Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 14 Thng Nien Nam B

Khong Lam c Phep La

 

X Li Chua: (Mc 6, 1-6)

1 Hoi ay, c Giesu tr ve que nha, co cac mon e i theo. 2 en ngay sabat, Ngi bat au giang day trong hoi ng. Nhieu ngi nghe rat oi ngac nhien. Ho noi: "Bi au ong ta c nh the? Ong ta c khon ngoan nh vay, ngha la lam sao? Ong ta lam c nhng phep la nh the, ngha la g? 3 Ong ta khong phai la bac th, con ba Maria, va anh em cua cac ong Giacobe, Gioxe, Giua va Simon sao? Ch em cua ong khong phai la ba con loi xom vi chung ta sao?" Va ho vap nga v Ngi.

4 c Giesu bao ho: "Ngon s co b re rung, th cung ch la chnh que hng mnh, hay gia am ba con than thuoc, va trong gia nh mnh ma thoi."

5 Ngi a khong the lam c phep la nao tai o; Ngi ch at tay tren mot vai benh nhan va cha lanh ho. 6 Ngi lay lam la v ho khong tin. Roi Ngi i cac lang chung quanh ma giang day.

 

X Suy Niem

c Giesu giang day hoi ng tai que nha.
Phan ng cua dan lang la het sc ngac nhien
trc s khon ngoan trong li Ngai giang.
Neu ho chan thanh tm kiem
ho co the nhan ra khuon mat that cua ngi ho qua quen.

Tiec thay ngi lang Nazareth a khong u vo t.
Ho b am anh bi qua kh cua Ngai,
va ho khong sao ra khoi nhng nh kien san co.
Ong ta khong phai la bac th sao?
Mot bac th song bang oi tay nh bao ngi.
Mot bac th trong lang, am tham va khiem ton,
song bao nam ay khong mot chut hao quang.
Ho cung b am anh bi cai hien tai trc mat:
Ba Maria va cac anh em, ch em cua ong,
tat ca van ang song rat oi bnh thng,
nh nhng ngi lang gieng gan gui.
Mot qua kh va hien tai nh the
a khien ho vap pham.
Ho khong tin Ngai la mot Ngon S,
lai cang khong the tin Ngai la Mesia,
va chac chan ho chang bao gi dam ngh rang
mnh la ngi ong hng vi Ngoi Hai Con Thien Chua.

Khong chac chung ta a kha hn ngi lang Nazareth.
Hom nay chung ta van co the b ong khung
trong mot cai nhn nao o ve c Kito,
khien chung ta ch thay mot phan khuon mat cua Ngai.
Co nhng ngi chung ta rat quen, song sat ben ta,
nhng chung ta chang hieu may ve ho.
Nhng g toi biet ve ho la ung,
nhng khong u.
Moi ngi la mot mau nhiem can kham pha suot i.
Can phai ra khoi mnh, ra khoi cai nhn kho cng
e gap c mau nhiem tha nhan,
e thay ngi khac bang cai nhn luon luon mi.

Chung ta thng noi en mot Thien Chua toan nang,
ngha la ang lam c moi s.
Nhng c Giesu tai Nazareth lai cho ta thay
hnh anh mot Thien Chua yeu uoi va bat lc.
Ngai bo tay trc s cng long cua con ngi.
c Giesu a khong the lam c phep la nao o.
The mi hay con ngi co kha nang can tr Thien Chua,
co the dung chnh t do Ngai ban e khc t Ngai.
Phep la la qua tang can c on nhan vi long tin.
Phep la khong phai la phu phep ap at tren ngi nhan.

Co bao ieu la lung Thien Chua nh lam cho i ta,
ma Ngai khong lam c, v khong c lam.
Nen thanh la e cho Ngai yeu thng ta,
e cho Ngai t do hoat ong trong i ta.
Luc o i ta se tr nen mot ky cong cua Thien Chua,
va nh Ngai, ta co the lam c nhng ky cong.

 

X Gi Y Chia Se

Qua kh cua mot ngi co the lam chung ta khong thay s that ve ngi o. Ban co khi nao giong nh ngi Nazareth khong?

Co khi nao ban thay Thien Chua b bo tay, ch v ban khang khang t khc khong?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
dan lang Nazareth a khong tin Chua
v Chua ch la mot ong th thu cong.
Cac mon e a khong tin Chua
khi thay Chua chu treo tren thap t.
Nhieu ke a khong tin Chua la Thien Chua
ch v Chua song nh mot con ngi,

Cung co luc chung con khong tin Chua
hien dien di hnh banh mong manh,
ni mot linh muc yeu uoi
trong mot Hoi Thanh con nhieu bat toan.

Dng nh Chua thch an mnh
ni nhng g the gian che bo,
e chung con tap nhan ra Ngai bang con mat c tin.

Xin them c tin cho chung con
e khiem ton thay Ngai
to mnh that bnh thng gia long cuoc song.

 


Back to Home Page