Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 16 Thng Nien Nam B

Chanh Long Thng

 

X Li Chua: (Mc 6,30-34)

Sau khi giang day lan au tien tr ve, 30 cac Tong o tu hop chung quanh c Giesu, va ke lai cho Ngi biet moi viec cac ong a lam, va moi ieu cac ong a day. 31 Ngi bao cac ong: "Chnh anh em hay lanh rieng ra en mot ni thanh vang ma ngh ngi oi chut". Qua the, ke lui ngi ti qua ong, nen cac ong cung chang co th gi an uong na. 32 Vay, cac ngai xuong thuyen i lanh rieng ra mot ni hoang vang. 33 Thay cac ngai ra i, nhieu ngi hieu y, nen t khap cac thanh, ho cung nhau theo ng bo chay en ni, trc ca cac ngai. 34 Ra khoi thuyen, c Giesu thay mot am ngi rat ong th chanh long thng, v ho nh bay chien khong ngi chan dat. Va Ngi bat au day do ho nhieu ieu.

 

X Suy Niem

Sau mot cuoc hanh trnh truyen giao,
cac tong o phan khi trnh bay cho c Giesu
nhng g mnh a lam va a day.
c Giesu co ve quan tam en con ngi hn cong viec.
Ngai biet cac tong o gi ay can g.
Ho can mot chut ngh ngi cho than xac.
Ho can mot chut rieng t, tram lang cho tam hon,
e nhn lai pha sau, e nhn ve pha trc,
e tach mnh ra khoi cong viec be bon ni am ong,
e song tnh thay tro am ap.
Hay i rieng ra, en ni thanh vang ma ngh ngi mot chut.
Ch can mot chut thoi, nam phut, mi phut...
Ai trong chung ta cung can mot chut lang le moi ngay,
e tr lai cho sau nhat cua long mnh,
e nghe c tieng goi mi cua Thien Chua.
Can tm mot cho lang le trong nha,
e toi co the ngoi vi toi, trc nhan Chua.
Cuoc song hom nay khong e cho ta mot chut ngh ngi.
Cac tong o cung b cuon vao cn loc cua cong viec.
Can phai phan au e co c mot chut moi ngay.
Mot chut lang sau u nuoi ca ngay.
Mot chut em a khi ta a lam mnh rong khong
khoi bao ieu a nghe va thay, a noi va c m.
Phai xuong thuyen e i en ni ngh ngi.
Phai ra khoi cho mnh ang song.

Thay tro a len thuyen, nhng ke hoach bat thanh.
Co le v ngc gio nen thuyen i cham.
Mot so ngi a chay en trc ni Thay tro sap ghe vao.
c Giesu sng s khi thay am ong.
Nhng bc chan non nao, hoi ha cua ho
a khien Ngai rung ong tan coi long.
Ngai biet ho can Ngai va Ngai thng ho.
Cai can cua tap the that cap bach
en noi nhu cau chnh ang cua ca nhan phai hy sinh.
c Giesu mang trai tim cua ngi muc t nhan hau,
nhoi au trc s b v cua oan chien.
B v la tam trang cua con ngi moi thi,
nhat la cua ngi tre hom nay.
B v khi b nem vao cuoc i loc la, xao tra.
B v khi b nghien nat bi nhng thu oan gian manh.
B v khi b sa say, khong sao ng len c.
B v khi nhng than tng lan lt tan v.
Bi b v dan en chan chng va buong troi,
mac cho mnh b keo vao nhng cai bay nghiet nga.

Lam the nao e ngi ban tre gap c Giesu,
e lay lai niem tin, e tm c hng song,
e vng vang bnh an gia song gio cuoc i.
Toi phai gii thieu c Giesu cho ngi khac,
nhng toi cung phai tr thanh mot Giesu gan gui
e en vi nhng ai b v quanh toi.

 

X Gi Y Chia Se

Moi ngay keo dai 288 lan 5 phut. Ban co dam danh 1/288 cua ngay e song cho mnh, song rat rieng vi Chua khong? Neu ban thng xuyen lang le nh vay, ban co thay c nang khong?

Ban a co lan ri vao khung hoang, b v. Ban lam g hay nh ai ma ra khoi tam trang b v o?

 

X Cau Nguyen

Gia nhng on ao cua am ong,
gia nhng soi noi cua thanh cong
va e che cua that bai,
xin danh mot coi rat rieng cho Giesu.

Gia nhng am me quay cuong,
gia nhng khat khao them muon
va nhng troi buoc cua s hai, au lo,
xin gi mot coi rat rieng cho Giesu.

Gia luc b cuoc i t khc,
gia luc b v i trong em menh mong,
chang co ai e cay da,
xin tr ve vi coi rieng ben Giesu,
e mot mnh o,
tram lang va bnh an.

 


Back to Home Page