta ngac nhien khong?
Banh la cai g an c va em lai s song.
Banh khong song cho mnh, nhng cho ngi khac.
Chap nhan la banh co ngha la chap nhan mat mnh,
ma ch khi mat mnh nh the,
banh mi that la banh, mnh mi that la mnh.
That ra banh van hien dien va nen mot vi ngi an.
c Giesu la Tam Banh ac biet.
Khi toi an, Ngai thanh toi va bien toi thanh Ngai.
Mot s lai hai chieu, mot s hiep thong sau tham.

Ai an tht toi va uong mau toi
th lai trong toi va toi lai trong ngi ay (c.56).
Rc le la on lay dong s song, chap nhan song nh.
c Giesu song nh Cha
va chung ta song nh c Giesu (c.57).
Nh canh nho song nh than cay nho,
chung ta cung song nh,
ngha la song trong va song cho Chua.

Trong nhieu the ky, Hoi Thanh a tng co thai o
nhn va th lay Thanh The hn la cam lay ma an.
ong t an c nhac en 8 lan trong bai Tin Mng nay,
nh mot li mi goi tha thiet cua c Giesu.
Ngay nay, ngi ta rc le nhieu hn trc.
Tiec thay lam khi cuoc gap g nay kha voi va,
thieu chuan b va cung thieu oi thoai than tnh.
Toi len rc le ch v moi ngi trong hang ghe a len.
Phut thinh lang sau rc le cung b cat ngan.
Toi phai ve ngay v phai lay xe, v nha th ong ca...
Chnh v the rc le chang gay c am vang nao ni toi.
No tr thanh mot thoi quen, mot nghi thc thuan tuy.
Toi len an mot vat thanh, thay v on mot ngi.
t khi co v khach quy nao
b thng xuyen tiep on lanh nhat nh the!
Rot cuoc chang co cuoc gap g nao xay ra,
nen toi van c la toi nh trc.

Hay d le nh ngi i d tiec Li Chua, Mnh Chua.
Ch ai biet an, biet thng thc va nghien ngam,
ngi ay mi gap c s song va gap c Giesu.

 

X Gi Y Chia Se

Trong Tin Mng theo thanh Gioan, c Giesu t nh ngha mnh la Ca (10,7), la Muc T (10,11), la Anh Sang (12,46), la Con ng (14,6), la Cay Nho (15,1), la Tam Banh (6,48). Nhng nh ngha rat gi hnh va eu hng ve con ngi. Ban thch nh ngha nao hn ca? Tai sao?

Ban ngh g ve viec ban rc Chua? Co cai g khong on, can sa oi khong? Co khi nao ban thay mnh gap c Chua sau khi rc le khong?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu Thanh The,
Chua en vi chung con
di dang tam banh bnh thng.
Tam banh chang noi g, ch biet lang le ch i.
Tam banh hien dien la e phuc vu cho con ngi.
Tam banh qua oi mong manh, nho be,
co the b am moc lam h hoai,
va tan rat mau sau khi c nhan lanh.

Lay Chua Giesu, co cai g tng t
gia phan lam ngi va phan lam banh cua Chua.
Xin cho chung con biet cach
en vi con ngi hom nay:
n s, khiem ha,
khong chut vinh quang hay quyen lc.
Nh an tam banh cua Chua,
chung con cung tr nen tam banh ngon,
c be ra e ap ng khau v cua nhieu ngi.

c g chung con dam rc Chua
i vao moi vung m toi cua long mnh,
e s hien dien cua Chua trong con c ln len.
Va c g chung con tr thanh
nhng Nha Tam di ong,
em Chua en cho ong bao
va que hng chung con. Amen.

 


Back to Home Page