Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 15 Thng Nien Nam B

Ngai Goi Va Sai i

 

X Li Chua: (Mc 6,7-13)

7 Hom ay, c Giesu goi Nhom Mi Hai lai va bat au sai i tng hai ngi mot. Ngi ban cho cac ong quyen tr quy. 8 Ngi ch th cho cac ong khong c mang g i ng, ch tr cay gay; khong c mang lng thc, bao b, tien giat lng; 9 c i dep, nhng khong c mac hai ao. 10 Ngi bao cac ong: "Bat c au, khi anh em a vao nha nao, th c lai o cho en luc ra i. 11 Con ni nao ngi ta khong on tiep va nghe li anh em, th khi ra khoi o, hay giu bui chan e to y phan oi ho." 12 Cac ong i rao giang, keu goi ngi ta an nan sam hoi. 13 Cac ong tr c nhieu quy, xc dau cho nhieu ngi au om va cha ho khoi benh.

 

X Suy Niem

c Giesu la ngi lam nen Nhom Mi Hai.
Sau mot thi gian vi Ngai (x. Mc 3,14),
ho a c Ngai sai i rao giang.
Ngi c sai i
phai la ngi co i song gan gui thiet than vi Chua.
c Giesu sai ho len ng.
Ngai trao cho cac ong nhng quyen nang Ngai co:
quyen rao giang, quyen cha benh, quyen tr quy.
o la hanh trang len ng cua cac ong.
Moi hanh trang khac ch la phu thuoc:
mot chiec ao ang mac,
mot cay gay va oi dep khi i ng.
c Giesu cam cac ong khong c mang theo
lng thc, bao b, tien bac...
Khong lng thc i ng nen co the b oi.
Khong bao b nen khong the e danh.
Khong tien bac nen khong the mua sam.
Ngai muon cac ong hoan toan nng ta
vao long tot cua Thien Chua va cua con ngi.
Ra i ma khong co mot chut bao am.

Cac mon e a i t ni no en ni kia,
le got qua cac lang mac va thanh pho.
Ho khong ong o mot ni, du gap thanh cong,
v ho nh li cua Thay:
Chung ta hay i ni khac, en cac lang xa chung quanh,
e Thay con rao giang o na (x. Mc 1,38)
Tnh c ong la ac tnh thiet yeu cua ngi tong o.
San sang en va cung san sang i.

Cac mon e loan bao ve Nc Thien Chua ang en.
o la mot tin vui, nhng oi con ngi hoan cai.
Hoan cai la ieu chang ai a.
Ngi tong o can can am noi ieu phai noi.
Khong lam nhe i nhng oi buoc cua Tin Mng,
khong bop meo Tin Mng e tm thanh cong ca nhan,
cung khong m dan e vuot ve d luan.
Ngi tong o phai chap nhan c tiep on
mot cach nong hau hay lanh nhat.
Ho ch la nhng ngi phuc vu cho Tin Mng.
Chung ta can cam nghiem niem vui cua cac mon e.
Nhng ngi anh ca nay tr thanh nha rao giang.
Nhng ngi t hoc, bnh dan, nay tr quy va cha benh.
Ho em en cho con ngi niem vui,
s giai phong toan ven ca hon lan xac.

Hom nay c Giesu van sai ta en trong the gii.
i tng hai ngi hay tng nhom e nang nhau.
Chung ta co the mang theo nhieu o trang b hn xa,
nhng khong v the ma bo ri cay da vao Chua.
The gii hom nay van co nhieu benh tat:
benh tuyet vong chan chng, benh hoai nghi khep kn...
c g chung ta cha lanh nhng noi au hom nay.

 

X Gi Y Chia Se

Len ng la ra i, nhng cung la lai moi trng mnh ang song. Ban thay lam chng cho Chua tai ni ban hoc hanh, lam viec, co kho khong? au la nhng can tr?

The gii hom nay la the gii b no le di nhieu hnh thc. Ban thay c nhng hnh thc nao? (no le cho vat chat, tien nghi, chc v, xac tht...)

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
xin sai chung con len ng
nhe nhang va thanh thoat,
khong chut cay da vao kha nang ban than
hay vao nhng phng tien tran the.

Xin cho chung con lam c nhng g Chua a lam:
rao giang Tin Mng, tr quy,
cha lanh nhng ngi om au.

Xin cho chung con biet chia se Tin Mng
vi niem vui cua ngi tm c vien ngoc quy,
biet noi ve Ngai nh noi ve mot ngi ban than.

Xin ban cho chung con kha nang
ay lui bong toi cua s d, bat cong va sa oa.

Xin giup chung con lau kho nhng giot le
cua bao ngi au kho the xac tinh than.

Lay Chua Giesu,
the gii that bao la
ma vong tay chung con qua nho.
Xin day chung con biet nam lay tay nhau
ma tin tng len ng,
nhe nhang va thanh thoat.

 


Back to Home Page